Taitovalmennuksen lähtökohta alakoulussa

Taitovalmennus alakoulussa

 • huoli herännyt kotona tai koulussa
 • oppilaan näkemys kehityskeskusteluissa
 • haasteiden tunnistaminen,erityisesti aistihaasteet
 • suunnitelman laatiminen verkostopalaverissa, vastuuhenkilö
 • arvioinnit syksyisin ja keväisin
 • suunnitelmaa varten lomake
 • arviointia varten lomakkeet
 • taitovalmennusta tarjotaan osana kolmiportaisen tuen tukipalveluja
 • oppilaan tilannekuva rakentuu KESY-keskustelussa
 • taitovalmennus linkitetään HOPS: iin eli oppimissuunnitelmaan tai HOJKS:siin
 • valmentajana voi toimia esimerkiksi koulunkäynninohjaaja
 • valmennusta tapahtuu koulussa ja kotona, huoltajat mukana, myös perhehoitaja mahdollinen

Kehityskeskustelut taitovalmennuksessa

Kehityskeskustelut

 • KESY- ja SYKE-keskustelujen hyödyntäminen
 • strategiatason määrittelyt
 • meillä kehityskeskusteluissa käydään läpi miten ryhmäytyminen on toiminut,
 • miten opettajanvaihto on sujunut
 • miten taidollisesti lapsi edennyt
 • nepsy-osaaminen paljon riippuvainen opettajasta
 • itselläni on aina sama teema, miten kuormitusta voitaisiin vähentää
 • taukoja enemmän, aina tuon esiin
 • välillä ymmärretään, välillä en tule kuulluksi
 • lapsi sanoo aina, että hyvin menee

Oppilaan osallisuus moniammatillisessa ja monialaisessa työskentelyssä

 • jokaisella opettajalla olisi jonkunlainen ymmärrys, mitä haasteita nepsy tuo tälle lapselle
 • verkostopalaverissa kaikki aikuiset läsnä,
 • sovitaan toimintamallit, millainen oppija kyseessä
 • koululaisen ääni kuuluviin kehityskeskusteluissa,
 • miten hän haluaa, että häntä kohdellaan
 • opettajilta sitoutuminen

Kodin ja koulun yhteistyön vahvistaminen

Yhteistyön määrittely

 • määrittelyt taitovalmennuksen suunnitelmaan
 • selkeät toimintamallit viestintään

Vastaa

Vieritä ylös