Palvelupolut

Hyvinvointialueet

 • palveluketjut

Nepsy-palvelujärjestelmä

 • palvelutarpeet lisääntyneet, palveluihin hakeudutaa matalammalla kynnyksellä, tietoa on
 • eivät saa tukea sosiaalipalveluista, vammaispalveluista tai lastensuojelun avopalveluista
 • ei ole välimuotoja, mahdollisuutta lapsikohtaisesti räätälöityihin ratkaisuihin
 • työntekijöiden osaamisessa puutteita
 • riittävästi osaamista erityisen tuen tarpeen määrittelyyn
 • merkittävän osan lasten ja nuorten varhaisen tuen palveluista muodostavat
  • kasvatus- ja perheneuvonta
  • sosiaaliohjaus
  • lapsiperheiden kotipalvelu
  • perhetyö
 • jos ei saa riittäviä tukitoimia, vammaispalveluiden tulisi järjestää
 • kuntien vastuulla järjestää ehkäisevää lastensuojelua, jolla edistetään ja turvataan lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvoinita ja tuetaan vanhemmuutta
 • neuvolassa, perusterveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa annettava erityinen tuki on ennaltaehkäisevää lastensuojelua silloin, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkuudessa
 • moniammatillinen yhteistyö ja verkostyö eri ammattiryhmien välillä
 • vammaispalveluiden rooli vaihtelee alueellisesti
 • vammaispalveluilla tulee vastata toimintakyvyn heikkenemisen aiheuttamiin tarpeisiin
 • kansallinen neurokirjon strategia
 • moniammatillinen verkosto: ongelmien ja vahvuuksien tunnistaminen, tukimuotojen selvittäminen, suunnittelu, seuranta
  • epäkohtia työnjaon epäselvyys, ammattilaisten teoreettisen tiedon puute, sammattilaisten välisen tiedonvaihdon ongelmat
  • perheen ja ammattilaisten käsitykset lapsen taidoista ja tavoitteista voivat olla hyvin erilaiset, tarvitaan yhteistä määrittelyä
  • ammattilaisten tehtäviä, yhteistyö, palveluohjaus, rinnallakulkija, jalkautuminen
  • lähde: Sipari
 • toimeentulotukipalvelut, perheneuvola, lastensuojelun avohuollon tukitoimet, kuten perhetyö, tukiperhe- ja tukihenkilötoiminta sekä vammaispalvelut (Sandberg)
 • ovat korjaavia ja tulevat yhteiskunnalle kalliiksi

Palvelujärjestelmä, rakenteellinen

 • ammattilaisillekin monimutkainen
 • raja-aitoja: sote- ja sivistyspalveluiden sekä perus- ja erityispalveluiden välillä sekä myös niiden sisällä
 • pompottelua
 • haastavaa saada perheen tilanteesta kokonaiskuvaa

Erityisyyden määrittelyt

 • lääketieteellisen diagnoosin merkitys ja tautiluokitus tärkeintä
 • lapsen taidot, ominaisuudet ja suoritukset irrotetaan lapsesta, verrataan ikäsidonnaisiin kehityksen kriteereihin, vahvistaa normaaliuden käsitettä
 • lapsi on ongelma
 • asiantuntijat: diagnoosin sijaan lapsen tuen tarvetta arvioitaessa huomio olisi kiinnitettävä toimintakykyyn
 • hyvinvointialueille suuria odotuksia: toimivia palvelu- ja hoitopolkuja, moniammatillisuutta, sosiaalipalveluiden ja lasten ja nuorisopsykiatrian yhteistyö
 • perhesosiaalityössä voimavaralähtöisyys, edellyttää lisäkoulutusta

Vastaa

Vieritä ylös