Jäsenyys

Hanki Oppimaa®Taitovalmennus-jäsenyys

 • Saat käyttöösi monipuoliset työkalut taitovalmennuksen toteuttamiseen.
 • Lisämateriaalit vahvistavat osaamistasi.
 • Kehitämme palvelua säännöllisesti.
 • Saat uutiskirjeillä tietoa uusista päivityksistä.
 • Tutustu jäsenyyssivuston sisältöihin.

Rekisteröidy palveluun sähköpostillasi

Oppimaa®Taitovalmennus

Ammattilaisen työkalut yhdessä paketissa

Oppimaa®Taitovalmentajan koulutus 10 op

Työyhteisön ryhmäopiskelu ryhmänohjaajan johdolla

 • Lapsen ja nuoren osallisuuden vahvistaminen
 • KESY/SYKE-keskustelut
 • Käänteisen psykoedukaation menetelmä
 • Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä
 • ICF-lomakkeet ja ohjeistus
 • Taitovalmennuksen suunnitelma
 • Taitojen harjoitteleminen
 • Vaikuttavuuden arviointi
 • Palvelujärjestelmän arviointi

Työssäoppiminen

 • tehtävät liittyvät työyhteisön arkeen
 • ryhmä suunnittelee opiskelun rytmin yhdessä ryhmänohjaajan kanssa
 • lyhyet esseetehtävät valmennuksen eri vaiheista
 • tehtävien vertaiskommentointi vahvistaa oppimista

Oppimaa®Taitovalmennuksen päivittyvä työkalupakki

Harjoituksia ja keinoja taitojen oppimiseen

 • Aistitaidot
 • Stressitaidot
 • Tunnetaidot
 • Tunteiden säätelytaidot
 • Käytöstaidot
 • Ennakointitaidot
 • Tarkkaavuustaidot
 • Toiminnanohjaustaidot
 • Oppimistaidot
 • Leikkitaidot
 • Sosiaaliset taidot
 • Kylppäritaidot
 • Pukemistaidot
 • Ruokailutaidot
 • Unitaidot
 • Liikkumistaidot

Ympäristön tuki

 • Tuotteet ja teknologiat
 • Fyysinen ja emotionaalinen
 • Asenteet

Oppimaa®Taitovalmennuksen lisämateriaalit

 • Tuet ja etuudet
 • NäytönPaikka – Asiakkaan sähköinen kansio
 • Kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa
 • Kolmiportainen tuki koulussa
 • Opiskeluhuolto
 • Apuvälineet
 • Havainnointi ja arviointimenetelmät
 • Neuropsykologin vastaanotolla
 • Perheiden tukeminen
 • Maahanmuuttajataustaisten perheiden tuki
 • Palvelukuvauksia
 • Sensorinen integraatio ja toimintaterapia
 • Lastensuojelun kokemusasiantuntijat

Lastenkasvatuksen 5 teemaa

 • Miten kehut ja kannustat lasta?
 • Miten saat lapsen toimimaan kuten pyydät?
 • Miten teet yhteistyötä toisten aikuisten kanssa?
 • Miten ratkaiset lasten ongelmat ja vaikeudet?
 • Miten puutut lasten vääryyksiin ja rikkomuksiin?

Alaikäisten rikoksiin puuttuminen

 • Vintiö-toiminta
 • Rikoskeskustelut
 • Toimintamalli lainvastaisten tekojen varalle

LAVA – Lapsivaikutusten arviointi

 • Tietoa päätöksenteon tueksi
 • Lapsivaikutusten arviointia estäviä tekijöitä
 • Lapsivaikutusten arviointia edistäviä tekijöitä
 • Näin teet lapsivaikutusten arviointia

Vieritä ylös