Suostumukset yhdessä paikassa

Sote-toimialan haasteita

 • Sote-tieto ei liiku sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.
 • Asiakas voi olla huolissaan tietosuojastaan ja miettiä, kuka hänen tietojaan pääsee katselemaan.
 • Ammattihenkilö pelkää toimivansa väärin, koska ei tiedä, missä kaikkialla asiakkaan tahtoja on voitu kirjata.

Lähde: UNA Oy

Suostumus

Suostumus nopeuttaa sote-ammattilaisen työtä, kun asiakkaan tietojen kokoamiseen eri lähteistä ei kulu aikaa. 

Suostumus

 • Suostumukset ovat asiakkaan tai potilaan nimenomaisia suostumuksia sosiaali- tai terveydenhuollon rekisterinpitäjälle nähdä asiakkaan tietoja, jotka tulevat eri rekisterinpitäjiltä tai rekistereistä.
 • Ne voivat myös koskea muita hoidon tai palvelun asioita.

Luvitus

 • Luvitukset ovat Kanta-palvelussa ylläpidettäviä luovutuslupia ja kieltoja sekä niihin liittyvä informointi.

Suostumus UNA

 • Asiakkaan tahtoilmoitukset yhdessä paikassa
 • Asiakas voi valita, kenelle suostumuksen antaa ja mitä suostumus koskee.
 • Suostumus UNA mahdollistaa, että asiakkaan tiedot voidaan koostaa sote-ammattihenkilön näytölle sähköisesti eri lähteistä
  • Tilannekuva UNA

Suostumus UNA hallinnoi asiakkaan antamia suostumuksia

Pirkko Kortekangas, johtava asiantuntija, UNA Oy

Suostumus UNA

 • suojataan asiakkaan yksityisyyttä
 • ammattihenkilöllä oikeus tietää, onko asiakkaalla suostumus
 • tiedon tulee löytyä automaattisesti
 • suostumus annetaan sille henkilölle, joka käyttää tietoa

Suostumuksen antaminen ja Tilannekuva UNA

Suostumuksen antaminen auttaa ammattilaista näkemään nopeasti asiakkaan tai potilaan tilanteen, kun palvelut ja tehdyt varaukset näkyvät yhdessä Tilannekuva-näkymässä.

 • Tilannekuva näyttää niitä asiakas- ja potilastietoja, joita sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa asioidessa on kirjattu asianomaisiin tietojärjestelmiin.
 • Tilannekuvan näkee ainoastaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijä, joka osallistuu palveluusi tai hoitoosi.
 • Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

Palvelu ja hoito sujuvoituu

 • Asiakas saa palvelua ja hoitoa samojen tietojen pohjalta silloinkin, kun palvelu ja hoito tuotetaan usean eri tahon yhteistyössä.
 • Ammattihenkilön työ sujuvoituu.
 • Asiakkaan tiedot kulkevat tietosuojatusti.

Sotesuostumus.fi

 • Tutustu sotesuostumus.fi
 • Mukana
  • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
  • Pohjois-Savon hyvinvointialue
  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
  • Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Monialainen yhteistyö ja asiakkaan suostumus

Monialainen yhteistyö tarkoittaa yleensä sivistys- ja sote-palveluiden yhteistyötä.Tällöin sivistyspalveluissa voidaan käyttää Kelan Y100-lomaketta. Allekirjoitettu Kelan lomake toimitetaan hyvinvointialueelle ja Suostumus UNA-järjestelmään esimerkiksi neuvolan tai opiskeluhuollon kautta. Näin kaikki suostumukset löytyvät yhdestä paikasta.

Varhaiskasvatuksen ja koulun monialainen yhteistyö edellyttää aina huoltajan suostumusta. Tähän mennessä suostumusten sisällöt ja dokumentointi ovat vaihdelleet. Nyt on oikea hetki yhtenäistää käytäntöjä.

Sisote-suostumus

Pirkko Kortekangas, johtava asiantuntija, UNA Oy
 • sote-suostumus tehdään sotessa
 • sivistyspalveluissa Kelan Y100-lomake
 • lomake lähetetään hyvinvointialueelle, esim. neuvolaan
 • tallennetaan Suostumus UNAan
 • paperikin toimii
 • tärkeintä, että suostumus saadaan näkyville

Kela Y100

Asiakkaalla oikeus säädellä omien tietojensa käyttöä

Pirkko Kortekangas, johtava asiantuntija, UNA Oy
 • suostumuksen oltava ymmärrettävä
 • jos asiakas haluaa että tarvittavat tiedot käytössä, annat suostumuksen
 • jos haluat eritellä, silloin siirrytään paperiseen käsittelyyn, mutta se ei ole niin sujuvaa
 • vaikeus itse arvioida, mitkä tiedot ovat merkityksellisiä

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös