Opi vahvistamaan lapsen ja kouluikäisen arjen toimintakykyä taitovalmennuksella

Taitovalmennus on ratkaisukeskeinen varhaisen tuen työmenetelmä lasten, nuorten ja heidän perheidensä tukemiseen. Se perustuu toimintakyvyn arviointiin ICF-viitekehyksessä ja arvioinnin pohjalta valittuihin harjoituksiin.

Menetelmä on suunniteltu varhaiskasvatuksen ja opetuksen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten päivittäiseen käyttöön.

Taitovalmennus tarjoaa monia hyötyjä ammattilaisille, perheille ja palvelujärjestelmälle.

Lasten ja nuorten taitovalmentaja

Lasten ja nuorten taitovalmentajan koulutus on suunnattu kaikille lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutukseen osallistuminen edellyttää mahdollisuutta työskennellä lasten tai nuorten parissa. Lisäksi opiskelijalla tulee olla nepsy-perusteet hallussa.

Koulutuksen keskeinen tavoite on juurruttaa ketterä taitovalmennus työyhteisön arkeen. Tarvittava ohjeistus, lomakkeet ja muut työkalut löytyvät yhden linkin takaa. Tieto kulkee mukana kannettavalla, tabletilla tai puhelimessa. Tekoälyyn perustuva Oppimaa®Hakukone nopeuttaa tiedon etsimistä arjen tuoksinassa.

Kouluttautumalla taitovalmentajaksi…

Osaat kohdentaa tukitoimet oikein toimintakykytiedon avulla.

Toimintakykytieto kertoo, miten lapsi tai nuori pärjää arjessa. Opit toteuttamaan toimintakyvyn arvioinnin ICF-lomakkeilla helpolla tavalla. Osaat valita oikeat tuen kohteet ja niihin sopivat harjoitukset ICF-koodien mukaan.

Säästät aikaa hyödyntämällä rakenteista kirjaamista.

ICF-viitekehys tuo strukturoidun mallin toiminnalle ja kirjaamiselle. Voit poimia ICF-lomakkeista nopeasti tietoja asiakirjoihin. Samalla rakennat taitovalmennuksen suunnitelmaa. Koodeja ei tarvitse pelätä. Niitä oppii hyödyntämään.

Ehkäiset lapsen tai nuoren putoamista pois palveluista.

Valmennat lasta tai nuorta täsmäharjoituksilla arjessa. Seuraat kokonaisvaltaisesti lapsen ja nuoren taitojen oppimista ja toimintakykyä. Huomaat huolen merkit nopeasti. Säännöllisellä arvioinnilla voit osoittaa, että työsi on vaikuttavaa.

Olet tehokas monitoimijaisessa yhteistyössä.

Kun kaikki arvioivat lasta tai nuorta saman mallin mukaan, löydätte nopeasti ne lapset, jotka tarvitsevat tutkimuksia ja muita palveluja. ICF-lomake on “neurokirjon seula”. Kokous sujuu ja aikaa säästyy.

Toimit lainsäädännön mukaan.

Lainsäädäntö edellyttää toimintakyvyn arviointia palveluiden ja etuuksien saamiseksi. Kela toteaa, että vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yhteydessä toimintakyky huomioidaan ICF:n mukaan. Toimintakykytieto vahvistaa monia lakisääteisiä tehtäviä sisote-palveluissa.

Autat perheitä saamaan apua.

Kokemusasiantuntijat kertovat, että ICF:stä on ollut hyötyä sekä lapselle että vanhemmille. On hyvä, että saadaan useita näkökulmia. ICF tuo ryhtiä palaverien keskusteluun. Matalan kynnyksen palveluilla voidaan saada paljon aikaan.

Lasten ja nuorten taitovalmentaja 10 op

Taitovalmennuksen koulutus perustuu 5 askeleen toimintamalliin. Sen ydin on toimintakyvyn kokonaisvaltainen arviointi ICF-viitekehyksessä sekä arvioinnin pohjalta valitut harjoitukset.

Osallistumisen edellytys on, että opiskelija työskentelee lasten ja perheiden parissa. Lisäksi opiskelijalla tulee olla nepsy-perusteet hallussa.

Tarvittaessa voit suorittaa Nepsy-perusteet 2 op -verkkokurssin täällä.


Taitovalmennuksen 5 askeleen toimintamalli

1. Lapsen tai nuoren toimintakyvyn itsearviointi
2. Ammattilaisen toteuttama toimintakyvyn ICF-arviointi
3. Taitovalmennuksen suunnitelman laatiminen toimintakykytiedon mukaan
4. Lapsen tai nuoren valmentaminen arjessa
5. Valmennuksen vaikuttavuuden arvioiminen

Kouluttajat

 • Helena Lehtimäki, FM, pääkouluttaja
 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri
 • kymmeniä muita asiantuntijoita ja kokemusasintuntijoita

Koulutuksen toteutus ja oppimateriaalit

Koulutus tapahtuu itsenäisenä opiskeluna verkossa. Valmentaminen toteutetaan oman työn arjessa. Koulutuksen kesto 12 kuukautta.

