PALVELUJÄRJESTELMÄ. Terveys – palvelut, hallinto ja politiikka (e580)

ICF-määrittelyt

e580 Palvelut, hallinto ja politiikka, jotka ehkäisevät ja hoitavat terveysongelmia, järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta ja edistävät terveellistä elämäntapaa.

Ei sisällä: yleinen sosiaalinen tuki – palvelut, hallinto ja politiikka (e575)

e5800 Terveyspalvelut

Palvelut ja ohjelmat, joita jaetaan paikallis-, yhteisö-, alue-, lääni- tai valtakunnan tasolla henkilöiden fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseksi, kuten terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen, perusterveydenhuolto, akuuttihoito, pitkäaikaishoito, palvelut, jotka rahoitetaan julkisesti tai yksityisesti ja toteutetaan lyhytaikaisina, pitkäaikaisina, määräajoin toistuvina tai kertaluonteisesti erilaisissa toimintaympäristöissä, kuten yhteisö-, koti-, koulu- ja työympäristö, yleissairaalat, erikoissairaalat, klinikat, vuode- tai avohoito, mukaan lukien palveluiden järjestäjät.

e5801 Terveyshallinto

Hallinnollinen valvonta ja seuranta, joka ohjaa henkilöille järjestettyjen fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten hyvinvointipalvelujen valikoimaa erilaisissa toimintaympäristöissä, mukaan lukien yhteisö-, koti-, koulu- ja työympäristö, yleissairaalat, erikoissairaalat, klinikat, vuode- tai avohoito, kuten hallinto, joka toimeenpanee määräyksiä ja standardeja palvelujen, apuneuvojen ja apuvälineiden sekä muiden yksilöllisesti sovitettujen välineiden oikean kohdentumisen määrittelemiseksi, ja lainsäädäntö, kuten terveydenhuoltoon liittyvät lait terveyspalvelujärjestelmän ominaispiirteiden ohjaamiseksi (saatavuus, universaalisuus, joustavuus, julkinen rahoitus ja kattavuus).

e5802 Terveyspolitiikka

Lainsäädäntö, määräykset ja standardit, jotka ohjaavat henkilöille järjestettyjen fyysisten, psyykkisten ja sosiaalisten hyvinvointipalvelujen valikoimaa erilaisissa toimintaympäristöissä, mukaan lukien yhteisö-, koti-, koulu- ja työympäristö, yleissairaalat, erikoissairaalat, klinikat, vuode- tai avohoito, kuten politiikka ja standardit palvelujen, apuneuvojen ja apuvälineiden sekä muiden yksilöllisesti sovitettujen välineiden oikean kohdentumisen määrittelemiseksi, ja lainsäädäntö, kuten terveydenhuoltoon liittyvät lait terveyspalvelujärjestelmän ominaispiirteiden ohjaamiseksi (saatavuus, universaalisuus, joustavuus, julkinen rahoitus ja kattavuus).

Hyvinvointialueet, kunnat ja neurokirjon palvelujärjestelmä

Miten hyvinvointialueet ja kunnat rakentavat yhdessä neurokirjon palvelujärjestelmää?

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös