Toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeilla

Alle kouluikäinen lapsi

Neuvolan toimintakykytieto

 • varhaiskasvatuksen opettajan ja huoltajan täyttämä ICF-lomake siirretty neuvolaan
  • lomake 0-2 v
  • lomake 3-5 v
 • neuvolan terveydenhoitajan lomake täydentää
 • muut mahdolliset, esim. toimintaterapeutin, puheterapeutin, perhetyöntekijän ICF-lomake

Yhteenveto

 • yhteenvetolomake lääkärille
  • huomiot lomakkeesta keskusteluun
  • toimintakykyprofiilin kuvaus
 • toimintakykymerkinnät potilastietojärjestelmään

Kouluikäinen lapsi tai nuori

Kouluterveydenhuollon toimintakykytieto

 • perusopetuksen opettajan lomake yhdessä oppilaan kanssa
  • yhdessä huoltajan kanssa tai huoltajalla oma lomake
 • kouluterveydenhoitajan lomake täydentää
 • muut mahdolliset, esim. toimintaterapeutin, puheterapeutin, perhetyöntekijän ICF-lomake

Vastaa

Vieritä ylös