Verkkokurssi

 • Taitovalmennuksen viiden askeleen toimintamallin haltuunotto
 • Taitovalmennuksen työkalut ja harjoitukset
 • Lasten ja nuorten taitovalmentajan koulutus 10 op

Muu oppimateriaali

 • Oppimaa®Hakukone – tekoälyyn perustuva apuri tiedon hankintaan
 • Kurssikirjat
  • Ben Furman & lasten haasteet taidoiksi
  • Ben Furman, Ratkaisuja koulutyön haasteisiin
 • Keskustelufoorumi
 • Kouluttajan tuki

Koulutus soveltuu

Lasten parissa työskenteleville

 • varhaiskasvatuksen opettajille, erityisopettajille ja lastenhoitajille
 • neuvolan terveydenhoitajille sekä muille neuvolan ja perhepalveluiden ammattilaisille

Kouluikäisten parissa työskenteleville

 • perusopetuksen opettajille, erityisopettajille, koulunkäynninohjaajille ja kouluvalmentajille
 • koulukuraattoreille, psykologeille ja kouluterveydenhoitajille
 • sosiaaliohjaajille, perhetyöntekijöille
 • terapeuteille
 • kaikille lasten, nuorten ja perheiden parissa työskenteleville

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa

 • hyödyntää ICF-pohjaisia työkaluja lapsen tai nuoren toimintakyvyn itsearvioinnissa.
 • käyttää ICF-lomakkeita toimintakyvyn arvioinnissa
 • valmentaa lasta tai nuorta oppimaan uusia taitoja toimintakykytiedon pohjalta
 • ohjata muita aikuisia lapsen tai nuoren ympärillä toimimaan samalla tavalla.
 • osoittaa, että hänen työnsä on vaikuttavaa toteuttamalla ICF-arviointeja säännöllisesti
 • soveltaa toimintakykytietoa sekä sivistys- että sote-palveluissa

Oppimaan nepsy-kurssit saavat opiskelijoilta runsaasti kiitosta.

95 % Oppimaan opiskelijoista antaa kursseillemme arvion 9 tai 10.

Kurssi oli aivan loistava, mukaansatempaava, keskustelua herättävä, motivoiva, innostava ja kehittävä. Videot oli helppoja kuunnella ja luettua tekstiä antoisampia. Aion jatkaa tällä tiellä ja kehittää itseäni lisää. Kiitos tästä koulutuksesta! (luokanopettaja)

Kurssi oli äärimmäisen nerokkaasti toteutettu. Lyhyet ja erittäin täsmälliset videoklipit maksimoivat mielenkiinnon ja vireystilan pysymisen korkealla koko ajan. Pidin tästä toteutustavasta tosi paljon. Annan kurssin arvosanaksi 10. Mielenkiinto pysyi koko ajan ja asia ikäänkuin koppasi mukaansa ja tuli halu kuulla lisää, joka tietenkin lisäsi opiskelumotivaatiota. Ja, kuinka täsmällistä tietoa sain omaan työhöni varhaiskasvatukseen. (varhaiskasvatuksen opettaja)

Näin opiskelet taitovalmentajaksi

Muksuoppi on taitovalmennusta

Psykiatri Ben Furman, Muksuoppi-menetelmän kehittäjä

Kurssikirjat

Lasten taitovalmennuksen kurssikirja

Kouluikäisten taitovalmennuksen kurssikirja

Taitovalmentajana sinun työlläsi voi olla merkittävä vaikutus lapsen, nuoren ja perheen elämään, mutta samalla autat yhteiskuntaa säästämään kustannuksia ja vahvistamaan hyvinvointia

Taitovalmennuksen ICF-arviointi nopeuttaa palveluiden saantia hyvin toimivassa palvelujärjestelmässä

—-> Häiriökysyntä vähenee ja kustannuksia säästyy

Lasten ja nuorten taitovalmentaja 10 op
-verkkokurssi 12 kk

997 € / hlö (sis. alv )

Ryhmäopiskelu kannattaa. Pyydä tarjous.

Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Oppimaa Oy on vuonna 2011 perustettu perheyritys, joka auttaa varhaiskasvatuksen, opetuksen ja sote-alan ammattilaisia ottamaan käyttöön uusia menetelmiä ja hyviä käytänteitä verkko-opiskelun avulla. Keskeinen tavoitteemme on tukea neuropsykiatrisesti oireilevia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään vahvistamalla ammattilaisten neurokirjon osaamista.

Oppimaa on kouluttanut tuhansia ammattilaisia lähes kaikissa Suomen kunnissa ja hyvinvointialueilla ottamaan haltuun nepsy-perusteet. Nepsy-verkkokurssit luovat hyvän pohjan taitovalmennuksen opiskelulle.

Oppimaan verkkokoulutus perustuu kymmenien asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden videohaastatteluihin. Kokonaisuus on pilkottu pieniin osiin, jolloin opiskelija voi edetä opinnoissa omaan tahtiin joustavasti oman aikataulun puitteissa. Kouluttaja on opiskelijan tukena. Häneen saa helposti yhteyden klikkaamalla Ota yhteyttä opettajaan.  

Taitovalmennuksen koulutuksessa olemme siirtyneet askeleen pidemmälle. Haluamme varmistaa koulutuksella, että opitut asiat siirtyvät työyhteisöihin ja juurtuvat arjen käytäntöihin.

Taitovalmennuksen opiskelu on mahdollista myös sivistyksen ja soten ammattilaisten ryhmäopiskeluna. Tehtävät linkittyvät työntekijän normaaleihin työtehtäviin. Esihenkilö ohjaa ja tukee työskentelyä. Opiskelun hyödyt nousevat esiin käytännön työssä.

Kouluttaja

Helena Lehtimäki

FM, toimittaja, toimitusjohtaja
Oppimaa Oy

helena.lehtimaki at oppimaa.fi
040 5629 441

Copyright Oppimaa Oy

Vieritä ylös