Mitä taitoja nuoren tulisi oppia?

syke-keskustelu

Haaste

Tavoite / taito

RUUMIIN / KEHON TOIMINNOT

Mielentoiminnot (PL1)

 • kuormittuminen
 • melttari
 • shutdown
 • Tietoisuustoiminnot, muu määritelty / shutdown, meltdown (b1108)
 • Temperamentti ja persoonallisuustoiminnot (b126)
 • Henkinen energia ja viettitoiminnot (b130)
 • Unitoiminnot (b134)
 • Tarkkaavuustoiminnot (b140)
 • Muistitoiminnot (b144)
 • Tunteiden säätely (b1521)

Aistitoiminnot ja kipu (PL2)

 • Näkötoiminnot (b210)
 • Kuulotoiminnot (b230)
 • Makuaistitoiminto (b250)
 • Hajuaistitoiminto (b255)
 • Asentoaistitoiminto (b260)
 • Kosketusaistitoiminto (b265)
 • Lämpö- ja muiden ärsykkeiden aistitoiminnot (b270)
 • Kipuaistimus (b280)

Tuki- ja liikuntaelimistöön ja liikkeisiin liittyvät toiminnot (PL7)

Liiketoiminnot

 • Tahattomat liiketoiminnot (b765)

SUORITUKSET / TAIDOT JA OSALLISTUMINEN

Oppiminen ja tiedon soveltaminen (PL1)

 • Lukeminen (d166)
 • Kirjoittaminen (d170)
 • Laskeminen (d172)
 • d175 Ongelman ratkaiseminen (d175)

Yleisluonteiset tehtävät (PL2)

 • Päivittäin toistuvien tehtävien tekeminen (d240)
 • Stressin ja muiden psyykkisten vaateiden käsitteleminen (d240)

Kommunikointi (PL3)

 • Ei-kielellisten viestien ymmärtäminen (d315)
 • Keskustelu (d350)
 • Kulkuneuvojen käyttäminen (d470)

Itsestä huolehtiminen (PL5)

 • Peseytyminen (d510)
 • Kehon osien hoitaminen (d520)
 • Omasta terveydestä huolehtiminen (d570)

Kotielämä (PL6)

 • Ateroiden valmistaminen (d630)
 • Kotitaloustöiden tekeminen (d640)
 • Muiden henkilöiden avustaminen (d660)

Henkilöiden välinen vuorovaikutus ja ihmissuhteet (PL7)

 • Henkilöiden välinen monimuotoinen vuorovaikutus (720)

Keskeiset elämänalueet (PL8)

 • Kouluopetus (d820)
 • Ammatillinen koulutus (d825)
 • Oppisopimuskoulutus (työhönvalmennus) (d840)
 • Taloudelliset perustoimet (d860)

Yhteisöllinen, sosiaalinen ja kansalaiselämä (PL9)

 • Virkistäytyminen ja vapaa-aika (d920)

Vastaa

Vieritä ylös