NäytönPaikka – Asiakkaan sähköinen kansio

on henkilökohtainen työkalu.
Se tukee taitovalmennusta tekemällä
lapsen tai nuoren elämäntilanteen näkyväksi.

Hyödyllisiä palveluja minulle ja muille

Oma elämäni tulee näkyväksi
itselleni ja työntekijöille

 • Elämäntilanteeni
 • Aikajanani
 • Verkostokarttani
 • Päiväkirjani
 • Omat tiedostoni

Työkaluja tulevaisuuteni rakentamiseen

 • OON – Oma osaaminen näkyväksi
 • Ansioluetteloni
 • Yhteystietopankkini
 • Sähköiset palveluni ja linkkini
 • Tietojeni helppo jakaminen työntekijöille

NäytönPaikka toimii mainiosti digitaalisena
Taitokirjana sekä lapsille että nuorille.

NäytönPaikka on henkilökohtainen työväline

Kehittämissuunnittelija Miikkael Ringman, NäytönPaikka

NäytönPaikka

 • kertoo, mikä on asiakkaan ja perheen tilanne
 • asiakas omistaa tiedon
 • päättää itse, kenelle haluaa tietoa jakaa
 • kokonaiskuva tulee työntekijöille näkyväksi
 • helpottaa palveluiden koordinointia

NäytönPaikka-palvelun hyödyt asiakkaalle

Tiedot tallessa yhdessä paikassa

 • tiedot helposti käytettävissä
 • asiakas omistaa tiedon
 • päättää itse, kenelle haluaa tietoa jakaa
 • palvelu tietoturvallinen, GDPR huomioitu

Kokonaisvaltainen kuva elämäntilanteesta

 • elämäntilanteeni ohjaa asiakasta näkemään omat vahvuudet ja haasteet
 • visuaalinen kuva elämäntilanteesta avaa silmät
 • asiakkaan ei tarvitse toistaa samoja asioita jokaiselle työntekijälle
 • säästää aikaa ja hermoja
 • verkostokartta kuvaa ihmissuhteita monesta näkökulmasta
 • verkostokartta osoittaa myös muutoksen
 • aikajana kertoo menneestä ja nykytilasta opiskelun, terveyden talouden, asumisen ja muun elämän näkökulmasta
 • aikajanalla asiakas voi arvioida myös palveluiden hyötyjä

Taitovalmennuksen ja oppimisen työkaluja

 • päiväkirjat itsearviointiin ja taitovalmennukseen
 • oppimispäiväkirja
 • nukkumispäiväkirja
 • liikunta- ja ravintopäiväkirja
 • rahankäyttöpäiväkirja
 • työnhakupäiväkirja
 • henkilökohtainen päiväkirja

Tulevaisuuden rakentamiseen

 • ansioluettelon tekeminen helppoa
 • valmiit mallipohjat
 • voi tallentaa ja tulostaa pdf-muodossa
 • OON – oma osaaminen näkyväksi ketterästi
 • omien taitojen esittely
 • voi johtaa opintoihin tai työelämään
 • sähköiset palveluni ja linkkini: sähköinen tiedonhaku helpottuu
 • suorat linkit työhön, talouteen, asumiseen, koulutukseen, vapaa-aikaan ja yhteiskuntaan liittyviin palveluihin sekä sähköisen viestinnän palveluihin
 • omien ja paikallisten linkkien lisääminen mahdollista

Sote-palveluiden käyttö sujuvammaksi

 • tärkeiden tietojen tallentaminen yhteen paikkaan Omat tiedostoni -kansioon
 • tietojen jakaminen hallitusti helpottaa palveluiden käyttöä
 • yhteystietopankkini: lista omista työntekijöistä, tukihenkilöistä, viranomaisista
 • paljastaa palveluiden päällekkäisyydet ja puutteet
 • tiedon jakaminen työntekijöille hallitusti

NäytönPaikka-kokonaisuus

Miikkael Ringman, NäytönPaikka

9 hyödyllistä työkalua

 • käyttäjä valitsee itselleen hyödylliset välineet
 • palvelu on tietoturvallinen, GDPR huomioitu
 • asiakas omistaa kaiken tiedon
 • työntekijä näkee vain hänelle jaettuja tietoja

Hyödyt sote-palveluissa

Asiakkaan yhteystietopankki paljastaa
sote-palveluiden päällekkäisyyksiä ja puutteita

NäytönPaikka on hyödyllinen oppilashuollon työkalu perusopetuksesta toiselle asteelle ja korkeakouluopintoihin asti. Tyypillisesti palveluita käyttävän nuoren ympärillä työskentelee 10-15 työntekijää. Miikkael Ringman kertoo, että ennätys on tähän mennessä ollut 36 työntekijää.

Tähän haasteeseen on yksinkertainen ratkaisu. Asiakkaan yhteystietopankki listaa asiakkaan omat työntekijät, tukihenkilöt ja viranomaiset. Kun yhteystietopankkiin lisätään myös yhteystiedot, työskentely helpottuu huomattavasti. Päällekkäisyydet ja puutteet voidaan tunnistaa ja korjata. Säästyy aikaa ja rahaa.

Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Yhteystiedot keskitetysti

 • lista omista työntekijöistä, tukihenkilöistä, viranomaisista
 • helpottaa kokonaisuuden hallintaa
 • erityisesti oppilashuollon työkalu
 • mutta soveltuu kaikille lapsen tai nuoren kanssa työskenteleville aikuisille

NäytönPaikka nopeuttaa ja syventää
yhteistyötä asiakkaan kanssa sote-palveluissa

Näin asiakas jakaa tietoja hallitusti työntekijöille

Ammattilaiselle Näytön paikka-nettipalvelu avaa asiakkaan (palvelun käyttäjän) tilannetta helposti ja havainnollisesti ja nopeuttaa ja syventää näin yhteistyötä asiakkaan kanssa. Asiakkaan tietojen jakaminen työntekijöille tapahtuu hallitusti.

Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Tietojen jakaminen

 • työntekijä tulee olla kirjautuneena palveluun työntekijänä
 • kun asiakas haluaa jakaa tietoja, työntekijän tulee hyväksyä pyyntö
 • työntekijän nimeen liitetään, mitä osioita työntekijä voi lukea
 • työntekijä hyväksyy tietojen jakamisen

NäytönPaikka-viestijärjestelmä

 • kun asiakas jakaa tietylle työntekijälle tietoja, samalla heille aukeaa viestimahdollisuus
 • viestejä pystyy lähettämään
 • saapuvat viestit näkyviin
 • viestit menevät myös henkilöiden sähköposteihin
 • sähköposteissa ei lähetetä luottamuksellista tietoa
Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Tarvitsemme erilaisia viestintäkanavia

 • asiakkaan tulee saada käyttää itselleen sopivia viestintäkanavia
 • puhelimitse, myös nimettömänä
 • tekstiin perustuen, kuten NäytönPaikka-viestijärjestelmä
 • chat tms.

Työntekijän kirjautuminen

Miikkael Ringman, NäytönPaikka

Työntekijän kirjautuminen

 • työntekijä kirjautuu aina työsähköpostilla
 • pääsee lukemaan tiedostoja, mutta hän ei voi niitä muokata
 • työntekijä voi liittää tiedostoihin muistilappuja
 • työntekijöiltä tullut hyvää palautetta, hyötyä sekä työntekijälle että asiakkaalle, asiat pysyvät tallessa

NäytönPaikka on maksuton työkalu

 • NäytönPaikka on maksuton asiakkaan ja työntekijöiden sähköinen työkalu.
 • Se soveltuu asiakkaan tietojen tallentamiseen ja hyödyntämiseen taitovalmennuksessa sekä hoito- ja kuntoutustyössä.
 • Huoltajat voivat ottaa palvelun käyttöön jo lapsen oireilun alkuvaiheessa. Nuori voi ottaa siitä vastuun myöhemmin.
 • Nuori tai aikuinen vastaa palvelun käytöstä itsenäisesti.
 • NäytönPaikka tarjoaa myös suojatun viestintäkanavan asiakkaan ja työntekijän välille.

Asiakas 

 • tallentaa omat tietonsa yhteen paikkaan ja hallinnoi itse sen käyttöä (pienen lapsen huoltajat hallinnoivat palvelua alkuvaiheessa)
 • antaa valituille työntekijöille katseluoikeuden tiettyihin kansioihin ja hallinnoi oikeuden käyttöä
 • tekee halutessaan oman elämänsä näkyväksi tukiverkostolleen

Työntekijä

 • rekisteröityy palvelun käyttäjäksi työsähköpostilla
 • kirjaa yhdessä asiakkaan kanssa tapaamisten sisällöt ja päätökset palveluun
 • saa helposti näkyville asiakkaan tilanteen kokonaiskuvan, kun asiakas antaa siihen luvan, hyödyllistä erityisesti silloin, kun työntekijä vaihtuu
 • voi viestiä suojatusti asiakkaan kanssa

NäytönPaikka on Suomen Setlementtiliiton ylläpitämä maksuton palvelu, jota rahoittaa STEA. Palvelua käytetään laaja-alaisesti ympäri Suomen muun muassa työllistymis-, nuoriso-, koulutus-, asumis-, päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Lisätiedot: miikkael.ringman at naytonpaikka.fi

Tunnuksien tilaaminen

Pääset käyttämään palvelua rekisteröimällä itsellesi ilmaiset käyttäjätunnukset ja kirjautumalla sisään.
Ammattilaisen tunnukset aktivoidaan kahden arkipäivän sisään siitä, kun hän on rekisteröitynyt ja lähettänyt sähköpostilla pyynnön työntekijätilin aktivoimisesta osoitteeseen miikkael.ringman@setlementti.fi. Huomaathan käyttää työntekijänä työsähköpostiasi.

HUOM. NäytönPaikka tarjoaa työyhteisöille ilmaisen käyttökoulutuksen.
Ota yhteyttä miikkael.ringman at naytonpaikka.fi

NäytönPaikka

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös