Taitovalmennuksen kulku eri ikäryhmissä

Lapsi kotihoidossa

 • huoli herää kotona -> Huolilaskuri, tulokset sähköpostitse perhekeskukseen
 • yhteys perhekeskukseen (neuvola, ym), koordinaattori?
 • yhteyshenkilön nimeäminen,
 • 0-2 -vuotiaan toimintakyvyn arviointi,
 • ohjattu taitovalmennus kotona
 • suunnitelma esim. pari viikkoa kerrallaan: ohjeet sähköpostiin, puhelinkonsultointi
 • vaikuttavuuden arviointi, toimintakykyarvio uudelleen

Vanhmpien uupumus

Uupumuksen tunteesta kysyttiin näin:

Kun mietit omaa rooliasi vanhempana, kuinka usein koet seuraavilla tavoilla? Valitse kokemustasi parhaiten vastaava vaihtoehto kultakin riviltä.

1) Olen niin väsynyt rooliini vanhempana, ettei edes nukkuminen auta,

2) Tunnen olevani aivan lopen uupunut vanhempana

3) Tuntuu kuin huolehtisin lapsestani/lapsistani automaattiohjauksella (teen vain välttämättömät asiat, mutta en enempää)

4) En enää pysty näyttämään lapselleni/ lapsilleni, kuinka paljon rakastan häntä/heitä

5) Minusta tuntuu, etten jaksa enempää vanhempana

 1. päivittäin,
 2. kerran tai pari viikossa,
 3. harvemmin tai ei lainkaan.

Lapsi varhaiskasvatuksessa

 • huoli herää varhaiskasvatuksessa, neuvolassa tai kotona
 • huoltajan Huolilaskuri tarvittaessa
 • lapsen kuuleminen KESY-keskustelussa, osana vasu-keskustelua, dokumentointi
  • huoltaja saa tietoa KESY-keskustelusta ennakkoon Taitovalmennus kotona -sivustolta
  • mukana keskustelussa mm. varhaiskasvatuksen opettaja, lastenhoitaja, huoltaja, mahd. erityisopettaja
 • toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeella
  • ammattilaiset ja huoltaja täyttävät ICF-lomakkeen yhdessä tai ammattilainen yksin
  • erityisopettaja arvioi toimenpiteet 1. ohjattu taitovalmennus 2. tarvitaanko moniammatillinen palaveri -> nepsy-tiimi, kuntoutustiimi..
  • toimintakyvyn arvio ja toimintakykyprofiili toimitetaan moniammatillisen palaverin osallistujille, sovittava, kuka tekee
  • lääkärille kaikki tiedot valmiina, tarvittaessa toimintakykyprofiili liitetään ensitietolomakkeen yhteyteen
  • tiedot siirtyvät tällöin Kantaan ja Omakantaan
 • taitovalmennuksen suunnitelma
  • vo ja lastenhoitaja tekevät taitovalmennuksen suunnitelman yhdessä huoltajan kanssa, tarvittaessa myös erityisopettaja
  • mikäli asia viety moniammatilliseen palaveriin, jonka jälkeen lääkäri tekee yhteisen hoito- tai kuntoutussuunnitelman, taitovalmennus liitetään suunnitelmaan
  • tällöin tiedot siirtyvät myös Kantaan ja Omakantaan
 • taitovalmennuksen toteuttaminen
  • vo ja lastenhoitaja vastaavat taitovalmennuksen toteutuksessa päiväkodissa, erityisesti lastenhoitaja toteuttaa lapsen valmennusta päiväkodin arjessa, mutta vo on vastaava ohjaaja
  • vo vastaa siitä, että koko päiväkoti valmentaa lasta samoilla periaatteilla
  • ohjaavat huoltajia toteuttamaan taitojen harjoittelua kotona vastaavalla tavalla
  • harjoittelua toteutetaan yksi taito kerrallaan, vo lähettää kirjalliset ohjeet huoltajan sähköpostiin/Wilma tms.
  • harjoittelun etenemistä seurataan keskusteluissa huoltajan kanssa päiväkodin arjessa
 • vaikuttavuuden arviointi
  • vaikuttavuuden arviointi tehdään KESY-keskustelulla ja ICF-lomakkeella vähintään vasu-keskustelujen yhteydessä, tarvittaessa useammin
  • taitovalmennuksen dokumentointi liitetään lapsen virallisiin asiakirjoihin

Lapsi/nuori koulussa

 • huoli herää koulussa, kouluterveydenhuollossa, opiskeluhuollossa tai kotona
 • lapsen/nuoren kuuleminen KESY/SYKE-keskustelussa, osana oppilaan kehityskeskusteluja
  • mukana opettaja, oppilas, tarvittaessa myös huoltaja
 • toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeella
  • opettaja ja oppilas, mahd. koulunkäynninohjaaja ja erityisopettaja, tarvittaessa myös huoltaja täyttävät lomakkeen yhdessä
  • erityisopettaja arvioi toimenpiteet 1. ohjattu taitovalmennus 2. tarvitaantko moniammatillinen palaveri – > nepsy-tiimi?
  • oimintakyvyn arvio ja toimintakykyprofiili toimitetaan moniammatillisen palaverin osallistujille, sovittava, kuka tekee
  • lääkärille kaikki tiedot valmiina, tarvittaessa toimintakykyprofiili liitetään ensitietolomakkeen yhteyteen
  • tiedot siirtyvät tällöin Kantaan ja Omakantaan
 • taitovalmennuksen suunnitelma
  • opettaja ja koulunkäynninohjaaja tekevät taitovalmennuksen suunnitelman yhdessä huoltajan kanssa, tarvittaessa myös erityisopettaja
  • mikäli asia viety moniammatilliseen palaveriin, jonka jälkeen lääkäri tekee yhteisen hoito- tai kuntoutussuunnitelman, taitovalmennus liitetään suunnitelmaan
  • tällöin tiedot siirtyvät myös Kantaan ja Omakantaan
 • taitovalmennuksen toteuttaminen
  • opettaja ja koulunkäynninohjaaja vastaavat taitovalmennuksen toteutuksessa koulussa, erityises koulunkäynninohjaaja toteuttaa lapsen valmennusta koulun arjessa, mutta opettaja on vastaava ohjaaja
  • myös kuraattori voi toteuttaa ohjattua taitovalmennusta
  • opettaja vastaa siitä, että koko koulu valmentaa lasta samoilla periaatteilla
   • ohjaavat huoltajia toteuttamaan taitojen harjoittelua kotona vastaavalla tavalla
   • harjoittelua toteutetaan yksi taito kerrallaan, vo lähettää kirjalliset ohjeet huoltajan sähköpostiin/Wilma tms.
   • harjoittelun etenemistä seurataan keskusteluissa huoltajan kanssa päiväkodin arjessa
 • vaikuttavuuden arviointi
  • vaikuttavuuden arviointi tehdään KESY/SYKE-keskustelulla ja ICF-lomakkeella vähintään oppilaan kehityskeskustelujen yhteydessä, tarvittaessa useammin
  • taitovalmennuksen dokumentointi liitetään oppilaan virallisiin asiakirjoihin

Vastaa

Vieritä ylös