Sisote-palveluiden kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä

Tutustu skenaarioihin

Mia Tikkakosken opinnäytetyössä on jokaiseen asiakaspalvelupolkuskenaarioon merkitty ne kustannukset, jotka kohdentuvat nepsy lapsen- tai -nuoren saamaan palveluun tai tukeen. Jokaisen skenaarion loppuun on laskettu kunkin asiakaspalvelupolun kokonaiskustannus.

Lataa Mia Tikkakosken opinnäytetyö materiaaleista.

Lähde: Mia Tikkakoski, Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren palvelupolkuskenaariot ja niiden kustannukset. Opinnäytetyö osana Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) lasten ja nuorten neuropsykiatrista palvelupolkuprojektia, tradenomi YAMK, SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen. Turun ammattikorkeakoulu 2023.

Neurovähemmistö – paljon palveluja tarvitseva asiakasryhmä
Mikä maksaa ja kuka maksaa?

Mia Tikkakoski

 • kauppatieteiden maisteri (KTM)
 • tradenomi YAMK, SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen
 • opinnäytetyö 2023; mukana Helsingin kaupunki, HUS
Mia Tikkakoski

Määrittelyistä

Kaksi asiakasta, viisi palvelupolkua

 • neurokirjon laajuus edellytti kahden erilaisen asiakkaan polun kuvausta
 • viiden skenaarion taustalla kokemusasiantuntijoiden haastattelut
 • kustannusten määrittely: Helsingin kaupunki ja HUS
Mia Tikkakoski

Asiakaspolkuskenaariot 1 -5

Tutustu palvelupolkuskenaarioihin ja pohdi, mitkä tekijät niissä hillitsivät kustannuksia ja mitkä tekijät kasvattivat kustannuksia.

Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 1

Lapsi ei saa palvelupolun alkupuolen tukitoimia eikä palveluita.
TAVOITTEET EIVÄT TOTEUDU.

Mia Tikkakoski

AIKAJANA

KUSTANNUKSET

Lapsi 0 – 6 v. – sote, varhaiskasvatus

 • Soitto neuvolaan
 • Lääkärikäynti terveyskeskuksessa
 • Lähete erikoissairaanhoitoon (valikoiva puhumattomuus)
 • 68 €
 • 150 €
 • 150 €
 • Yhteensä 368 €

Lapsi 7 – 12 v. – sote, alakoulu

 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • 312 €
 • Yhteensä 312 €

Nuori 13 – 16 v. – sote, yläkoulu

 • Lääkärikäynti terveyskeskuksessa
 • Lähete erikoissairaanhoitoon
 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • Kuntoutussuunnitelma
 • ESH:n psykiatrin tapaaminen
 • ESH:n psykiatrin tapaaminen
 • Lähete takaisin perusterveydenhuoltoon
 • Lääkäritapaaminen terveyskeskuksessa
 • Lähete erikoissairaanhoitoon
 • Lastensuojelun palvelutarpeen arvio
 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • Psykiatrin lausunto sairaalakoulua varten
 • Sairaalakoulu kaksi vuotta
 • Lastensuojelun perhetyö 2 kk, 2krt/vko
 • Päivystys viiltelyn vuoksi
 • Lääkärin lähete nuorisopsykiatrian osastolle
 • Nuorisopsykiatrian osastojakso 6 vk
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • Kuntoutussuunnitelma
 • 150 €
 • 150 €
 • 312 €
 • 178 €
 • 305 €
 • 305 €
 • 150 €
 • 150 €
 • 178 €
 • 312 €
 • 312 €
 • 178 €
 • 111 340 €
 • 2 464 €
 • 490 €
 • 150 €
 • 45 360 €
 • 1 100 €
 • 178 €
 • Yhteensä 163 762 €

Nuori 17 – 23 v – sote, lukio

 • Nuori päättää peruskoulun kiitettävin arvosanoin
 • Ahdistunut ja sulkeutuu kotiin
 • Jatkaa lukio-opintoja etänä
 • Erikoissairaanhoidon asiakkuus päättyy
 • Nuori kirjoittaa ylioppilaaksi
 • Yhteensä 0 €
 • Palvelut ja tuet
 • Kansantulon menetys
 • Julkisen tulon menetys
 • 164 137 €
 • 700 000 €
 • 430 000 €
 • YHTEENSÄ 1 294 137 €

23-vuotiaana nuori tekee itsemurhan.

Kokonaiskustannukset noin 1,3 miljoonaa euroa

Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 2

Lapsi saa tukea ja palveluita, mutta palvelujärjestelmässä tapahtuu osa-optimointia.
TAVOITTEET EIVÄT TOTEUDU.

AIKAJANA

KUSTANNUKSET

Lapsi 0 – 6 v. – sote, varhaiskasvatus

 • Kotipalvelun palvelutarpeen arvio
 • Kotipalvelu 2 kk, 2 krt / vk
 • Vaka – kuvakommunikaation käyttöönotto
 • Yhteydenotto neuvolaan
 • Neuvolalääkärin vastaanotto
 • Neuvolalääkärin lähete puheterapiaan
 • Puheterapia 15 krt
 • Verkostopalaveri, neuvolan lähete esh:hon
 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • Verkostopalaveri
 • Lääkärin lähete sopeutusvamennuskurssille
 • Haetaan kahden paikkaa isossa ryhmässä
 • Palaveri koulumuodon löytämiseksi
 • Koulupaikka erityisluokalle ala-asteella
 • 312 €
 • 1 960 €
 • 200 €
 • 98 €
 • 112 €
 • 150 €
 • 1 380 €
 • 700 €
 • 312 €
 • 1 100 €
 • 673 €
 • 178 €
 • 78 €
 • 455 €
 • 40 800 €
 • Yhteensä 48 508 €

Lapsi 7 – 12 v. – sote, alakoulu

 • Lapsen koulutaksi
 • Yhteys pershesosiaalityöntekijään
 • Perhesosiaalityön alkuarvio
 • Perhetyötä kotiin 5 krt
 • Yhteydenotto koululääkäriin
 • Koululääkärin tapaaminen
 • Lähete erikoissairaanhoitoon
 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • Lastenpsykiatrian osasto 6 vk
 • Lapsi osastolla sairaalakoulussa
 • Kolme verkostopalaveria jakson aikana
 • Yhteydenotto sosiaalityöntekijään
 • Sosiaalityöntekijän yhteydenotto kouluun
 • Vanhemmat yhteydessä erikoissairaanhoitoon
 • Laaja verkostopalaveri
 • 15 372 €
 • 154 €
 • 312 €
 • 1 457 €
 • 154 €
 • 154 €
 • 150 €
 • 312 €
 • 46 680 €
 • 9 083 €
 • 2 019 €
 • 100 €
 • 100 €
 • 100 €
 • 900 €
 • Yhteensä 77 047 €

Nuori 13 – 15 v. – sote, yläkoulu

 • Yläasteen erityisluokka
 • Paljon koulupoissaoloja
 • Nuori masentuu, eristäytyy kotiin
 • Syrjäytyy
 • 20 400 €
 • Yhteensä 20 400 €
 • Palvelut ja tuet
 • Kansantulon menetys
 • Julkisen tulon menetys
 • 145 955 €
 • 700 000 €
 • 430 000 €
 • YHTEENSÄ 1 275 955 €

23-vuotiaana nuori on syrjäytynyt yhteiskunnasta eikä pysty osallistumaan työelämään.

Kokonaiskustannukset noin 1,3 miljoonaa euroa

Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 3

Lapsi/nuori saa oikeat palvelut oikeaan aikaan.
TAVOITTEET TOTEUTUVAT.

Mia Tikkakoski

AIKAJANA

KUSTANNUKSET

Lapsi 0 – 6 v. – sote, varhaiskasvatus

 • Neuvolan lähete fysioterapiaan
 • Fysioterapia 10 krt
 • Kotipalvelun palvelutarpeen arvio
 • Kotipalvelu 2 kk, 2 krt / vk
 • Ammattilaisten koulutus nepsy-osaajiksi (30)
 • Neuvolalääkärin lähete puheterapiaan
 • Puheterapia 20 krt
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • ESH:n verkostopalaveri
 • Vanhempien ohjaus vertaistukeen
 • Toimintaterapia
 • Perhe aktiivinen vertaisverkostossa
 • Verkostopalaveri lapsen koulumuodosta
 • Siirtopalaveri alakouluun
 • 150 €
 • 920 €
 • 200 €
 • 1 960 €
 • 3 000 €
 • 150 €
 • 1 840 €
 • 1 100 €
 • 950 €
 • 0 €
 • 1 840 €
 • 0 €
 • 500 €
 • 500 €
 • Yhteensä 13 110 €

Lapsi 7 – 12 v. / sote, alakoulu

 • Alueellinen erityisluokka ala-asteen ajaksi
 • Kaksi nepsy-opettajaa 6 vuotta
 • Siirtopalaveri yläasteelle
 • 40 800 €
 • 3 000 €
 • 500 €
 • Yhteensä 44 300 €

Nuori 13 – 15 v. – sote, yläkoulu

 • Nuori integroituu normaaliluokkaan
 • Opiskeluhuoltoryhmän palaveri
 • Nepsy-erityisopettajan tuki 3 vuotta
 • Koulupsykologin tapaaminen 15 krt
 • Nuorten vertaistukiryhmä
 • Siirtopalaveri lukioon
 • 0 €
 • 500 €
 • 1 500 €
 • 1 380 €
 • 0 €
 • 500 €
 • Yhteensä 3 880 €

Nuori 16 – 18 v. – sote, lukio

 • Nepsy-erityisopettajan tuki 3 vuotta
 • Nuori kirjoittaa ylioppilaaksi
 • 1 500 €
 • 0 €
 • Yhteensä 1 500 €
 • Palvelut ja tuet
 • YHTEENSÄ 63 252 €

23-vuotiaana nuori opiskelee yliopistossa ja on aktiivinen toimija

Kokonaiskustannukset noin 63 000 €

Tulistuvan lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 4

Tuen tarpeita ei tunnisteta ajoissa, ongelmat kasautuvat ja nuori syrjäytyy.
TAVOITTEET EIVÄT TOTEUDU.

Mia Tikkakoski

AIKAJANA

KUSTANNUKSET

Lapsi 0 – 6 v. – sote, varhaiskasvatus

 • Ei tukea eikä palveluja
 • Vanhemmat uupuvat
 • 0 €

Lapsi 7 – 12 v. – sote, alakoulu

 • Koulu tekee lastensuojeluilmoituksen
 • Lastensuojelujen alkuarvio
 • Lastensuojelun perhetyö 2 kk, 2 krt/vk
 • Perheneuvolan alkuarvio
 • Perhetyön tapaamisia 8 krt
 • Vanhemmat tekevät lastensuojeluilmoituksen
 • Lapsi sijoitetaan kolmeksi kuukaudeksi
 • Vanhemmat yhteydessä lastensuojeluun
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • Lapsi sijoitettuna neljään eri yksikköön
 • 200 €
 • 312 €
 • 2 464 €
 • 312 €
 • 2 360 €
 • 100 €
 • 31 494 €
 • 200 €
 • 1 100 €
 • 264 260 €
 • Yhteensä 302 802 €

Nuori 13 – 15 v. – sote, yläkoulu

 • Nuori tuomitaan ehdolliseen vankeuteen
 • 270 €
 • Yhteensä 270 €

Nuori 16 – 23

 • Nuori tuomitaan ehdottomaan vankeuteen 2 v
 • Lastensuojelun jälkihuolto ja asunto 3 v
 • Päihde- ja rikoskierre 3 v
 • 164 250 €
 • 13 500 €
 • 246 375 €
 • Yhteensä 424 125 €
 • Palvelut ja tuet
 • Kansantulon menetys
 • Julkisen tulon menetys
 • 727 197 €
 • 700 000 €
 • 430 000 €
 • YHTEENSÄ 1 857 377 €

23-vuotiaana nuori on ollut vankilassa kolme vuotta. Hän ei työllisty elämänsä aikana ja hän on syrjäytynyt yhteiskunnasta.

Kokonaiskustannukset 1,8 miljoonaa euroa.

Tulistuvan lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 5

Varhainen tunnistaminen, oikeanlaiset palvelut ja tuet oikeaan aikaan.
TAVOITTEET TOTEUTUVAT.

Mia Tikkakoski

AIKAJANA

KUSTANNUKSET

Lapsi 0-6 v – sote, varhaiskasvatus

 • Neuvolan lähete fysioterapiaan
 • Fysioterapia 10 krt
 • Neuvolan ohjaus ensitietoon
 • Neuvolan ja vakan puhelinpalaveri
 • Neuvolalääkärin tapaaminen
 • Verkostopalaveri
 • Ammattilaisten nepsy-koulutus (30)
 • Päiväkodin verkostopalaveri
 • Toimintaterapia 10 krt
 • Neuvolan lähete erikoissairaanhoitoon
 • ESH:n alkuarvio
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • ADHD-lääkitys käynnistyy
 • Siirtopalaveri kouluun
 • 100 €
 • 920 €
 • 0 €
 • 100 €
 • 112 €
 • 700 €
 • 3 000 €
 • 700 €
 • 920 €
 • 150 €
 • 312 €
 • 1 100 €
 • 305 €
 • 700 €
 • Yhteensä 9 119 €

Lapsi 7 – 12 v- sote, alakoulu

 • Koulussa kaksi nepsy-erityisopettajaa
 • Avustaja luokassa 1 vuoden
 • Siirtopalaveri yläasteelle
 • 3 000 €
 • 2 712 €
 • 700 €
 • Yhteensä

Nuori 13 – 15 v – sote, yläkoulu

 • Nepsy-erityisopettajan tuki
 • Moniammatillinen palaveri
 • Ohjaus 3. sektorin palveluihin
 • Matalan kynnyksen keskustelupalvelu
 • 1 500 €
 • 700 €
 • 0 €
 • 95 € / krt
 • YHTEENSÄ 15 245 €

23-vuotiaana nuori on valmistunut ja työllistynyt ammattiin, asuu itsenäisesti.

Kokonaiskustannukset 15 000 €

Sama lähtötilanne, mutta toimitaan oikein

 • tuen tarve tunnistetaan varhain
 • tukitoimet ja palvelut käynnistetään heti
 • aikuisilla erityisosaamista
 • tehdään verkostomaista yhteistyötä
 • yhteisesti sovitut toimintatavat jalkautetaan verkostopalavereista päiväkotiin ja kotiympäristöön
 • lapsi saa kuntoutusta ja diagnoosin
 • erikoissairaanhoidossa vain tutkimukset ja lääkehoito
 • koulussa kaksi nepsy-eritysopettajaa, yksilöllinen tuki
 • murrosiän haasteisiin tarvitaan moniammatillista apua
 • apu paikallisesti ja kolmannen sektorin vertaistuki
 • tuen tarpeita ratkotaan heti kun niitä ilmenee

Miksi 5. skenaarion tulokset onnistuivat?

Mia Tikkakoski

Tuloksista

 • Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupoluissa (polut 1–3) edullisimman ja kalleimman palvelupolun kokonaiskustannusten erotus on noin 1,23 miljoonaa euroa. 
 • Tulistuvan lapsen ja nuoren palvelupoluissa (polut 4 ja 5) erotus on noin 1,84 milj. euroa.

Asiakaspalvelupolkuskenaariolaskelmien valossa kansantaloudellinen kustannussäästö edullisimman palvelupolkuskenaarion ja kalleimman skenaarion välillä on siten noin 123–184 miljardia euroa, kun huomioidaan, että neuropsykiatrisia oireita ja piirteitä on arvioitu esiintyvän noin 100 000:lla alle 18-vuotiaalla henkilöllä. Kustannussäästö on hyvin merkittävä ja korostaa sisote-palveluiden, tukien ja hoitojen kehittämisen on tärkeyttä kansantalouden näkökulmasta.

Opinnäytetyön palvelupolkuskenaariot ja kustannuslaskenta luovat pohjan kustannustehokkuuden ja nepsy-palveluiden vaikuttavuuden arvioinnille. Palveluiden ja tukien kustannukset antavat ainoastaan tietoa niiden kustannuksista, mutta ei toimenpiteiden onnistumisesta. Tämän vuoksi tarvitaan tarkempaa tietoa siitä, miten tuotetut palvelut ja tuet näyttäytyvät toiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumisessa niin organisaation kuin asiakkaan näkökulmasta. Tähän tarvitaan vaikuttavuuden arviointia.

Mitä tarvitsemme neurokirjon palvelujärjestelmän kehittämiseksi?

Mia Tikkakoski

Skenaariotyöskentely

 • Nykytilan kriittinen tarkastelu
 • Skenaarioiden laatiminen ja tutkiminen
 • Vision laatiminen, yhteinen näkemys tavoitetilasta. Keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin näkökulma?
 • Mikä on missio eli polku tavoitetilaan? Mitä toimia ja päätöksiä tarvitaan sen saavuttamiseksi? Välitavoitteet?
 • Vision ja mission vuoropuhelu
 • Skenaarioiden korjaaminen uuden tiedon pohjalta

Tarkastellaan

 • Mitkä ovat hyvin toimivan neurokirjon palvelujärjestelmän avaintekijöitä sisote-palveluissa?
 • Mitkä tekijät hillitsevät kustannuksia?
 • Mitkä tekijät kasvattavat kustannuksia?
 • Monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön merkitys?
 • Miten arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta?
 • Mitä tietoja tulisi toimittaa palvelujärjestelmän kehittäjille? Strategiaan?
 • Miten neurokirjon palvelupolkua ja palvelujärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään?

Asiakaslähtöinen tavoitetila

Asiakasraadin toiveita sisote-palveluille

 • nepsy-osaaminen
 • varhainen tunnistaminen
 • varhainen tuki
 • oikeanlaiset palvelut
 • oikea-aikaiset palvelut
 • ensitieto
 • moniammatillinen työote
 • koordinaattorit ja yhteyshenkilöt
 • palveluohjaus
 • nivelvaiheet huomioitava
 • tiedon ja hyvien käytänteiden siirto

SIVISTYSPALVELUT

SOSIAALIPALVELUT

TERVEYSPALVELUT

 • kolmiportainen tuki
 • varhaiskasvatus
  • lapsen vasu
 • opetus
  • pedagoginen arvio
  • pedagoginen selvitys
 • sosiaalihuoltolain palvelut
 • muut
  • vammaispalvelut
  • lastensuojelu
  • perhetyö
 • neuvola
 • koulu-/opiskeluterveydenhuolto
 • terveysasemat
 • erikoislääkärin konsultointi
 • erikoissairaanhoito
 • henkilökohtainen tuki
 • tutut ja pysyvät aikuiset
 • joustavat tukiratkaisut
 • yksilölliset oppimisen ja tuen ratkaisut
 • kodin ja koulun yhteistyö
 • moniammatillinen yhteistyö
 • aistiesteettömyys
 • struktuurit
 • tauotukset
 • monikanavainen opetus
 • erityisopetuksen menetelmät
 • aamu- ja iltapäiväkerhot
 • yksi palvelupiste ja yksi puhelinnumero
 • matalan kynnyksen palvelut
 • nopeasti saavutettavat tuet ja avut
 • perheen yksilölliset palvelut
 • kotiin tuotavat palvelut
 • ammatillinen tukihenkilö
 • vapaa-ajan kuljetuspalvelut
 • nuorisotyöntekijät
 • tutkimuksiin pääsy
 • oikea-aikainen diagnosointi
 • tietoa diagnoosista ja palveluista
 • oikea-aikainen kuntoutus
 • kuntoutuksen jalkautuminen
 • sisote-tiedon levittäminen

Vastaa

Vieritä ylös