Taitovalmennuksen yhteiskehittäminen

Hei, tarvitsemme apuasi taitovalmennuksen
verkkopalvelun kehittämiseen,
jotta siitä syntyy hyödyllinen työkalu arkeen!

Kutsumme kasvatuksen, opetuksen ja soten ammattilaisia sekä neurokirjon perheitä kehittämään taitovalmennuksen jäsenyyssivustoa yhdessä meidän kanssamme. Haluamme rakentaa sitä yhdessä, jotta sivusto tulee vastaamaan teidän tarpeisiinne.

Yhteiskehittäminen tarkoittaa, että saat sähköpostiisi linkin ja kirjautumisohjeet sivustolle. Näin pääset tutustumaan taitovalmennuksen viiteen vaiheeseen eli viiteen moduuliin.

Kunkin moduulin alussa on sisällön esittely ja muutama kysymys, johon pyydämme sinua vastaamaan sen jälkeen kun olet tutustunut sisältöihin. Esimerkiksi

 • Onko tämä toteutettavissa sinun työyhteisössäsi?
 • Onko perheiden osallistaminen mahdollista tähän tehtävään?
 • Onko tästä hyötyä moniammatillisessa ja monialaisessa yhteistyössä?
 • Uskotko, että tästä on hyötyä lapselle/nuorelle? Perheille?
 • Mitä muita sisältöjä meidän tulisi lisätä sivustolle?
 • Mikä on tärkeintä tällaisen sivuston kehittämisessä?
 • Mitä mieltä olet taitovalmentajan koulutuksen sisällöstä?
 • jne.

Voit vastata vapaasti kysymyksiin, joilla on sinulle merkitystä. Voit myös kommentoida muiden vastauksia ja luoda keskustelua.

Homma käynnistyy toukokuun puolivälissä ja jatkuu muutaman viikon tai tarpeen mukaan pidempäänkin. Voit edetä moduuleihin tutustumisessa omaan tahtiisi ja kirjoittaa kommentteja sen mukaan. Minä olen keskusteluissa mukana ja muokkaan ja lisäilen sisältöjä tilanteen ja tarpeen mukaan.

Ennen palvelun julkaisua teen kehittämistyöstä loppuraportin, jonka toimitan kehitystyöhön osallistuneille sekä kuntiin ja hyvinvointialueille.

Julkaisemme palvelun syksyllä 2023.

Kiitokseksi osallistumisestasi

Tarjoamme sinulle palvelun maksutta vuoden 2024 loppuun asti.

Lisätiedot: helena.lehtimaki at oppimaa.fi

Mitä on Oppimaan taitovalmennus?

Oppimaan taitovalmennus on ratkaisukeskeiseen pedagogiikkaan ja ICF-viitekehykseen perustuva työmenetelmä lasten ja nuorten toimintakyvyn vahvistamiseksi.

Taitovalmennus käynnistyy ICF-pohjaisella toimintakyvyn arvioinnilla. Sen pohjalta laaditaan taitovalmennuksen suunnitelma yhdessä taitovalmentajan, muiden aikuisten ja lapsen/nuoren kanssa. Kaikki lapsen/nuoren ympärillä olevat aikuiset sitoutuvat tukemaan uusien taitojen harjoittelua samoilla periaatteilla.

Taitovalmennuksen vaikuttavuutta seurataan toteuttamalla toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä säännöllisin väliajoin.

Tämä sivusto tarjoaa tarvittavat lomakkeet, työkalut ja ohjeet taitovalmennuksen toteuttamiseen.

Taitovalmennus on matalan kynnyksen palvelu

 • Taitovalmennus vahvistaa lapsen ja nuoren toimintakykyä arjessa tavoitteellisesti, strukturoidusti ja mitattavasti.
 • Se tulisi käynnistää heti huolen herättyä lapsen/nuoren ICF-pohjaisessa itsearvioinnissa lapsen vasun tai oppilaan kehityskeskustelujen yhteydessä.
 • Matalan kynnyksen palveluna taitovalmennus on asiakkaalle maksuntonta.
 • Taitovalmennusta voi toteuttaa kuka tahansa ammattilainen varhaiskasvatuksen ja opetuksen arjessa osana sivistyspalveluiden lakisääteisiä tehtäviä yhdessä huoltajien ja lähipiirin kanssa.

Taitovalmennusta voivat toteuttaa esimerkiksi

 • varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja työparina
 • luokanopettaja ja koulunkäynninohjaaja työparina
 • huoltajat yhdessä varhaiskasvatuksen tai koulun ammattilaisten kanssa
 • oppilashuollon työntekijät
 • perhetyöntekijät ja huoltajat yhdessä
 • lastensuojelun omahoitajat

Taitovalmennuksella voimme kannatella lapsia ja nuoria pysymään joukossa mukana,

 • kun odotellaan tutkimuksia
 • ja kuntoutuspäätöksiä
 • kun etsitään palveluita
 • kun jonotetaan terapiaan

Taitovalmennus sopii kaikille

Taitovalmennus sopii erityisesti neurokirjon lapsille ja nuorille, mutta sen työkaluista hyötyvät kaikki. Me kaikki opiskelemme uusia taitoja elämämme aikana.

Varhaiskasvatuksessa taitovalmennuksen tavoitteena on tunnistaa kehityksellisiä haasteita mahdollisimman varhain ja käynnistää puuttuvien taitojen tavoitteellinen harjoittelu lapsen arjessa. Erityinen huomio kohdistetaan itsesäätelytaitojen harjoittelemiseen, jotta lapsella on hyvä pohja toiminnanohjauksen taitojen harjoittelemiseen esi- ja alkuopetuksessa.

Alakoulussa harjoitellaan erityisesti toiminnanohjauksen taitoja, jotka luovat pohjaa oppimiselle, osallisuudelle ja itsestä huolehtimiselle.

Yläkoulussa ja toisella asteella kartoitetaan mahdollisia taitopuutteita ja niistä johtuvia ei-toivottuja toimintamalleja. Tällöin valmennus toimii etenkin oppilashuollon työkaluna.

Taitovalmennuksen vaiheet

Oppimaan taitovalmennus koostuu viidestä vaiheesta.

 1. Lapsen/oppilaan toimintakyvyn itsearviointi KESY/SYKE-keskustelun avulla, lapsen vasun tai oppilaan kehityskeskustelujen yhteydessä
 2. Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä, jolloin lapsen/oppilaan itsearviointi yhdistetään eri toimijoiden arviointiin ICF-lomakkeelle
 3. Taitovalmennuksen suunnitelman laatiminen ICF-arvioinnin pohjalta
 4. Taitovalmennuksen toteuttaminen lapsen/nuoren arjessa ICF-koodien mukaan
 5. Vaikuttavuuden arviointi ICF-viitekehyksessä ja seuraavan suunnitelman laatiminen

Taitovalmennuksen ohjeistus ja työkalut

Tämä kurssi sisältää taitovalmennuksen ohjeistuksen ja työkalut helppokäyttöisessä muodossa. Siihen sisältyy

 • työvaiheiden ohjeistus
 • ICF-lomakkeet toimintakyvyn arviointiin
 • arvioinnin apukysymykset ICF-koodien mukaisesti
 • suunnitelmalomakkeet taitovalmennuksen toteuttamiseen
 • työkalupakki eli työkaluja taitojen harjoittelemiseen ICF-koodien mukaan
 • ohjeistusta sivistys- ja sote-palveluiden yhteistyöhön

Taitovalmennuksen kehitystyössä mukana mm.

 • Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri

 • Sari Haapakangas, KT, erityiskasvatuksen asiantuntija / PhD, Vanhempainliitto

Ota yhteyttä

Helena Lehtimäki, tuottaja, toimittaja
helena.lehtimaki at oppimaa.fi
040 5629 441

Vastaa

Vieritä ylös