Taitovalmentajan osaaminen

Taitovalmentajan koulutus 10 op

Taitovalmentaja on sivistyksen tai soten ammattilainen, joka tarjoaa
lapsille, nuorille ja perheille ohjattua taitovalmennusta lapsen ja
nuoren arjessa sekä omassa työyhteisössään.

Opiskelija ottaa haltuun
5 askeleen toimintamallin
omassa työyhteisössään

 • Opiskelija toteuttaa taitovalmennuksen mallia käytännössä omassa työyhteisössään koulutusohjeiden mukaan
 • Esihenkilö seuraa valmennuksen etenemistä koulutusohjeiden mukaan ja hyväksyy opiskelijan loppuraportit
 • Esihenkilön hyväksymisen jälkeen Oppimaa toimittaa opiskelijalle todistuksen taitovalmentajan koulutuksen suorituksesta 10 op
 • Tämä kurssi on taitovalmentajan työkirja
 • Taitovalmennuksen työkalut on valmentajan työkalupakki
 • Taitovalmennuksen lisämateriaalit eri kohderyhmille
 • Taitovalmennus kotona -kurssi tukee perheitä

Opiskelijan tärkeä työkalu on Taitovalmentajan työkirja.

 • ohjeet kaikkien vaiheiden toteuttamiseen
 • tehtäviin vastaaminen
 • loppuraportin kirjaaminen
 • kaikki yhdessä paikassa
 • helppoa ja ketterää

Koulutuksen rakenne

 • 1. KESY- tai SYKE-keskustelut 1 op
 • 2. Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä 2 op
 • 3. Taitovalmennuksen suunnitelma 1 op
 • 4. Taitovalmennuksen toteuttaminen 4 op
 • 5. Vaikuttavuuden arviointi ja loppuraportti 2 op

Työkalut

 • Taitovalmentajan työkirja
 • KESY/SYKE-kortit
 • ICF-lomakkeet
 • Työkalupakki eli taitovalmennuksen harjoitukset ICF-koodien mukaan jäsensivustolla
 • Ohjeet vaikuttavuuden arviointiin
 • Keskustelufoorumi kokemusten jakamiseen

Opiskeluprosessi

Opiskelija

 • osoittaa hallitsevansa nepsy-perusteet
 • kirjautuu jäsensivustolle ja tutustuu moduuleihin
 • osallistuu ryhmäkeskusteluihin
 • sopii esihenkilön kanssa valmennuksien seurannasta. Esimerkiksi opiskelija tuo esihenkilölle ja tiimipalavereihin kunkin moduulin tulokset keskusteluun.
 • etenee valmennuksessa ohjeiden mukaan
 • seuraa lapsen Taitokirjan tai nuoren oppimispäiväkirjan edistymistä
 • kirjoittaa työkirjaan kyseisen taitovalmennuksen loppuraportin.
 • ryhmänvetäjä hyväksyy raportin

Oppimaa

 • lähettää todistuksen hyväksytystä suorituksesta opiskelijalle ja esihenkilölle

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös