Nuoren taitoharjoittelun suunnitelma

Tällä oppitunnilla kerromme

 • miten tulkitset nuoren kanssa SYKE-valokuvaa ja nuoren toimintakykyprofiilia
 • miten rakennat nuoren taitovalmennuksen suunnitelmaa ratkaisukeskeisellä keskustelulla
 • mitä kirjaat nuoren taitovalmennuksen suunnitelmaan

Työkalut

 • SYKE-valokuva
 • toimintakyvyn arviointi
 • Oppimaa®Taitovalmennuksen työkalut
 • vihko tai digitaalinen kansio suunnitelman kirjaamista varten

Mitä nuoren SYKE-kortit kertoivat?

Jokainen pelipöydän kortti on viesti

Neliökortit

 • hymynaaman alla kortit kertovat asioista, jotka tuovat nuorelle iloa ja voimia
 • perusnaaman alla kortit kertovat että, asiat on ihan ok
 • surunaaman alla kortit kertovat asioista, jotka eivät suju, vievät voimia

Tunnepisarat

 • neliökortin yhteyteen sijoitettuna tunnepisarat kertovat kyseisissä tilanteissa onnistumisista, selviytymiskeinoista, ratkaisuista
 • tunnepisarat voivat kertoa myös kielteisistä tunteista, epäonnistumisista ja pahasta olosta, jotka liittyvät kyseiseen tilanteeseen

Huolipilvet

 • kertovat jo pitempään jatkuneesta pahasta olosta
 • huolipilvi on avunpyyntö

Sanakortit

 • sanakorttien avulla päästään keskustelemaan asioista vielä yksityiskohtaisemmin
 • sanakortit liittyvät nuoren minäkuvaan, sosiaalisiin suhteisiin ja harrastuksiin
 • sanakorttien viestiä voi tarkentaa tunnepisaroiden avulla

Tähtikortit, Sydänkortit

 • Jatkoon!-kortti – mikä on tärkein huoli
 • Tsemppiä!, Huippua! – uskoa tulevaan
 • Sydän luo myötätuntoa

Taitovalmennuksen lähtökohta

Taitovalmennuksen tavoitteena on ohjata nuorta löytämään omat voimavaransa ja keinonsa arjen haasteiden voittamiseksi. Tuemme häntä hahmottamaan omaa elämäntilannettaan ja tunnistamaan oman potentiaalinsa. Meidän tulee huomioida myös ympäristötekijät, jotka vaikuttavat nuoren arkeen. Ohjaamme nuorta kohti omaa osaamista ja toimintakyvyn vahvistamista.

Taitovalmentaja

 • kuuntelee, keskustelee, kyselee, kiinnostuu, kannustaa
 • puhuu ratkaisupuhetta, kertoo myönteisiä oletuksia, sitten kun osaat…
 • kysyy nuoren palautetta ja ottaa palautteen huomioon
 • kunnioittaa nuoren vapautta hyväksyä tai hylätä omia ehdotuksiasi
 • ottaa valmennettavan mukaan kaikkiin hänen elämäänsä koskeviin päätöksiin

Valmennettava

 • rakentaa omaa tulevaisuuttaan
 • ottaa vastaan avoimia kysymyksiä
 • hahmottaa, missä on nyt (ongelma) ja missä toivoisi olevansa (ratkaisu)
 • tunnistaa elämästään myönteisiä poikkeuksia
 • on valmis kokeilemaan erilaisia ratkaisuja

Taitovalmennuksen suunnitelmaa rakennetaan
ratkaisukeskeisen keskustelun avulla

Ratkaisukeskeisten kysymysten esittäminen on tehokas keino ohjata nuorta pohtimaan omaa elämäntilannettaan. Avoimet kysymykset antavat hyvän pohjan keskustelulle. Niiden avulla taitovalmentaja saa arvokasta tietoa, jota ei saa kyllä-ei -kysymyslomakkeilla.

Tutkitaan SYKE-pelipöytää ja nuoren toimintakykyprofiilia

Vahvuudet ja yhteistyön rakentaminen

 • Mitä vahvuuksia löydämme SYKE-kuvasta?
 • Mitä toimintakykyprofiili kertoo nuoren vahvuuksista?
 • Missä asioissa tunnet olevasi hyvä?
 • Miten olet pärjännyt tähän asti?
 • Mikä on auttanut sinua?
 • Mitä toivot voivasi tehdä?

Miten ongelma ilmenee?

 • Mitä haasteita löytyy SYKE-kuvasta?
 • Milloin ongelma ilmenee konkreettisesti?
 • Missä ongelmaa esiintyy?
 • Kenen kanssa?
 • Mitä tapahtuu juuri sitä ennen ja heti sen jälkeen?

Tavoitteistaminen

Maiju Ahola, kouluttajapsykoterapeutti, toimitusjohtaja LTI
 • mikä taito tulee ongelman tilalle?
 • pienet, konkreettiset tavoitteet
 • muutostoiveet antavat oikean suunnan kehitykselle
 • Lähde: Maiju Ahola, Ratkaisukeskeinen työote koulussa 3 op. Oppimaa & Lyhytterapiainstituutti

Mitä taitoja nuoren tulisi oppia?

Voi olla, että keksitte opeteltavia taitoja helposti ihan juttelemalla. 

 • Käytöstaidot
 • Tunnetaidot
 • Aistitaidot
 • Oppimistaidot
 • Arjen taidot
 • Sosiaaliset taidot

Nuoren taitovalmennuksen suunnitelma

Taitovalmennuksen suunnitelman kannattaa kirjata valmennuksen keskeiset asiat. Suunnitelma voi olla vaikka fyysinen vihko, mutta sen voi kirjata myös digitaaliseen kansioon. Yksi esimerkki tällaisesta kansiosta on NäytönPaikka.

NäytönPaikka on maksuton verkkotyöväline, jota käytetään laaja-alaisesti ympäri Suomen muun muassa työllistymis-, nuoriso-, koulutus-, asumis-, päihde- ja mielenterveyspalveluissa. Tutustu NäytönPaikka-palveluun kurssin lisämateriaaleissa.

Kirjatkaa suunnitelmaan

 • Päätavoite ja osatavoitteet
 • Opeteltavat taidot harjoittelujärjestyksessä
 • Harjoituksia ja keinoja
 • Taidoille onnistumisen portaat
 • Määritelkää, mistä tunnistetaan, että taito on hallussa
 • Miten kannustetaan? Miten juhlistetaan taidon oppimista?
 • Arvioitu aikataulu jokaiselle taidolle
 • Vastuuhenkilöt ja tehtävät
 • jos useita tahoja mukana, miten koordinoidaan
 • Yhteystiedot

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös