materiaalia

Neuvola 2030

 • omalääkäri ja omahoitaja, koulun alkuun asti
 • hoidon jatkuvuusmalli hyvinvointialueilla (Eskola2022)
 • lasten ja heidän vanhempiensa terveyden edistäminen, sairauksien ehkäisy, varhaisempi perustason hoito
 • vanhempien keskuudessa tietoisuus levinnyt, samoin vastuunotto
 • kokonaisvaltainen työote
 • terveystarkastukset, voivat vaihdella tuen ja toiveiden perusteella
 • menetelmiä seurataan, tietokanta tutkimusnäyttöön perustuvista menetelmistä
 • kokonaiskäsitys perheen tilanteesta
 • terveysneuvonta
 • tieto lasten ja vanhempien hyvinvoinnista saatavilla Kanta-arkistosta, kansallisista terveysindikaattoreista ja syntyneiden lasten rekisteristä
 • kaikilla hyvinvointialueilla on sama potilastietojärjestelmä
 • hyvinvointia kuvaava testisuure?? hyödyntää rekisteritietoja
 • vaikuttavuustutkimus vahvistunut ja vakiintunut
 • määrällinen tieto neuvolapalvelujen toteutumisesta saadaan kaikilta alueilta kattavasti edelleen kehitetystä Avohilmo-rekisteristä
 • asiakastyytyväisyyskyselyt
 • vaikuttavuudesta ja kustannusvaikuttavuudesta tiedetään aiempaa enemmän monitieteisten tutkimushankkeiden tuottaman tiedon avulla
 • Terveysportissa sijaitseva NEUKO-tietokanta (THL2021) edistää parhaimman tiedon ja toimintamallien siirtymistä neuvolatoimintaan

NEUKO-tietokanta sisältää äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisten käyttöön uusinta näyttöön perustuvaa tietoa sekä kansalliset ohjeistukset ja suositukset. 

Tietokanta tarjoaa terveydenhoitajille, kätilöille ja lääkäreille laajan tietopaketin, jonka avulla mm. määräaikaiset terveystarkastukset ovat toteutettavissa yhdenmukaisesti, mutta yksilölliset tarpeet huomioiden. 

Kaikille avoin, maksuton tietopaketti on myös päättäjien, opiskelijoiden, kouluttajien ja kansalaisten käytettävissä. 

Tietokanta on laadittu lähes sadan alan johtavan terveydenhuollon asiantuntijan voimin vuonna 2021, ja sitä täydennetään ja päivitetään säännöllisesti.  

Tästä pääset tietokantaan

NEUKO-tietokanta (Terveysportti)

NEUKO-tietokannan tekijät

NEUKO-tietokannan sisällöstä vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tietokannan teknisestä ylläpidosta vastaa Kustannus Oy Duodecim, ja se sijaitsee Duodecimin Terveysportissa. Tietokanta on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön tuella. 

Vastaa

Vieritä ylös