Kopio kohteesta Taitovalmennuksen suunnitteleminen

Miten keskustella lapsen kanssa taitojen opettelemisesta?

Ulla Käppi, neurokirjon lasten äiti

Aikuinen sanoittaa lapselle

 • erilaisuudesta on tärkeä puhua lapselle jo varhain
 • kertoa, että ihmiset ovat erilaisia
 • meidän kaikkien täytyy opetella uusia taitoja
 • jokainen oppii omalla tavallaan
 • muistetaan nostaa vahvuudet esiin

Taitovalmennuksen perustana on huolenpito hyvinvoinnista

Arjen hyvinvointi

 • riittävä uni ja liikunta
 • monipuolinen ravitsemus
 • myönteiset vuorovaikutussuhteet sekä
 • arjen sujuvuus

Taitovalmennus on yksilöllistä

 • valmennus aloitetaan, kun havaitaan haasteita
 • erilaisten valmennusmuotojen tarve on yksilöllistä; kaikki eivät tarvitse kaikkea

Tavoite

 • tavoitteena on toimintakyvyn koheneminen
 • olennaista on valmennuksen jatkuvuus ja pitkäjänteisyys

Aikuisen valmistautuminen taitovalmennukseen

 • toimintakyvyn tukeminen
  • vireystilan säätely
  • visuaalinen tuki
 • ympäristön muokkaus
 • tilanteiden ennakointi
 • huolellinen valmistautuminen
 • oikea ajoitus
 • huomioi lääkitys
 • taitojen kehityksen tukeminen
Anita Puustjärvi, lastenpsykiatri

Taitojen kehityksen tukeminen

Epäsuora taitojen opettaminen

Käyttäytymisen ohjaus on lapsilla kaikkien neuropsykiatristen häiriöiden hoidon perusta mutta myös erittäin hyvä kasvatuksellinen keino. Tavoitteena on lisätä ja vahvistaa toivottua käyttäytymistä.

 • toiminnan määrittely ja valmistelu etukäteen, ohjaaminen tekemisen aikana
 • tilannetekijöiden muokkaaminen niin, että ympäristö tukee onnistumista
 • palaute siten, että se kannustaa toimimaan toivotulla tavalla
 • hyvän/onnistumisten huomaaminen
 • edellyttää hyvää vuorovaikutusta, mikä on aikuisen vastuulla

Oirehallinnan taitojen opettaminen

 • esim. ADHD:ssa impulssikontrollin ja tarkkaavuuden säätelyn taitojen harjoittelu
 • opiskelustrategiat
 • ongelmanratkaisutaidot
 • aggression hallinta

Aikuisen toiminta vaikuttaa lasten toimintatapoihin

 • Lapsi ei yleensä kykene muuttamaan käytöstään ellei aikuinen tee jotain toisin
 • Kunnioittava kohtaaminen ja empatia ovat tärkeitä.
 • Rankaiseminen ei auta löytämään uusia käyttäytymismalleja

Aikuisen tulee muuttaa toimintaansa

 • lapset lukevat aikuisen elekieltä
 • aikuisen asenne heijastuu oppimiseen
 • rankaisu ei kerro, miten lapsen pitäisi toimia
 • palautteessa tulee näkyä syy-seuraussuhde
Anita Puustjärvi, lastenpsykiatri

Ennakoi

 • valmistaudu
 • valmistele
 • valmenna
 • varoita
 • varaudu
 • vältä riskitilanteita

Taitovalmennus tukee neurokirjon kuntoutusta ja hoitoa

Käynnistyksen muistilista

 • pidetään huoli yleisestä hyvinvoinnista
 • tukitoimien valinta
 • taitoja harjoitellaan lääkehoidon aikana
 • kaiken tavoitteena toimintakyvyn tukeminen
Anita Puustjärvi, lastenpsykiatri

Muistilista jatkuu

 • etsitään selviytymiskeinoja
 • ympäristön muokkaus
 • ohjaukselliset keinot
 • kompensoivat menetelmät paikkaavat haastetta
 • myös lääkehoito on kompensointia, lievittää oireita
 • taitojen opettaminen
Anita Puustjärvi, lastenpsykiatri

Positiivisen palautteen tärkeys

Iita Kuikka, sosionomi, nepsy-valmentaja

Positiivista palautetta tarvitaan paljon

 • Habitica-sovellus on hauska peli, jolla annetaan palautetta onnistumisista
 • määritellään palautekohteet
 • kannattaa keskittyä onnistumisiin
 • pelillisyys innostaa tsemppaamaan haasteiden kanssa

Keskustelu


Vastaa

Vieritä ylös