Kopio kohteesta Täältä löydät taitoja ja harjoituksia

Taitovalmennuksen ideana on tarjota täsmäharjoituksia haasteiden voittamiseen. Löydät taitoihin liittyviä harjoituksia työkalupakin moduuleista tämän listan avulla.

Löydät harjoituksia sisällysluettelosta taidon nimen mukaan

 • Päädyt kyseisen moduulin ensimmäiselle oppitunnille, jossa kuvataan kyseisten taitojen taustoja.
 • Oppitunnin alasivuilta löytyy runsaasti harjoituksia ja keinoja taitojen harjoitteluun.
 • Samalla tutustut taitoihin liittyviin ICF-koodeihin.

Opeteltavia taitoja ICF-luokituksen mukaan

Kehon toiminnot

PL1. Mielentoiminnot

 • ENNAKOINTITAIDOT. Tietoisuustoiminnot (b1108)
 • TAVOITETAIDOT. Henkinen energia (b130)
 • UNITAIDOT. Unitoiminnot (b134)
 • TARKKAAVUUSTAIDOT. Tarkkaavuustoiminnot (b140)
 • MUISTITAIDOT. Muistitoiminnot (b144)
 • PSYKOMOTORISET TAIDOT. Psykomotoriset toiminnot (b147)
 • TUNNETAIDOT. Tunne-elämän toiminnot (b152) Tunteiden säätely (b1521)
 • HAVAINTOTAIDOT. Havaintotoiminnot (b156)
 • KOGNITIIVISET TAIDOT. Korkeatasoiset kognitiiviset toiminnot (b164), Kieleen liittyvät mielentoiminnot (b167)

PL2 Aistitoiminnot ja kipu

 • AISTITAIDOT. Aistitoiminnot: aistimuksiin reagointi. (PL2), Kipuaistimus (b280)
 • TASAPAINOTAIDOT. Tasapainoelintoiminnot (b235)

PL5. Ravinto, ruoansulatus, aineenvaihdunta

 • SYÖMISTAIDOT. Ravinnonottotoiminnot (b510, Ruoansulatustusoiminnot (b515), Ulostustoiminnot (b525)
 • PAINONHALLINTATAIDOT. Painonhallintatoiminnot (b530)

PL7. Tuki- ja liikuntaelimistöön liittyvät toiminnot

 • LIIKETAIDOT. Tahattomat liiketoiminnot (b765)

Suoritukset ja osallistuminen

PL1. Oppiminen ja tiedot soveltaminen

 • OPPIMISTAIDOT. Taitojen hankkiminen (d155), Jäljitteleminen (d130), Tekemällä oppiminen välineiden avulla (d131)
 • TIETOTAIDOT. Käsitteiden omaksuminen (d137), Tiedon omaksuminen (d138)
 • OPPIMISEN PERUSTAIDOT. Lukemaan oppiminen d140), Kirjoittamaan oppiminen (d145), Laskemaan oppiminen d150)
 • KESKITTYMISTAIDOT. Tarkkaavuuden kohdentaminen (d160)
 • LUKEMISTAITO. Lukeminen (d166)
 • KIRJOITTAMISTAITO. Kirjoittaminen (d170)
 • LASKEMISTAITO. Laskeminen (d172)
 • ONGELMANRATKAISUTAIDOT. Ongelman ratkaiseminen (d175)

PL2. Yleisluonteiset tehtävät

 • TOIMINNANOHJAUSTAIDOT. Yksittäisen tehtävän tekeminen (d210), Useiden tehtävien tekeminen (d220), Päivittäin toistuvien tehtävien ja toimien suorittaminen (d230)
 • STRESSITAIDOT. Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen (d240)

PL3. Kommunikointi

 • PUHETAIDOT. Puhuttujen viestien ymmärtäminen (d310), Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen (d315), Puhuminen (d330), Ei-kielellisten viestien tuottaminen (d335)
 • KESKUSTELUTAIDOT. Keskustelu (d350), Asiakeskustelu (d355),
 • KOMMUNIKOINTITAIDOT. Kommunikointilaitteiden ja -tekniikoiden käyttäminen (d360)

PL4. Liikkuminen

 • ASENTOTAIDOT. Asennon vaihtaminen (d410), Asennon ylläpitäminen (d415)
 • KÄSITAIDOT. Käden hienomotorinen käyttäminen (d440)
 • LIIKKUMISTAIDOT. Käveleminen (d450), Portaissa kulkeminen (d451), Liikkuminen paikasta toiseen (d455)
 • KULKUNEUVOTAIDOT. Kulkuneuvojen käyttäminen (d470)

PL5. Itsestä huolehtiminen

 • PESEYTYMISTAIDOT. Peseytyminen (d510),
 • WC-TAIDOT. WC:ssä käyminen (d530)
 • PUKEUTUMISTAIDOT. Pukeutuminen (d540)
 • RUOKAILUTAIDOT. Ruokaileminen (d550)
 • TERVEYSTAIDOT. Omasta terveydestä huolehtiminen (d570)

PL6. Kotielämä

 • KOTITAIDOT. Aterioiden valmistaminen (d630), Kotitaloustöiden tekeminen (d640)

PL7. Vuorovaikutus ja ihmissuhteet

 • VUOROVAIKUTUSTAIDOT. Henkilöiden välinen perustava vuorovaikutus (d710), Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus (d720)

PL8. Keskeiset elämänalueet

 • KOULUTAIDOT. Kouluopetus (d820), Ammatillinen koulutus (d825), Korkea-asteen koulutus (d830), Opiskeluelämä (d835)
 • TYÖTAIDOT. Oppisopimuskoulutus (d840), Työnhaku, työpaikan säilyttäminen ja työn päättäminen (d845), Vastikkeellinen työ (d850)
 • TALOUSTAIDOT. Taloudelliset perustoimet (d860), Taloudellinen omavaraisuus (d870)

PL9. Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä

 • VAPAA-AJAN TAIDOT. Virkistäytyminen ja vapaa-aika (d920)
 • LEIKKITAIDOT. Peli ja leikki (d9200)

Ympäristötekijät

Aikuinen arvioi ympäristötekijöitä LAPSEN näkökulmasta. Onko ympäristötekijä lapsen hyvinvointia edistävä vai rajoittava?

Arvioi, miten voitte hyödyntää ympäristötekijöitä taitovalmennuksessa.

 • Elintarvikkeet (e1100)
 • Lääkkeet (e1101)
 • Päivittäisen eämän tuotteet ja teknologiat (e115)
 • Kommunikoinnin erityistuotteet (e1251)
 • Opetustuotteet (e130)

FYYSINEN JA EMOTIONAALINEN TUKI SEKÄ ASENTEET

 • Lähiperhe (e310)
 • Ikätoverit/kaverit / ryhmä (e325)
 • Sivistyksen ja soten työntekijät (e360)
 • Henkilökohtainen avustaja (e340)
 • Terapeutit (e355)
 • Ikätovereiden asenteet (e425)
 • Henkilökunnan asenteet (e455)

PALVELUT, HALLINTO JA POLITIIKAT

 • Terveys – palvelut, hallinto ja politiikat (e589)

Vastaa

Vieritä ylös