Miten Oppimaa®Taitovalmennus syntyi?

Miten idea syntyi?

 • Taitovalmennuksen idea on syntyi nepsy-kurssien kautta
 • kohta 10 000 opiskelijaa, lähes satatuhatta kommenttia foorumilla
 • opiskelijoilla valtava innostus ja kiinnostus oppimiseen, halu tukea lapsia ja perheitä
 • tehtävien raportointi osoitti paljon
 • kiinnostus jatkaa opiskelua

Poimintoja nepsy-kurssien keskustelufoorumilta

 • Nepsy-osaaminen ei ole tasalaatuista
  • osaamista puuttuu varhaiskasvatuksesta ja koulusta, vanhan liiton työntekijät
  • sosiaali- ja terveydenhuollon osaaminen ei tasalaatuista,
   • jopa erikoissairaanhoidosta puuttuu osaamista, liian hankala ryhmä
  • työnantaja ei velvoita, vain innostuneet opiskelevat
 • nepsy-tieto ei siirry arjen käytäntöihin
  • yhteinen toimintamalli puuttuu
   • haasteiden arvioinnin malli puuttuu
   • monialaiset ja moniammatilliset palaverit toimivat heikosti
  • perheiden tuki toimii huonosti
  • varhaiset tukitoimet jäävät vähälle, vaaditaan heti tutkimuksia ja lääkitystä

Nepsy-kurssilaisten toiveita

 • työnantajan tulisi velvoittaa kaikki hankkimaan ainakin perustiedot tunnistamiseen
 • opittu tieto pitäisi viedä arjen käytäntöihin
 • työntekijöille valmennusosaamista sekä aikaa valmennukselle
 • arviointia ja monialaista yhteistyötä sekä palaverikäytäntöjä tulisi selkiyttää
 • perheille vahvempaa tukea kotiin

YLEISTÄ, TOIMINTAMALLIT

 • kun tietoa saadaan, tarvitaan toimintaa arjessa lapsen tasolla, kaikki aikuiset mukaan, toimintamalli
 • koulutetaan mutta tieto ei siirry toimintaan –> turhia palavereja, joissa ei osata lyödä lukkoon asteittaisia toimintasuunnitelmia
 • päiväkoti, koulu, terveydenhuolto, perhe mukaan, miten yksityinen
 • nopeutetaan tutkimuksiin pääsyä, nykyään liian myöhään
 • nepsy-opettajat, mutta ei anneta aikaa toteuttaa valmennusta (eskarin tuplaaminen)
 • toinen aste huomioitava, psykoedukaatiota vanhemmille
 • vahvaa tukea kotiin
 • Nepsyosaamista pitäisi olla laajemmin myös sosiaalitoimessa jolloin avun tarve tunnistettaisiin helpommin ja nähtäisiin haasteiden taakse.
 • Valitettavasti nepsyosaamisen puute näkyy vielä tänäkin päivänä myös erikoissairaanhoidossa. Nepsyt koetaan usein liian haastavaksi ryhmäksi.
 • Kouluihin ymmärrystä siitä, millä kaikilla tavoilla lasta ja perhettä voi tukea.
 • Usein nepsy-oireisten tukemisessa muut tukitoimet esim. luokkaan, jäävät taka-alalle kun suoraan vaaditaan psykologin tutkimuksia ja tehdään omia diagnooseja jo ennen virallista diagnoosia, jos sellaista edes tulosten perusteella voidaan asettaa. Selkeät hoitopolut ja koko perheen jaksamisen huomioiminen.
 • lastensuojelussa ollaan auttamattomasti myöhässä
 • lastensuojelun vastaanotto-osastolla tehdään arviointeja
 • lääkitys ei ole ainoa ratkaisu, aina pitää ensin kokeilla valmennusta
 • lasussa pyritään tarkentamaan diagnoosia, yleensä määrittämätön diagnoosi tullessa
 • moniammatillinen työryhmä vahvaksi
 • toivon lisää menetelmiä ja valmennusosaamista, joka tulisi arkeen käyttöön.
 • nepsy-osaaminen kaikkien ammattiryhmien yhteiseksi voimavaraksi
 • kouluihin nepsy-valmennusta, mutta kallis koulutus
 • kolmiportainen tuki – arviointi icf

Vastaa

Vieritä ylös