Mitä on taitovalmennus?

Tervetuloa Oppimaahan!

Taitovalmennus on helppo tapa auttaa lasta tai nuorta
oppimaan uusia taitoja aikuisten tukemana.

Taitovalmennus voidaan ottaa käyttöön
kotona sekä sivistys- ja sote-palveluissa

 • heti kun huoli herää
 • kun odotellaan tutkimuksia
 • ja kuntoutuspäätöksiä
 • kun etsitään palveluita
 • kun jonotetaan terapiaan

Miksi tarvitsemme taitovalmennusta?

Palvelujärjestelmämme ei pysty tällä hetkellä vastaamaan riittävästi neurokirjon lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä tarpeisiin. Monet heistä jäävät ilman tunnistamista ja tukitoimia. Jonot tutkimuksiin ovat pitkät ja diagnoosin saaminen kestää.

Taitovalmennuksen avulla tartumme lapsen ja nuoren haasteisiin heti ja teemme sen yhdessä. Kun taitovalmennusta toteutetaan samoilla periaatteilla sekä kotona että sivistys- ja sote-palveluissa, hyödyt moninkertaistuvat.

 • Lasta kuullaan ja kannustetaan oppimaan uusia taitoja.
 • Hän ei ehdi kehittää haasteisiin ei-toivottuja käyttäytymismalleja.
 • Uusien taitojen myötä lapsi saa onnistumisen kokemuksia.
 • Myönteiset kokemukset heijastuvat oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin.
 • Kun kaikki lapset harjoittelevat uusia taitoja samaan aikaan, taitojen oppiminen on yhdistävä kokemus.
 • Myönteisyys leviää myös ympäristöön.

Taitovalmennuksen rakenne

 1. Lapsen/nuoren itsearviointi KESY/SYKE-keskustelun avulla
 2. Toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeella
 3. Taitovalmennuksen suunnitelma ICF-viitekehyksessä
 4. Taitovalmennuksen toteutus lapsen/nuoren arjessa
 5. Taitovalmennuksen vaikuttavuuden arviointi
 • Lapsen taitovalmennus on tarkoitettu alle kouluikäisen ja alakoululaisen toimintakyvyn tukemiseen.
 • Nuoren taitovalmennus on tarkoitettu yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden toimintakyvyn tukemiseen. Se soveltuu mainiosti myös nuorille aikuisille.

Lapsi tai nuori harjoittelee täsmätaitoja toimintakyvyn arvioinnissa
ilmenneisiin haasteisiin omassa arjessaan

ICF-viitekehys ja taitovalmennus

Taitovalmennuksen kivijalka on toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä. ICF on kansallinen ja kansainvälinen toimintakyvyn luokitus. Se on eri alojen asiantuntijoiden ja asiakkaiden yhteinen kieli, jolla arvioidaan asiakkaan toimintaedellytyksiä ja toimintarajoitteita. Toimintakyky kertoo, miten ihminen toimii ja selviää siinä ympäristössä, jossa hän elää.

Taitovalmennuksen avulla voidaan rakentaa kuntiin ja hyvinvointialueille toimintamalli, joka perustuu yhdenmukaiseen toimintakyvyn arviointiin ICF-viitekehyksessä. Se mahdollistaa haasteiden varhaisen tunnistamisen ja tukitoimien nopean käynnistämisen. Näin ehkäistään päätyminen raskaampiin palveluihin.

ICF-viitekehyksen käytön laajentaminen on tärkeä osa sote-uudistusta. Sen myötä voidaan saada merkittäviä kustannussäästöjä sekä sote- että sivistyspalveluihin.

Taitojen harjoitteleminen ja
ratkaisukeskeinen pedagogiikka

Ben Furman

 • psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja psykoterapian kouluttaja
 • Muksuoppi-menetelmän kehittäjä
 • Muksuopilla on teoreettinen tausta, joka pohjautuu ratkaisukeskeiseen pedagogiikkaan.

Mitä taitovalmennus-sivusto tarjoaa?

Ohjattu taitovalmennus kotona

 • Huoltajat voivat toteuttaa taitovalmennusta kotona ammattilaisen ohjauksessa. Tarkoituksena on tarjota nopeasti helppoja työkaluja lapsen tai nuoren tukemiseen kotona. Kevyt malli perustuu kuitenkin samoihin periaatteisiin kuin ammattilaisten malli. Työkalut perustuvat ICF-viitekehykseen mutta ICF-osaamista ei huoltajilta edellytetä.
 1. Lapsen/nuoren tilannekuva KESY/SYKE-keskustelussa
 2. Tunnistetaan, mitä taitoja lapsen/nuoren tulisi harjoitella.
 3. Laaditaan taitovalmennuksen suunnitelma
 4. Lapsi/nuori harjoittelee uusia taitoja lähipiirin aikuisten tukemana.
 5. Uusi KESY/SYKE-keskustelu näyttää, onko valmennuksesta ollut hyötyä.

Taitovalmennuksen ammattilaismalli

 • Ammattilaiset toteuttavat taitovalmennusta hyödyntäen lapsen tai nuoren toimintakyvyn arviointia ICF-viitekehyksessä. Tarjoamme arviointiin valmiit ICF-lomakkeet, apukysymykset lomakkeen täyttämiseen, ohjeet toimintakykyprofiilin laatimiseen ja työkalupakin taitojen harjoitteluun ICF-luokituksen mukaan.
 1. Lapsen/nuoren itsearviointi KESY/SYKE-keskustelun avulla
 2. Toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeella
 3. Taitovalmennuksen suunnitelma ICF-viitekehyksessä
 4. Taitovalmennuksen toteutus lapsen/nuoren arjessa
 5. Vaikuttavuuden arviointi

Taitovalmentajan koulutus 10 op

 • Opiskelija ottaa haltuun taitovalmennuksen ammattilaismallin omassa työyhteisössään
 • Osallistuminen taitovalmentajan koulutukseen edellyttää nepsy-perusteiden hallintaa, jonka voi osoittaa suorittamalla Oppimaan nepsy-kurssin (todistus 5 op:n suorituksesta)
 • Opiskelija toteuttaa taitovalmennuksen ammattilaismallia käytännössä omassa työyhteisössään koulutusohjeiden mukaan
 • Esihenkilö seuraa valmennuksen etenemistä ja hyväksyy opiskelijan loppuraportin
 • Esihenkilön hyväksymisen jälkeen Oppimaa toimittaa opiskelijalle todistuksen taitovalmentajan koulutuksen suorituksesta 10 op

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös