Neurokirjon seulonta ja määräaikaistarkastukset

Neuvola

  • määräaikaistarkastukset, liian vähän yhteistyötä vakan kanssa
  • yleensä tietoa vakasta vain 4-vuotistarkastuksissa
  • varhaisempi seula tarvitaan neurokirjon tunnistamiseen
  • vanhempien huoliseula
  • icf-lomakkeet

Kouluterveys

  • 1 lk
  • 5 lk
  • 8 lk
  • vanhempien esitietolomake

THL:n lomakkeet vrt. ICF-lomakkeet

Vastaa

Vieritä ylös