Taitovalmentajan pätevyys 20 op

Viisi verkkokurssia: ohjeet ja työkalut

12 kk:n jäsenyys laskulla

 • jäsenyyssivusto sisältää ohjeet ja nepsy-työkalut
 • Sivistyksen ja soten ammattilaisille
  • Varhaiskasvatuksessa
  • Neuvolassa
  • Koulussa
  • Opiskelu- ja kouluterveydenhuollossa
  • Terapiatyössä ja kuntoutuksessa
  • Perhetyössä
  • Lastensuojelussa
 • Anna lapsen tai nuoren kertoa itse elämästään
 • KESY/SYKE-kortit voivat avata monta lukkoa
 • Aikuisen silmät avautuvat
 • ICF on Maailman terveysjärjestön kehittämä luokitus
 • ICF:n avulla luodaan yhteinen ymmärrys tuen tarpeista
 • Näet heti, onko tarvetta ohjata tutkimuksiin
 • Vai riittääkö taitovalmennus arjessa
 • Nopeutat tukitoimien käynnistymistä ja lyhennät jonoja
 • Ota toimintakyvyn ICF-arviointi helposti haltuun
 • Saat käyttöösi valmiit ICF-lomakkeet ja ohjeet
 • Poimikaa yhdessä haasteita ICF-lomakkeelta
 • Kääntäkää haasteet taidoiksi
 • Etsikää työkaluista sopivia keinoja ja harjoituksia ICF-koodin mukaan
 • Pohtikaa, miten ympäristö voi tarjota tukea
 • Laatikaa suunnitelma taitojen harjoitteluun
 • Löydät suunnitelman ohjeet sekä lapsille että nuorille
 • Taitojen harjoittelu tapahtuu lapsen tai nuoren arjessa
 • Ammattilainen valmentaa omassa työyhteisössään
 • Kotiin annetaan samat ohjeet
 • Taitojen harjoittelu on osa arkielämää
 • Muista Muksuopin 15 askelta
 • Uuden taidon oppiminen on juhlan paikka
 • Sen jälkeen käynnistyy uusi kierros ja otetaan uusi taito harjoitteluun
 • Toteuta KESY/SYKE-keskustelu sopivin välein
 • Toimintakyvyn arviointi on hyvä toteuttaa työyhteisön prosessien mukaan
  • Varhaiskasvatuksessa vasu-keskustelujen yhteydessä vähintään kaksi kertaa vuodessa
  • Koulussa oppilaan kehityskeskusteluissa
  • Sote-palveluissa asiakkuuden alussa ja säännöllisin väliajoin
 • Toimintakyvyn säännöllinen ICF-arviointi osoittaa interventioiden vaikuttavuuden
  • Tietoa tulisi jakaa sivistys- ja sote-palveluiden välillä
  • Varmista, että kunnalla ja hyvinvointialueella on yhteinen monialaisen yhteistyön suostumus
  • Silloin tieto kulkee
  • Tiedon jakaminen helpottaa palveluiden saamista
  • ICF-arviointi antaa tietoa myös palvelujärjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta
  • Se tarjoaa dataa tiedolla johtamiseen

Taitojen opettelu

 • Aistitaidot (PL2)
 • Stressitaidot (d240)
 • Tunnetaidot (b152)
 • Tunteiden säätelytaidot (b1521)
 • Ennakointitaidot (b1108)
 • Tarkkaavuustaidot (b140)
 • Toiminnanohjaustaidot (d210, d220, d230, b140)
 • Oppimistaidot (d155, d137, d160)
 • Leikkitaidot (d9200)
 • Sosiaaliset taidot (d720, d815, d310)
 • Kylppäritaidot (d510, d530)
 • Pukemistaidot (d540)
 • Ruokailutaidot (d550)
 • Unitaidot (b134)
 • Liikkumistaidot (d455, d450, d415, d440)

Ympäristön tuki

 • Tuotteet ja teknologiat (PL1)
 • Fyysinen ja emotionaalinen tuki (PL3)
 • Asenteet (PL4)
 • Palvelut, hallinto ja politiikat (PL5)
 • Viestintä (e535)
 • Yleinen sosiaalinen tuki (e575)
 • Terveys – palvelut, hallinto ja politiikka (e589)
 • Taitovalmennus on matalan kynnyksen palvelu ja perheille maksuton
 • Taitovalmentaja käynnistää tukitoimet heti omassa työyhteisössään eli lapsen tai nuoren arjessa
 • Lapsi/nuori osallistuu oman elämänsä päätöksiin
 • Perhe on mukana suunnittelussa
 • Arjen taitojen harjoittelussa selkeä, tavoitteellinen rakenne
 • Toimintakyvyn ICF-arviointi nostaa tuen tarpeen esiin
  • ICF-tiedon tulee kulkea sivistyksen ja soten välillä
  • ICF ohjaa silloin oikeat lapset tutkimuksiin
  • ICF vahvistaa vaikuttavuuden seurantaa
  • ICF on ketterä tiedolla johtamisen väline
 • Yhteiset työkalut helpottavat verkostoyhteistyötä
  • Palveluiden koordinointi siirtyy perheeltä ammattilaisille
 • Lapsi, nuori ja perhe saavat nopeammin oikeita palveluja
 • Perheiden stressi vähenee
 • Lapsi ja nuori voivat paremmin
Psykiatri Ben Furman, Muksuoppi-menetelmän kehittäjä

Taitovalmennuksen ICF-arviointi nopeuttaa palveluiden saantia hyvin toimivassa palvelujärjestelmässä

 • ICF-arviointi ohjaa lapsen ja perheen tarvittaessa tutkimuksiin
  • Lapsi saa diagnoosin ja kuntoutusta peruspalveluissa
  • Erikoissairaanhoidossa vain vaativat tutkimukset ja lääkehoito
 • Valmennus jatkuu päiväkodissa, koulussa ja sote-palveluissa

—-> Häiriökysyntä vähenee ja kustannuksia säästyy

 • Taitovalmentajana sinun työlläsi voi olla merkittävä vaikutus lapsen, nuoren ja perheen elämään, samalla autat yhteiskuntaa säästämään kustannuksia ja vahvistamaan hyvinvointia
 • Taitovalmentajaksi tullaan valmentamalla omassa työssä
 • Voit opiskella itsenäisesti hankkimalla kk-jäsenyyden
  • Oppimaa ohjaa opiskeluasi, hyväksyy tehtävät ja lähettää todistuksen
 • Tai yhdessä työtovereiden kanssa ryhmäopiskeluna
  • Työnantaja hankkii ryhmälle sivuston 12 kk:n käyttöoikeuden
  • Esihenkilö toimii ryhmänvetäjänä ja hyväksyy tehtävät
  • Oppimaa vahvistaa tehtävien hyväksymisen ja lähettää todistuksen
 • Kaikki oppimateriaalit löytyvät jäsenyyssivustolta
  • Valmenna vähintään kolmea lasta tai nuorta jäsenyyssivuston ohjeiden mukaan
  • Opiskelun tuki sähköpostitse
  • Kts. opintopisteistä / Jäsenyyssivuston käyttäminen

Oppimaa®Taitovalmennus – jäsenyys

 • Päivittyvä oppimateriaali sisältää 5 verkkokurssia
  • Nepsy-perusteet 2 op
  • Taitovalmentajan koulutus 20 op
  • Taitovalmennuksen työkalut
  • Taitovalmennus kotona, asiakasperheille
  • Neurokirjon varhainen tuki
 • Säännöllinen uutiskirje
 • Asiakastuki

12 kk:n jäsenyys 800 € / hlö (+ alv 992 €)

Voit tilata myös kk-veloituksella 12 x 85 € /kk (sis.alv)

Ryhmäopiskelu kannattaa. Pyydä tarjous.

Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Taitovalmennuksen jäsenyyssivuston käyttäminen

12 kk:n jäsenyys laskutuksella

 • Henkilökohtainen 12 kk:n jäsenyys
 • Tilaajalle lähetetään rekisteröitymiskoodi, jolla opiskelija(t) kirjautuvat sivustolle ilman maksua
 • Kaikki materiaalit heti käyttöön
 • Tiedot uusista sisällöistä sähköpostiin
 • Pyydä tarjous ryhmäopiskelusta
 • Tilaaminen tilauslomakkeella

Opiskelu jäsenyyssivustolla

 • Voit suorittaa taitovalmentajan pätevyyden jäsenyyssivustolla toimimalla ohjeiden mukaan.
 • Valmennat vähintään kolmea lasta tai nuorta ja toteutat 5 askeleen toimintamalliin liittyvät tehtävät.
 • Lähetät tehtävävastaukset alustan kautta. Oppimaan kouluttaja hyväksyy tehtävät.
 • Hyväksytyn suorituksen jälkeen saat sähköpostiisi Taitovalmentajan todistuksen.
 • Voit suorittaa myös Nepsy-perusteet 2 op vastaamalla automatisoituihin tentteihin.

Taitovalmennuksen työkalupakki

 • Jäsenyyssivusto toimii työkalupakkina myös taitovalmentajan pätevyyden jälkeen
 • Voit toteuttaa tehtäviä, hyödyntää lomakkeita ja etsiä harjoituksia vapaasti omassa työssäsi tai perheessäsi.
 • Voit jakaa kokemuksiasi keskustelufoorumilla ja saada vertaistukea muilta.
 • Keskustelut näkyvät kaikille.
 • Oppimistehtävät menevät vain kouluttajille.
 • Saat tiedon uusista sisällöistä sähköpostiisi.

Opintopisteet

 • Taitovalmentajan koulutus kattaa 20 opintopistettä
 • Pätevyyden suorittaminen kestää arviolta 6 kk – 12 kk.
 • Mikäli sinulla on tarkoitus hyödyntää opintopisteitä muissa opinnoissa, varmista se ajoissa oppilaitoksen opettajan kanssa

Hyväksilukeminen

 • Useat oppilaitokset ovat hyväksyneet Oppimaan verkkokursseja täydentäviin opintoihin
 • Joskus oppilaitos edellyttää vielä esseen kirjoittamista aiheesta
 • Oppimaa on yksityinen toimija, joten nämä opintopisteet eivät näy rekisterissä
 • Yksityisen toimijan koulutusta ei hyväksytä aikuiskoulutustukeen

Oppimaa Oy on vuonna 2011 perustettu perheyritys, joka auttaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja sote-alan ammattilaisia ottamaan käyttöön uusia menetelmiä ja hyviä käytänteitä verkko-opiskelun avulla. Keskeinen tavoitteemme on tukea neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään vahvistamalla ammattilaisten nepsy-osaamista ja rakentamalla nepsy-palveluverkkoa.

Oppimaa on kouluttanut tuhansia ammattilaisia lähes kaikissa Suomen kunnissa ja hyvinvointialueilla ottamaan haltuun nepsy-perusteet. Nepsy-verkkokurssit luovat hyvän pohjan taitovalmennuksen opiskelulle.

Oppimaan verkkokoulutus perustuu kymmenien asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden videohaastatteluihin. Kokonaisuus on pilkottu pieniin osiin, jolloin opiskelija voi edetä opinnoissa omaan tahtiin joustavasti oman aikataulun puitteissa. Kouluttaja on opiskelijan tukena. Häneen saa helposti yhteyden klikkaamalla Ota yhteyttä opettajaan.  

Taitovalmennuksen koulutuksessa olemme siirtyneet askeleen pidemmälle. Tarjoamme koulutuksen ja työkalut ketterästi jäsenyyssivustolla.

Taitovalmennuksen opiskelu on mahdollista myös sivistyksen ja soten ammattilaisten ryhmäopiskeluna. Tehtävät linkittyvät työntekijän normaaleihin työtehtäviin. Esihenkilö ohjaa ja tukee työskentelyä. Opiskelun hyödyt nousevat esiin käytännön työssä.

Kouluttaja

Helena Lehtimäki

FM, toimittaja, toimitusjohtaja
Oppimaa Oy

helena.lehtimaki at oppimaa.fi
040 5629 441

Tilaa uutiskirje

Saat tietoa Oppimaa®Taitovalmennuksen uusista sisällöistä ja Oppimaan verkkokursseista sähköpostiisi.

oppimaa.fi

Copyright Oppimaa Oy

Vieritä ylös