Ratkaisukeskeinen Oppimaa®Taitovalmentaja
-koulutus 20 op

Opiskele taitovalmentajaksi valmentamalla.

Taitovalmennus on ratkaisukeskeinen neurokirjon varhaisen tuen menetelmä nepsy-lasten, -nuorten ja perheiden tukemiseen.

Menetelmä on suunniteltu sivistyksen ja soten ammattilaisten päivittäiseen käyttöön. Se perustuu toimintakyvyn arviointiin ja täsmäharjoituksiin ICF-viitekehyksessä.

Taitovalmennus vahvistaa ammattilaisen nepsy-osaamista, valmennuksen taitoja ja sisote-yhteistyötä.


Koulutuksen tavoite

Oppimaa® on tarjonnut verkkokoulutusta sivistyksen ja soten ammattilaisille vuodesta 2012 ja kaikkien opiskelijoiden kurssipalaute on ollut kiittävää. Kurssit ovat vahvistaneet oppimisen halua ja moni heistä toivoo lisää neurokirjon käytännön koulutusta. Oppimaa®Taitovalmentajan koulutus on syntynyt näistä toiveista.

Taitovalmennuksen tavoitteena on rakentaa työyhteisöihin ketterä toimintamalli, jolla sivistyksen ja soten ammattilaiset voivat tarjota lapsille ja nuorille valmennusta omassa työyhteisössään. Tarjoamme työkaluja, jotka helpottavat ammattilaisen arkea ja vahvistavat lapsen tai nuoren toimintakykyä.

Ammattilaiset kohtaavat neurokirjon haasteita työssään päivittäin. Taitovalmennuksen avulla kuormittava arki kevenee ja kaikki voivat paremmin.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, opetuksen ja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Taitovalmentajia tarvitaan mm. varhaiskasvatuksessa, koulussa, neuvolassa, opiskeluhuollossa, lastensuojelussa, perhetyössä ja kuntoutuksessa.

Oppimateriaali

Taitovalmennus perustuu 5 askeleen toimintamalliin ja valmennuksen täsmäharjoituksiin.

Oppimateriaali sisältää 5 verkkokurssia.

 • Oppimaa®Taitovalmentaja 20 op – ohjeet, lomakkeet, tehtävät
 • Oppimaa®Taitovalmennuksen työkalut – lyhyitä luentoja ja täsmäharjoituksia
 • Nepsy-perusteet 2 op – perusteet haltuun
 • Oppimaa®Taitovalmennus kotona – opastusta ja työkaluja perheille
 • Neurokirjon varhainen tuki – tietoa hyvinvointialueen ja kuntien sisote-yhteistyöstä

Oppimateriaalia päivitetään säännöllisesti. Opiskelijat saavat tiedon uusista sisällöistä uutiskirjeellä.

Lisäksi opiskelijat/käyttäjät saavat sovitun määrän asiakasperheille jaettavia Oppimaa®Taitovalmennus kotona -kurssin käyttöoikeuksia

Oppimateriaalin laajuus on 20 opintopistettä.

Opiskelu

Taitovalmentajan pätevyys edellyttää vähintään kolmen lapsen tai nuoren valmentamista 5 askeleen toimintamallin mukaan.

Taitovalmennusta voi opiskella joko itsenäisesti tai ryhmänä.

Ryhmäopiskelu tarkoittaa työyhteisön samanaikaista opiskelua esihenkilön johdolla. Valmennusta toteutetaan omassa työyhteisössä ja niiden toteutuksesta keskustellaan tiimipalavereissa. Esihenkilö hyväksyy opiskelijoiden tehtävät. Näin kaikki tekeminen linkittyy työyhteisön arkeen ja kollektiivinen oppiminen vahvistuu.

Itsenäinen opiskelija valmentaa lapsia tai nuoria omassa työssään tai lähiympäristössään verkkokurssien ohjeiden mukaan. Hän suorittaa koulutukseen liittyvät tehtävät, jotka Oppimaa hyväksyy.

Hyväksytyn suorituksen jälkeen Oppimaa toimittaa opiskelijalle todistuksen 20 op:n suorituksesta.

Koulutukseen ilmoittautuminen

Koulutuksen voi käynnistää heti lähettämällä tilauksen tilauslomakkeella.

Koulutuksen hinta

Oppimaa®Taitovalmentaja 20 op – itsenäinen opiskelu 12 kk

992 € (Laskutus 1-4 erässä)

85 € / kk (12 kk) (Kuukausiveloitus)

Hinta sisältää alv 24 %

Tilauslomake

* * * *

Lisätiedot: Helena Lehtimäki, kouluttaja
helena.lehtimaki at oppimaa.fi
040 5629 441

Katso, miten kouluttaudut taitovalmentajaksi (4 min.)

Tilaa itsenäisen opiskelijan taitovalmentajan koulutus

Oppimaa®Taitovalmentaja 20 op

Itsenäinen opiskelija – 12 kk:n käyttöoikeus

 • Päivittyvä oppimateriaali sisältää 5 verkkokurssia
  • Nepsy-perusteet 2 op
  • Taitovalmentajan koulutus 20 op
  • Taitovalmennuksen työkalut
  • Taitovalmennus kotona, asiakasperheille
  • Neurokirjon varhainen tuki
 • Säännöllinen uutiskirje
 • Asiakastuki

Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Taitovalmennus tuo säästöjä kuntiin ja hyvinvointialueille

Katso, miten taitovalmennus vahvistaa neurokirjon varhaista tukea ja säästää kustannuksia (5 min.)

Neurokirjon varhaisen tuen malli

Oppimaa®Taitovalmennuksen hyödyt

Hyödyt kunnille ja hyvinvointialueille

 • Sekä kunnat että hyvinvointialue hyötyvät ICF:n käyttöönotosta
 • Yhteisesti jaettu ymmärrys ja yhteiset tavoitteet
 • Yhteinen, moniammatillinen neurokirjon varhaisen tuen malli
 • Sisote-toimijoilla samat työkalut
 • Ammattilaiset oppivat ICF:n käytön työn arjessa
 • Yksilöllinen tuen tarve tunnistetaan varhain
 • Vaativan tuen tarve erottuu
 • Tukitoimet, heti kun huoli ilmenee
 • ICF:n rakenne tuo ryhtiä moniammatillisiin palavereihin
 • ICF ketterä työkalu vaikuttavuuden arviointiin
 • Oppimisympäristöt rauhoittuvat
 • Päällekkäinen työ vähenee
 • Tiedonkulku paranee
 • ICF tarjoaa työkaluja tiedolla johtamiseen
 • Häiriökysyntä vähenee
 • Kustannukset pienenevät
 • Alueellinen yhteistyö vahvistuu

Hyödyt sisote-ammattilaisille

 • Työyhteisöjen yhteinen opiskelu ja oppiminen
 • Sisote-yhteistyötä käytännössä
 • Yhteisesti jaettu ymmärrys ja yhteiset tavoitteet
 • 5 askeleen toimintamalli
 • Huoltajat ja lapsi/nuori mukaan keskusteluun omista asioista
 • Askeleet helpottavat lapsen vasu-keskusteluja ja oppilaan kehityskeskusteluja
 • Täsmäharjoitukset työkalupakissa
 • ICF-viitekehys helposti haltuun
 • ICF yhdenmukaistaa eri ammattiryhmien kieltä
 • Valmiit lomakkeet sisote-käyttöön
 • Verkostopalaverointi helpottuu
 • Päällekkäinen työ vähenee
 • Oppimaa®Taitovalmentajan pätevyys (20 op) haltuun työnarjessa
 • Päivittyvä jäsenyysssivusto arjen työkalu
 • Matalan kynnyksen varhainen tuki nivoutuu osaksi ammattilaisten arkea

Hyödyt lapsille ja perheille

 • Matalan kynnyksen maksuton palvelu
 • Kaikilla kokonaisvaltainen tilannekuva
 • Tukea heti, kun huoli ilmenee
 • Lapsi, nuori ja perhe tasavertaisia toimijoita
 • Osallisia oman elämänsä ratkaisuissa
 • Palvelun koordinointi siirtyy perheeltä ammattilaiselle
 • Taitovalmennus kotona -kurssi perheille
 • Tiedonkulku paranee
 • Tuen saanti kotiin helpottuu
 • Ymmärrys tukitoimien vaikutuksista kasvaa
 • Ammattilaisten työkalut tutuiksi
 • Strukturoitu toimintamalli tukee vanhemmuutta
 • Perheiden stressi vähenee

Tutustu myös ilmaiseen minikurssiin
Neurokirjon varhainen tuki ja digiratkaisut

Tilaa taitovalmennuksen koulutus ryhmälle

Oppimaa®Taitovalmennus

Sisote-organisaatioiden ryhmäopiskeluun

 • Päivittyvä oppimateriaali sisältää 5 verkkokurssia
  • Nepsy-perusteet 2 op
  • Taitovalmentaja sisote-palveluissa 20 op
  • Taitovalmennuksen työkalut
  • Taitovalmennus kotona, asiakasperheille
  • Neurokirjon varhainen tuki
 • Säännöllinen uutiskirje
 • Asiakastuki

Ryhmäopiskelu, 12 kk:n käyttöoikeus / hlö

Pyydä tarjous

Oppimaa Oy on vuonna 2011 perustettu perheyritys, joka auttaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja sote-alan ammattilaisia ottamaan käyttöön uusia menetelmiä ja hyviä käytänteitä verkko-opiskelun avulla. Keskeinen tavoitteemme on tukea neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään vahvistamalla ammattilaisten nepsy-osaamista ja rakentamalla nepsy-palveluverkkoa.

Oppimaa on kouluttanut tuhansia ammattilaisia lähes kaikissa Suomen kunnissa ja hyvinvointialueilla ottamaan haltuun nepsy-perusteet. Nepsy-verkkokurssit luovat hyvän pohjan taitovalmennuksen opiskelulle.

Oppimaan verkkokoulutus perustuu kymmenien asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden videohaastatteluihin. Kokonaisuus on pilkottu pieniin osiin, jolloin opiskelija voi edetä opinnoissa omaan tahtiin joustavasti oman aikataulun puitteissa. Kouluttaja on opiskelijan tukena. Häneen saa helposti yhteyden klikkaamalla Ota yhteyttä opettajaan.  

Taitovalmennuksen koulutuksessa olemme siirtyneet askeleen pidemmälle. Oppiminen tapahtuu sivistyksen ja soten ammattilaisten ryhmäopiskeluna. Tehtävät linkittyvät työntekijän normaaleihin työtehtäviin. Esihenkilö ohjaa ja tukee työskentelyä. Opiskelun hyödyt nousevat esiin käytännön työssä.

Kouluttaja

Helena Lehtimäki

FM, toimittaja, toimitusjohtaja
Oppimaa Oy

helena.lehtimaki at oppimaa.fi
040 5629 441

UKK – Usein kysyttyjä kysymyksiä

Mitä Oppimaa®Taitovalmennus-sivusto tarjoaa sisote-ammattilaisille?

Oppimaa®Taitovalmennus-sivusto helpottaa sisote-ammattilaisten arjen työskentelyä monin tavoin. Sivusto sisältää viisi erillistä verkkokurssia. Viiden askeleen toimintamallin ohjeille ja lomakkeille on oma kurssinsa. Harjoitukset uusien taitojen oppimiseen löytyvät työkalupakista.

Jos tarvitset vahvistusta nepsy-perusteiden hallintaan, tämä oppimateriaali on koottu erilliselle kurssille. Lisämateriaalit varhaisen tuen mallin ja palveluverkon kehittämiseen kootaan omalle kurssilleen.

Sivustolla toimii tekoälyyn pohjautuva hakukone, jolla pystyt etsimään nopeasti uusia ehdotuksia lapsen tai nuoren taitojen harjoitteluun. Saat tiedon sivuston uusista sisällöistä säännöllisessä uutiskirjeessä. Pakettiin sisältyy myös perheille suunnattu Taitovalmennus kotona -kurssi, joka helpottaa kodin ja ammattilaisten yhteistyötä.

Verkkokoulutusalusta on suunnattu erityisesti organisaatioille työyhteisöjen ryhmätyöskentelyyn, mutta jäsenyydestä hyötyvät myös itsenäiset sivistyksen ja sote-alan toimijat.

Miten lasten, nuorten ja perheiden osallisuus toteutuu taitovalmennuksessa?

Lapsen ja nuoren itsearvointi toteutetaan KESY/SYKE-keskustelulla lapsen vasu-keskustelun tai oppilaan kehityskeskustelujen yhteydessä.  Huoltajien osallistuminen ja näkemys tilanteesta on keskeistä. Kokonaiskuva syntyy lapsen, huoltajien ja ammattilaisten yhteistyöllä ja keskusteluilla. Keskustelun tulokset kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai oppilaan oppimissuunnitelmaan.

Miten ammattilaisten ICF-osaamista vahvistetaan?

Sivusto tarjoaa koulutuksen ja tarvittavat lomakkeet toimintakyvyn arviointiin. ICF-osaaminen vahvistuu ennen kaikkea käytännön työssä helppokäyttöisten työkalujen avulla. Kun eri ammattiryhmät käyttävät samoja työkaluja, myös kieli yhdenmukaistuu.

Strukturoidulla, älykkäillä ICF-lomakkeilla voidaan kerätä myös anonyymiä dataa, jota voidaan hyödyntää kunta- ja hva-tasolla tiedolla johtamiseen. Tietoa voidaan kerätä esimerkiksi neuvolatarkastuksissa vuosiluokka kerrallaan.

Miten tukitoimien suunnitelmallisuus ja jatkuvuus varmistetaan?

Suunnitelmallisuus ja jatkuvuus varmistetaan taitovalmennuksen suunnitelmassa sekä lakisääteisissä asiakirjoissa. Organisaatio kirjaa toimintamalliin säännöllisen seurannan, nivelvaiheiden ja palveluneuvonnan ohjeet, joilla estetään putoaminen palveluverkosta.

Miten tiedonkulku toimii lähipiirissä?

Lapsen ympärillä oleville aikuisille tarjotaan tietoa toimintakyvyn merkityksestä sekä yksilöllisistä ohjeistusta lapsen tukemiseksi sähköisten lomakkeiden avulla. Tieto kulkee helposti organisaation sähköisissä viestimissä.

Miten tukitoimien vaikuttavuutta seurataan?

Tukitoimien vaikuttavuutta arvioidaan toteuttamalla toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeella säännöllisesti. Tietoa saadaan yksilötasolla, kuntatasolla ja hva-tasolla. Sähköisillä ICF-lomakkeilla kootaan anonyymia dataa tiedolla johtamiseen sekä kunta- että hva-tasolla.

Mitä kollektiivinen oppiminen tarkoittaa käytännössä?

Taitovalmennuksen koulutusalusta mahdollistaa työyhteisön ryhmäopiskelun esihenkilön johdolla. Esihenkilö johtaa keskusteluja ja hyväksyy tehtävät. Näin kaikki työntekijät saavat saman koulutuksen ja he tuottavat yhdessä omalle työyhteisölle sopivan varhaisen tuen toimintamallin. Strategiaan kirjattu toimintamalli pysyy, vaikka henkilöstö vaihtuisi.

Mitä hyötyä taitovalmennuksesta on asiakkaalle?

Asiakkaan huoli ja tuen tarve otetaan heti johdonmukaiseen käsittelyyn lapsen ja nuoren arjessa. Taitovalmennuksen työkalut helpottavat asioiden käsittelyä vasu-keskusteluissa ja oppilaan kehityskeskusteluissa. Taitovalmennuksen tiedot dokumentoidaan lapsen asiakirjojen yhteyteen. Huoltajan ei tarvitse kertoa samoja asioita yhä uudelleen eri toimijoille. Tieto siirtyy helposti nivelvaiheissakin. Valmiit lomakkeet ja ohjeet helpottavat huoltajien toimia. ICF antaa hyvän pohjan taitovalmennuksen suunnitelmaan ja toteutukseen. Huoltajia tuetaan valmennuksen toteuttamisessa kotona.

Tilaa uutiskirje

Saat tietoa Oppimaa®Taitovalmennuksen uusista sisällöistä ja Oppimaan verkkokursseista sähköpostiisi.

oppimaa.fi

Copyright Oppimaa Oy

Vieritä ylös