Kopio kohteesta Suostumus UNA

Sote-toimialan haasteita

 • Sote-tieto ei liiku sosiaali- ja terveydenhuollon välillä.
 • Asiakas voi olla huolissaan tietosuojastaan ja miettiä, kuka hänen tietojaan pääsee katselemaan.
 • Ammattihenkilö pelkää toimivansa väärin, koska ei tiedä, missä kaikkialla asiakkaan tahtoja on voitu kirjata.

Lähde: UNA Oy

Suostumus

Suostumus nopeuttaa sote-ammattilaisen työtä, kun asiakkaan tietojen kokoamiseen eri lähteistä ei kulu aikaa. 

Suostumus

 • Suostumukset ovat asiakkaan tai potilaan nimenomaisia suostumuksia sosiaali- tai terveydenhuollon rekisterinpitäjälle nähdä asiakkaan tietoja, jotka tulevat eri rekisterinpitäjiltä tai rekistereistä.
 • Ne voivat myös koskea muita hoidon tai palvelun asioita.

Luvitus

 • Luvitukset ovat Kanta-palvelussa ylläpidettäviä luovutuslupia ja kieltoja sekä niihin liittyvä informointi.

Suostumus UNA

 • Asiakkaan tahtoilmoitukset yhdessä paikassa
 • Asiakas voi valita, kenelle suostumuksen antaa ja mitä suostumus koskee.
 • Suostumus UNA mahdollistaa, että asiakkaan tiedot voidaan koostaa sote-ammattihenkilön näytölle sähköisesti eri lähteistä
  • Tilannekuva UNA

Suostumus UNA hallinnoi asiakkaan antamia suostumuksia

Pirkko Kortekangas, johtava asiantuntija, UNA Oy

Suostumus UNA

 • suojataan asiakkaan yksityisyyttä
 • ammattihenkilöllä oikeus tietää, onko asiakkaalla suostumus
 • tiedon tulee löytyä automaattisesti
 • suostumus annetaan sille henkilölle, joka käyttää tietoa

Suostumuksen antaminen ja Tilannekuva UNA

Suostumuksen antaminen auttaa ammattilaista näkemään nopeasti asiakkaan tai potilaan tilanteen, kun palvelut ja tehdyt varaukset näkyvät yhdessä Tilannekuva-näkymässä.

 • Tilannekuva näyttää niitä asiakas- ja potilastietoja, joita sosiaalihuollossa ja terveydenhuollossa asioidessa on kirjattu asianomaisiin tietojärjestelmiin.
 • Tilannekuvan näkee ainoastaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon työntekijä, joka osallistuu palveluusi tai hoitoosi.
 • Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista.

Palvelu ja hoito sujuvoituu

 • Asiakas saa palvelua ja hoitoa samojen tietojen pohjalta silloinkin, kun palvelu ja hoito tuotetaan usean eri tahon yhteistyössä.
 • Ammattihenkilön työ sujuvoituu.
 • Asiakkaan tiedot kulkevat tietosuojatusti.

Sotesuostumus.fi

 • Tutustu sotesuostumus.fi
 • Lataa esitteet
  • Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
  • Pohjois-Savon hyvinvointialue
  • Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
  • Varsinais-Suomen hyvinvointialue

Monialainen yhteistyö ja asiakkaan suostumus

Monialainen yhteistyö tarkoittaa yleensä sivistys- ja sote-palveluiden yhteistyötä.Tällöin sivistyspalveluissa voidaan käyttää Kelan Y100-lomaketta. Allekirjoitettu Kelan lomake toimitetaan hyvinvointialueelle ja Suostumus UNA-järjestelmään esimerkiksi neuvolan tai opiskeluhuollon kautta. Näin kaikki suostumukset löytyvät yhdestä paikasta.

Varhaiskasvatuksen ja koulun monialainen yhteistyö edellyttää aina huoltajan suostumusta. Tähän mennessä suostumusten sisällöt ja dokumentointi ovat vaihdelleet. Nyt on oikea hetki yhtenäistää käytäntöjä.

Sisote-suostumus

Pirkko Kortekangas, johtava asiantuntija, UNA Oy
 • sote-suostumus tehdään sotessa
 • sivistyspalveluissa Kelan Y100-lomake
 • lomake lähetetään hyvinvointialueelle, esim. neuvolaan
 • tallennetaan Suostumus UNAan
 • paperikin toimii
 • tärkeintä, että suostumus saadaan näkyville

Sote-tietojen luovutus

 • haaste yhdistää sosiaalitiedot
 • asiakastietoasetus:
 • sosiaalihuollon oikeus terveydenhuollon tietoihin: 8 variaatiota
 • terveydenhuollon oikeus sosiaalihuollon tietoihin: yli 10 variaatiota
 • asioista tehty hyvin yksityiskohtaisia
 • automaation merkitys tärkeä
 • rajapintojen ja käsitteiden määrittelyä tarvitaan vielä
 • Kantakin pystyy jo tallentamaan suostumuksia, mutta käsitteitä tulee vielä määritellä
 • keskusteltu, mutta ei aikataulua (THL, Kela)
Pirkko Kortekangas, johtava asiantuntija, UNA Oy

Monialaisen yhteistyön suostumus

 • pohjia Kelalla että hva:lla, myös muita paperilla ollut pitkään
 • tarpeen tunnistaja, monialaisesta hyöytyä, hänen tehtävänsä on pyytää suostumus
 • jos Kela tai hva
 • suostumus saatava talteen
 • suostumus UNA
  • yhteistyön nimi
  • osallistujat
  • tietoryhmät
  • kohdentaminen
  • allekirjoitus
  • arkistointi
 • näkyy monialaisissa suostumuksissa

Suostumuksen allekirjoittaminen

 • tuloste lähetetään kaikille osallistujille tiedoksi
 • arkistointi omien tietojen mukaan
 • Kelan lomake voidaan tallentaa unaan
 • sähköinen allekirjoitus vasta tulossa
  • asiakas hyväksyy kännykällä
  • silloin kokonaan sähköinen
 • nyt vielä todiste kynällä
 • Kanta-Häme työstää mobiilisovellusta
 • asiakkaan oikeus
 • tietosuojan ymmärtäminen vaikeaa
 • ei voi määritellä pilkun päälle
 • oltava ymmärrettävä suostumus
 • lähtökohta, jos asiakas haluaa että tarvittavat tiedot käytössä, annat suostumuksen
 • jos haluat eritellä, silloin siirrytään paperiseen käsittelyyn ja jokainen asia kysytään erikseen, palvelua täytyy saada, mutta se ei ole niin sujuvaa
 • valtaosa haluaa, että palvelut perustuvat faktoihin ja omaan historiaan
 • asiakkaan oikeus säädellä omia tietoja, multa täytyy kysyä, tieto tulee olla käytössä kun sitä tarvitaan, mutta ei muuten
 • mulla on oikeus, mutta en osaa arvioida mikä on merkityksellistä
 • en tiedä, mistä johtuu, että tietojärjestelmät herättää kauhua
 • huvittaa, että 25 vuotta valitettiin, että en tiedä asiakkaasta ja tietosuoja estää
 • esteet ovat poistuneet mutta kukaan ei halua kuulla
 • mitä nyt voitaisiin tehdä?
 • epäilen, että ollaanko laiskoja, halutaan syyllinen, pitää löytää uusi, ettei tehdä mitään
 • jos se että tietää asiakkaasta asioita, ilman vaivannäköä, vaikuttaa jotenkin ammattihenkilön toimintaan, nyt olis näytön paikka
 • jos se ei olekaan hyödyllistä, nyt se olisi tutkittava
 • Kannan kautta sitä ei pystytty todentamaan
 • nyt voidaan keskustella onko tämä hyödyllistä, miten se on hyödyllistä,
 • missä tilanteessa se on hyödyllistä
 • ei näytä kiinnostavan

Vastaa

Vieritä ylös