Perheiden ohjattu taitovalmennus

Tällä oppitunnilla näet yhdellä silmäyksellä, miten taitovalmennuksen tulisi edetä perheen kannalta.

Kun huoli herää kotona,
eikä lapsi ole varhaiskasvatuksessa,
näin se voisi mennä

Täytä huolilaskuri

Lähde: Essence Q, Gillberg 2010

Huolilaskuri neuvolassa, perhekeskuksessa

 • täytä Huolilaskuri ja lähetä se neuvolaan tai perhekeskukseen sähköpostitse
 • voit myös tulostaa sen ja ottaa mukaan tapaamiseen

Huolilaskurin tulokset

 • mikäli Huolilaskurissa ilmeni vähintään neljä huolen merkkiä ja lapsi on alle 4-vuotias, tulisi lapsi ja huoltaja ohjata nepsy-tiimiin
 • mikäli huolen merkkejä on vähemmän kuin neljä, mutta huoli todellinen, tulisi aloittaa perheen ohjattu taitovalmennus kotona

Ohjattu taitovalmennus kotona

 • lapselle nimetään taitovalmentaja eli vastuuhenkilö, jonka kanssa ryhdyt yhdessä tukemaan lapsen kehitystä
 • toteuttakaa KESY-keskustelu, jossa lapsi saa kertoa omista vahvuuksistaan ja haasteistaan
 • hahmottakaa yhdessä lapsen tämänhetkeistä toimintakykyä
 • täyttäkää ICF-lomake ja käyttäkää apuna ICF-lomakkeen apukysymyksiä
 • asettakaa yhdessä tavoite
 • tutkikaa yhdessä taitovalmennuksen harjoituksia ja sopikaa, mitä taitoa lapsi ryhtyy harjoittelemaan (työkalut)
 • sopikaa seuraava tapaaminen parin viikon päähän
 • taitojen kehittymistä seurataan tarpeen mukaan

Perheryhmät

 • tiedustele, onko tarjolla perheryhmiä taitovalmennuksen tukemiseksi
 • ryhmissä huoltajat saisivat ohjausta ja vertaistukea

Ammattilaisen toimet varhaiskasvatuksessa yhdessä huoltajan kanssa

Huoli herää päiväkodissa

 • täytä Huolilaskuri yhdessä varhaiskasvatuksen ammattilaisen kanssa

Huolilaskurin tulokset

 • mikäli laskurissa ilmeni vähintään neljä huolen merkkiä ja lapsi on alle 4-vuotias, lapsi ja huoltaja tulisi ohjata nepsy-tiimiin
 • mikäli huoli on ilmeinen, mutta ei edellytä nepsy-tiimiä, aloittakaa taitovalmennus
 • taitovalmennusta toteutetaan sekä päiväkodissa että kotona

Ammattilaisen tulisi kertoa huoltajalle, mitä taitovalmennus on:

 • lapselle nimetään oma taitojavalmentaja
 • valmennus on osa varhaiskasvatuksen toimintaa ja tukitoimia
 • kaikki työntekijät tukevat lapsen taitovalmennusta samoilla periaatteilla,
 • tiedot liitetään lapsen vasun yhteyteen
 • huoltajat saavat ohjausta ja tukea taitovalmennukseen kotona

Taitovalmennuksen 5 vaihetta toteutetaan sekä päiväkodissa että kotona

 • 1. Lasta kuullaan KESY-keskustelussa
 • 2. Pohditaan, mitä taitoja lapsen tulisi oppia (toimintakyvyn arviointi)
 • 3. Päätetään harjoiteltava taito (taitovalmennuksen suunnitelma)
 • 4. Lapsi harjoittelee taitoja päiväkodissa ja kotona
 • 5. Välillä seurataan, onko taitovalmennuksesta hyötyä (vaikuttavuuden arviointi)

Kerro taitovalmennuksesta vanhempainillassa

 • pohtikaa, miten voitte tukea perheitä yhteisen mallin mukaan
 • ohjatkaa perheryhmiin

Ammattilaisten toimet koulussa yhdessä huoltajan kanssa

Huoli ja tuen tarve

 • herännyt jo ennen koulua tai nousee esiin vasta koulussa
 • KESY- tai SYKE-keskustelu toteutetaan oppilaan kehityskeskustelun yhteydessä, huoltaja mukana
 • jos ei ole tarvetta järjestää monialaista asiantuntijaryhmää, mutta huoli jatkuu, aloitetaan taitovalmennus

Koulun ammattilainen kertoo oppilaalle ja huoltajalle, mitä taitovalmennus on

 • osa opetuksen ja opiskeluhuollon tukitoimia
 • oppilaalle nimetään taitovalmentaja, esim. luokanopettaja tai koulunkäynninohjaaja tai kuraattori jne.
 • kaikki työntekijät tukevat oppilaan taitovalmennusta samoilla periaatteilla
 • tiedot liitetään oppilaan asiakirjojen yhteyteen
 • huoltajat saavat ohjausta taitovalmennukseen kotona

Taitovalmennuksen 5 vaihetta toteutetaan sekä koulussa että kotona

 • 1. Oppilaan kuuleminen KESY-tai SYKE-keskustelussa
 • 2. Toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeella
 • 3. Taitovalmennuksen suunnitelma
 • 4. Taitojen harjoitteleminen koulussa ja kotona
 • 5. Vaikuttavuuden arviointi säännöllisesti

Vanhempainilloissa tulisi kertoa taitovalmennuksesta kaikille huoltajille

 • olisiko syytä perustaa vanhempainryhmiä taitovalmennuksen tukemiseen?
 • onko perhekeskuksessa ryhmiä?
 • löytyykö keinoja ottaa mukaan harrastusten ohjaajia?
 • jne.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös