Oppimaa®-koulutuspalvelut

Nepsy-perusteet ja oma
kohderyhmä haltuun

 • Nepsy-lapsi varhaiskasvatuksessa 5 op
 • Nepsy-lapsi koulussa 5 op
 • Nepsy-nuoren tukeminen 5 op
 • Nepsy-aikuisen tunnistaminen ja ohjaaminen 5 op
 • Perheiden nepsy-opas
 • Ratkes-kurssit

Toimintakyvyn vahvistaminen
taitovalmennuksella

 • Kevyt malli kotiin
 • Sisoten ammattilaismalli
 • Nepsy-perusteet
 • Työkalut ICF-viitekehyksen mukaan
 • Taitovalmentajan tutkinto 10 op
 • Hyvinvointialueiden seuranta
 • Päivittyvä jäsenyyssivusto

Nepsy-osaamisen ja taitovalmennuksen tarjoamat ratkaisut

Palvelujärjestelmän tarpeet

Ratkaisut

Kaikille sivistyksen ja soten ammattilaisille sekä kotiin

Työntekijöiden tasalaatuinen nepsy-osaaminen

 • Helppokäyttöiset ja edulliset nepsy-verkkokurssit
 • Työyhteisöjen samanaikainen verkko-opiskelu
 • Työyhteisöjen keskustelut esihenkilöiden johdolla
 • Hyviksi havaittujen toimintamallien juurruttaminen yhdessä
 • Todistus kurssin suorittamisesta esihenkilölle
 • Oppimaan nepsy-kursseilla otetaan nepsy-perusteet haltuun

Lapsen ja nuoren haasteiden varhainen tunnistaminen

 • KESY- ja SYKE-keskustelut osallistavat lapsen ja nuoren omien asioidensa käsittelyyn
 • Kortteihin perustuva keskustelu soveltuu varhaiskasvatukseen, alakouluun ja yläkouluun, jopa toiselle asteelle
 • Keskustelut helppo yhdistää lapsen vasu-keskusteluihin ja oppilaan kehityskeskusteluihin
 • Toimii myös neuvolan ja oppilashuollon työvälineenä
 • Keskustelu paljastaa nopeasti sekä vahvuudet että haasteet ICF-viitekehyksessä
 • Nähdään, onko tarvetta laajempaan toimintakyvyn arviointiin
 • Taitovalmennuksen sivusto ohjaa, miten KESY- ja SYKE-kortteja käytetään

Tukitoimien nopea käynnistyminen

 • Kun lapsi tai nuori on kertonut haasteistaan ja tuen tarpeista, kuka tahansa aikuinen lapsen lähipiirissä voi käynnistää tukitoimet.
 • Taitovalmennuksen sivusto esittelee harjoituksia ja keinoja, joilla tartutaan haasteisiin
 • Ohjeiden pohjalta on helppo laatia taitovalmennuksen suunnitelma.
 • Opittaviin taitoihin liittyvät harjoitukset on ryhmitelty ICF-viitekehyksen mukaan:
  • Aistitaidot
  • Tunnetaidot
  • Käytöstaidot
  • Oppimistaidot
  • Sosiaaliset taidot
  • Arjen taidot
 • Taitovalmennuksen sivusto tarjoaa täsmäharjoitukset ICF-viitekehyksessä toimintakyvyn haasteiden voittamiseen.

Palvelujärjestelmän tarpeet

Ratkaisut

Taitovalmentajille

Palvelujärjestelmän kustannusten hillitseminen

 • Kun sisoten ammattilaisilla on nepsy-perusteet hallussa, neurokirjon haasteiden varhainen tunnistaminen sivistyspalveluissa ja soten peruspalveluissa luo pohjan yksilöllisille ja oikea-aikaisille tukitoimille.
 • Selvityksen mukaan palveluiden myöhästyminen saattaa nostaa yhden henkilön kustannuksia jopa yli miljoonaan euroon
 • Kaikkien ei tarvitse kuitenkaan olla taitovalmentajia tai nepsy-valmentajia.
 • Kouluttamalla sopiva määrä taitovalmentajia varhaiskasvatukseen ja kouluun voidaan rakentaa nopea tuki ehkäisemään monen lapsen ja nuoren haasteiden kasaantumista.
 • Taitovalmentajat voivat työskennellä myös työpareina: varhaiskasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja; opettaja ja koulunkäynninohjaaja; aineopettaja ja kuraattori jne.
 • Koulutus toteutetaan yhteistyössä työyhteisön kanssa.
 • Taitovalmennuksen sivusto tarjoaa sisoten ammattilaisille edullisen taitovalmentajan koulutuksen (10 op), jonka hyödyntäminen hillitsee vaativampien palveluiden tarvetta ja palvelujärjestelmän kustannusten nousua.

Työntekijöiden ICF-osaamisen vahvistaminen toimintakyvyn arvioinnissa

 • ICF-viitekehyksen hyödyntäminen säästää aikaa ja rahaa.
 • Taitovalmennuksessa ICF tulee tutuksi käytännön työn ja selkeän ohjeistuksen avulla.
 • ICF mahdollistaa yhteisen rakenteisen kirjaamisen ja kuvaamisen moniammatillisessa asiakastyössä ja sähköisissä tietojärjestelmissä.
 • Toimintakykymobiilin käyttö säästää aikaa ja resursseja vielä lisää
 • Valtakunnalliset lääkinnällisen kuntoutuksen perusteet 2022, Kela ja THL suosittelevat ICF:n käyttöä.
 • Taitovalmennuksen sivusto tarjoaa räätälöidyt ICF-lomakkeet ja ohjeistuksen toimintakyvyn arviointiin

Taitovalmennuksen vaikuttavuuden arviointi ICF-viitekehyksessä

 • Ammattilaisten toteuttama taitovalmennuksen vaikuttavuuden arviointi toteutetaan ICF-lomakkeilla.
 • Arviointi toteutetaan sovitun ajanjakson päätteeksi moniammatillisesti.
 • Vaikuttavuuden arviointi on myös palvelutarpeen arvioinnin työkalu. Se kertoo, onko tarvetta ohjata lapsi tai nuori tutkimuksiin tai muihin palveluihin.
 • Taitovalmennuksen sivusto tarjoaa ohjeet taitovalmennuksen moniammtilliseen vaikuttavuuden arviointiin ICF-viitekehyksessä.

Tukitoimien tiedonkulun helpottaminen

 • Tukitoimien tiedonkulku helpottuu huomattavasti ottamalla käyttöön asiakkaan maksuton sähköinen kansio.
 • NäytönPaikka on henkilökohtainen työkalu, joka tukee taitovalmennusta tekemällä lapsen tai nuoren elämäntilanteen näkyväksi.
 • Sinne voi sijoittaa suunnitelmat ja oppimispäiväkirjat.
 • Tiedot ovat tallessa yhdessä paikassa ja helposti käytettävissä.
 • Asiakas omistaa tiedon ja päättää itse, kenelle haluaa tietoa jakaa.
 • Palvelu tietoturvallinen, GDPR huomioitu
 • Taitovalmennuksen sivusto esittelee NäytönPaikka-palvelun ja opastaa, miten sitä voi hyödyntää taitovalmennuksessa.

Palvelujärjestelmien kehittäminen hyvinvointialueilla ja kunnissa

 • Oppimaa seuraa kaikkien hyvinvointialueiden neurokirjoon liittyvien palvelujärjestelmien kehittämistyötä.
 • Tuotamme sivustolle uutta sisältöä ja kerromme niistä palvelun käyttäjille myös uutiskirjeissä.
 • Julkaisemme tietoa neurokirjon palveluista ja hyvinvointialueiden kehittämistyöstä säännöllisesti taitovalmennuksen sivustolla.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös