Ohjattu taitovalmennus lyhyesti

Tällä oppitunnilla käymme lyhyesti läpi taitovalmennuksen vaiheet eri ikäryhmien mukaan. Saat yhdellä silmäyksellä kuvan, miten edetä prosessissa.

Ammattilaisen toimet, kun huoli herää kotona,
eikä lapsi ole varhaiskasvatuksessa

Lähde: Essence Q, Gillberg 2010

Neuvolassa, perhekeskuksessa

 • kun huoltaja kertoo huolesta, täytä Huolilaskuri yhdessä hänen kanssaan
 • kysele myös huoltajien jaksamisesta, onko tarvetta perhepalveluille

Huolilaskurin tulokset

 • mikäli laskurissa ilmeni vähintään neljä huolen merkkiä ja lapsi on alle 4-vuotias, ohjaa lapsi ja huoltaja nepsy-tiimiin
 • mikäli huolen merkkejä on vähemmän kuin, mutta huoli todellinen, aloita taitovalmennus kotona

Ohjattu taitovalmennus kotona

 • lapselle nimetään taitovalmentaja
 • hahmota lapsen toimintakykyä huoltajan kanssa
 • käytä apuna ICF-lomakkeen apukysymyksiä
 • asettakaa yhdessä tavoite
 • opasta huoltajaa taidon harjoittelussa (työkalut)
 • sopikaa seuraava tapaaminen parin viikon päähän
 • seuraa taitojen kehittymistä tarpeen mukaan

Perheryhmät

 • perustakaa perheryhmiä taitovalmennuksen tukemiseksi
 • huoltajat saavat ohjausta ja vertaistukea

Ammattilaisen toimet varhaiskasvatuksessa

Huoli herää päiväkodissa

 • kun huoltaja kertoo huolesta, täytä Huolilaskuri yhdessä hänen kanssaan
 • kysele myös huoltajien jaksamisesta

Huolilaskurin tulokset

 • mikäli laskurissa ilmeni vähintään neljä huolen merkkiä ja lapsi on alle 4-vuotias, ohjaa lapsi ja huoltaja nepsy-tiimiin
 • mikäli huoli on ilmeinen, mutta ei edellytä nepsy-tiimiä, aloita taitovalmennus

Kerro huoltajalle, mitä taitovalmennus on:

 • lapselle nimetään oma taitojavalmentaja
 • valmennus on osa varhaiskasvatuksen toimintaa ja tukitoimia
 • kaikki työntekijät tukevat lapsen taitovalmennusta samoilla periaatteilla,
 • tiedot liitetään lapsen vasun yhteyteen
 • huoltajat saavat ohjausta ja tukea taitovalmennukseen kotona

Taitovalmennuksen 5 vaihetta

 • 1. Lasta kuullaan KESY-keskustelussa
 • 2. Pohditaan, mitä taitoja lapsen tulisi oppia (toimintakyvyn arviointi)
 • 3. Päätetään harjoiteltava taito (taitovalmennuksen suunnitelma)
 • 4. Lapsi harjoittelee taitoja päiväkodissa ja kotona
 • 5. Välillä seurataan, onko taitovalmennuksesta hyötyä (vaikuttavuuden arviointi)

Kerro taitovalmennuksesta vanhempainillassa

 • pohtikaa, miten voitte tukea perheitä yhteisen mallin mukaan
 • ohjatkaa perheryhmiin

Ammattilaisten toimet koulussa

Huoli ja tuen tarve

 • herännyt jo ennen koulua tai nousee esiin vasta koulussa
 • toteuta KESY- tai SYKE-keskustelu oppilaan kehityskeskustelun yhteydessä
 • jos ei ole tarvetta järjestää monialaista asiantuntijaryhmää, aloita taitovalmennus

Kerro oppilaalle ja huoltajalle, mitä taitovalmennus on

 • osa opetuksen ja opiskeluhuollon tukitoimia
 • oppilaalle nimetään taitovalmentaja, esim. luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja tai kuraattori jne.
 • kaikki työntekijät tukevat oppilaan taitovalmennusta samoilla periaatteilla
 • tiedot liitetään oppilaan asiakirjojen yhteyteen
 • huoltajat saavat ohjausta taitovalmennukseen kotona

Taitovalmennuksen 5 vaihetta

 • 1. Oppilaan kuuleminen KESY-tai SYKE-keskustelussa
 • 2. Toimintakyvyn arviointi
 • 3. Taitovalmennuksen suunnitelma
 • 4. Taitojen harjoitteleminen koulussa ja kotona
 • 5. Vaikuttavuuden arviointi säännöllisesti

Kerro vanhempainillassa taitovalmennuksesta

 • keskustelkaa huoltajien kanssa
 • löytyykö keinoja ottaa mukaan harrastusten ohjaajia?
 • onko perheryhmiä?
 • jne.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös