Nuoren taitovalmennus kotona

1. Nuori kertoo vahvuuksistaan ja haasteistaan
SYKE-keskustelun avulla

SYKE = Syventävä keskustelu

Nuoren taitovalmennus käynnistyy kotona SYKE-keskustelulla. Nuori kertoo keskustelussa, mitä hänelle kuuluu. Samalla hän oppii tekemään itsearviointia omista vahvuuksistaan ja haasteistaan. Videot helpottavat korttien käyttöönottoa.

Mitä tarvitset?

 • Lataa SYKE-kortit oppitunnin materiaaleista
 • Voit käyttää rinnalla myös KESY-kortteja
 • Leikkaa kuvat irti.
 • Ota mukaan paperia tai post-it -lappuja
 • Varaa puhelin kuvaamista varten.

SYKE sisältää nuoren arkeen liittyviä kuvakortteja ja sanakortteja. Sijoittamalla kortteja kolmiosaiselle alustalle nuori jäsentää elämäänsä ja kertoo kokemuksistaan, haasteistaan ja vahvuuksistaan itselleen sopivalla tavalla.

Nuoret tarvitsevat keskustelevia aikuisia

 • Keskustelussa on hyvä puhua tilannekeskeisesti arjen haasteista ja iloista.
 • Samalla etsitään ratkaisuja haasteisiin ja asetetaan konkreettisia tavoitteita.
 • Nuori saa itse päättää, kuinka sensitiivisiä asioita hän haluaa käsitellä.
 • Aikuisen tehtävänä on kuunnella ja keskustella.

Sari Haapakangas on erityiskasvatuksen asiantuntija ja hän toimii Vanhempainliitossa. Sari on ollut mukana kehittämässä SYKE-kortteja. Hän kertoo videoissa, miten voit toteuttaa SYKE-keskustelun kotona.

Nuori päättää itse, miten SYKE-keskustelu etenee

Sari Haapakangas
 • sama toimintaperiaate kuin KESYssä
 • kolme hymynaamaa ja neliökortit
 • huolipilvet = sensitiivisten asioiden puheeksiottaminen
 • nuori valitsee aiheet ja määrittelee keskustelun tason
 • nuori saa itse tulkita kortin, mitä tämä minulle tarkoittaa

SYKE tarkoittaa keskustelun syventämistä

 • peruskeskustelu ja tavoitteet ensin
 • sanakorteilla syvennetään keskustelua kolmeen suuntaan:
  1) minuus ja identiteetti
  2) sosiaaliset suhteet
  3) voimaannuttavat harrastukset

SYKE-keskustelun materiaalit

Lataa SYKE-materiaalit oppitunnin Materiaalit-osiosta ja leikkaa kuvat.

Pelialustat

 • alustaa ei välttämättä tarvita, hymiöt voi asettaa vaikka pöydälle

SYKE-kortit

 • painotus hyvinvoinnissa ja oppilashuoltoon liittyvissä keskusteluissa
 • tavoitteena helpottaa arjen vahvuuksien ja haasteiden jäsentämistä ja puheeksiottamista

KESY-kortit

 • lataa tarvittaessa myös KESY-kortit
 • niiden avulla päästään syvemmällä opiskeluun ja koulumaailmaan

Kuvakortit

 • nuori sijoittaa kortteja hymiöiden alle:
 • hymynaaman alle hyvin sujuvia, iloa ja voimia tuovia asioita
 • perusnaaman alle tavanomaisia asioita
 • surunaaman alle niitä, jotka vievät voimia, stressaavat tai eivät suju

Tunnepisarat

 • sijoitetaan niihin liittyvien kuvakorttien viereen
 • keskustelkaa näistä tilanteista
 • onnistumisista, selviytymiskeinoista, ratkaisuista

Huolipilvet

 • huolipilvien avulla nuori voi nostaa esiin vaikeitakin asioita

Sanakortit

 • 1) minuus ja identiteetti
 • 2) sosiaaliset suhteet
 • 3) voimaannuttavat harrastukset

Nuori valitsee itselleen tärkeimmät kortit.

Tähtikortit, sydänkortit ja post-it -laput

 • ohjaaja voi kannustaa ja vahvistaa nuoren ajatuksia tähtikorteilla
 • sydänkorteilla osoitetaan myötätuntoa

Tavoitteiden kirjaaminen

 • tavoitteet ja muut tärkeät tiedot kirjataan post-it -lapuille

Näin SYKE-keskustelu etenee

Sari Haapakangas

SYKE-keskustelun käynnistäminen

 • vahvuudet kertyvät hymynaaman alle
 • haasteet surunaaman alle
 • tunnepisarat tarkentavat
 • jos tämä riittää, otetaan valokuva
 • tavoitteet post-it-lapuille
 • tiedot asiakirjoihin

Sensitiivisten asioiden käsitteleminen

Sari Haapakangas

Keskustelu syvenee

 • huolipilvet, jos mennään syvemmälle
 • sanakortit: kolme teemaa
 • sanakortit toimivat myös itsenäisesti, ei pakko liittää johonkin toiseen korttiin
 • harrastus voi tuottaa iloa ja hyvinvointia
 • tähtikorttien kohdentaminen
 • sydänkorttien sijoittaminen
 • pelipöydän dokumentointi valokuvalla

SYKE-keskustelun dokumentointi

 • koko pelipöydästä otetaan nuoren luvalla valokuva, joka liitetään tarvittaviin asiakirjoihin

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös