Lapsi harjoittelee taitoja 2

Tervetuloa tutustumaan Oppimaan
taitovalmennuksen työkalupakkiin.

Ohjeet

Näin järjestät KESY-keskustelun

Materiaalit

KESY-keskustelu

Ota valokuva pelipöydästä

 • varmista, että kaikki lapsen käyttämät kortit sekä post-it -laput näkyvät kuvassa

Näin tulkitset KESY-pelipöytää

Näin tunnistat lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet

 • Hymynaaman alla olevat kortit kertovat lapsen vahvuuksista.
 • Kettu-kortit
  • sydänkettu: kertoo, mistä lapsi pitää erityisesti
 • Tunnekortit
  • kertovat, mikä tekee lapsen iloiseksi tai tyytyväiseksi, mistä hän on innostunut
 • Muut kortit
  • haavekortti: kertoo lapsen haaveista
  • vapaa-aika: nostaa esiin lapselle tärkeät vapaa-ajan harrasteet ja tapahtumat
  • tyhjä kortti: lapsi voi nostaa esiin myönteisen asian

Näin tunnistat lapsen haasteet ja tuen tarpeet

 • Surunaaman alla olevat kortit kertovat lapsen haasteista ja tuen tarpeesta
 • Kettu-kortit
  • huutomerkkikettu: mitä aikuisten pitäisi erityisesti huomioida ja tukea
 • Tunnekortit
  • mitä lapsi pelkää, jännittää tai suree, mikä aiheuttaa kiukkua
 • Muut kortit
  • tavoitekorttiin poimitaan lapsen kanssa surunaaman kohdalle tulleista asioista tavoitteita
  • tyhjään korttiin lapsi on voinut kirjata erityisen huolenaiheen

Apukysymyksiä

Apukysymyksiä

Näin valmistelet lapsen taitovalmennuksen suunnitelmaa

Mietitään ensin, mitä taitovalmennus oikeastaan on käytännössä.

Siihen vastaa psykiatri Ben Furman.
Hän on kehittänyt valmennukseen sopivan menetelmän, Muksuopin.

Ben Furman

Ben Furman

 • psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja psykoterapian kouluttaja
 • Muksuoppi-menetelmän kehittäjä
 • Muksuopilla on teoreettinen tausta, joka pohjautuu ratkaisukeskeiseen pedagogiikkaan.

Mikä taito lapsen tulisi oppia?

Kysymys kannattaa asettaa näin: mitä lapsen pitäisi oppia, jotta hänen ongelmansa poistuisi?

Psykiatri Ben Furman

Ongelman kääntäminen taidoksi

 • keskustele ensin, mikä taito lapsen tulisi oppia
 • lapsi voi antaa taidolle nimen

Ongelmien taidottaminen eli kääntäminen taidoksi on itsessäänkin taito, joka kehittyy harjoittelemalla. 

 • Jos lapsi sotkee syödessään, hänen pitäisi oppia syömään siististi.
 • Jos lapsi viivyttelee pukiessaan päälle, hänen pitäisi oppia pukemaan reippaasti.
 • Jos lapsi kastelee öisin sänkynsä, hänen pitäisi oppia heräämään pissalle tai pidättelemään aamuun asti.

Näin teet lapsen taitovalmennuksen suunnitelman

Taitokirja = taitovalmennuksen suunnitelma

 • Hanki lapselle oma vihko eli Taitokirja, joka on tarkoitettu vain taitovalmennukseen.
 • Tuunatkaa Taitokirjaa lapsen toiveiden mukaan.
 • Kirjatkaa siihen mm.: päätavoite, osatavoitteet, harjoittelun keinot, onnistumisen kriteerit, juhlistaminen, uuden taidon nimeäminen
 • Harjoittelun keinoja ja harjoituksia voidaan muuttaa vapaasti matkan varrella. Taitokirja on työkirja, johon voi tehdä kaikenlaisia merkintöjä.
 • Tehdään lisää sitä, mikä toimii.

Onnistumisen portaat

Asetetaan portaille onnistumisen kriteerit

 • Mistä huomaat muutoksen toisella portaalla?
 • Mistä muut huomaavat muutoksen?
 • Mitä tulee tehdä, että pääset kolmannelle portaalle?

 • Mistä huomaat, että olet oppinut taidon?
 • Mistä muut huomaavat, että olet oppinut taidon?

Ehdotus Taitokirjan rakenteeksi

 1. Minä olen Minä. Lapsi kuvailee itse omia vahvuuksiaan, kiinnostuksen kohteitaan ja osaamistaan kuvin, tekstein jne.
 2. Minä haluan oppia uusia taitoja. Kerrotaan päätavoite.
 3. Nyt haluan oppia tämän taidon. Lapsi kertoo, miksi haluaa oppia taidon ja antaa taidolle nimen. (osatavoite)
 4. Harjoittelen taitoa näin. Lyhyt kuvaus, mitä keinoja otetaan käyttöön Oppimaan työkalupakista ja miten harjoitellaan
 5. Minun valmentajani on______ Lisätään valmentajan nimi
 6. Minun kannustajiani ovat__________
 7. Näin minua voidaan muistuttaa taidosta, jos satun unohtamaan sen._________________
 8. Tästä tiedämme, että olen oppinut taidon. Määritelkää yhdessä onnistumisen kriteerit esim onnistumisen portailla
 9. Juhlistamme taidon oppimista näin. Lapsi saa itse määritellä, millaiset juhlat järjestetään tai mitä kivaa voidaan tehdä yhdessä.
 10. Haluan opettaa uuden taitoni….
 11. Kun olen oppinut taidon ja opettanut sen toiselle lapselle, saan kunniakirjan. Lataa kunniakirja Materiaaleista
 12. Seuraava taitoni on_____________

Sähköinen Taitokirja

Taitokirjan voi tehdä myös sähköisesti esimerkiksi NäytönPaikka -palveluun. Sieltä löydät useita helppokäyttöisiä työkaluja taitoharjoittelun tueksi sekä oppimispäiväkirjoja, jonne voi tallentaa tietoja. Tutustu NäytönPaikka-palveluun täällä.

Ratkaisukeskeisyydestä

Ensin varmistetaan lapsen
hyvinvoinnin perusta

 • riittävä uni ja liikunta
 • monipuolinen ravitsemus
 • myönteiset vuorovaikutussuhteet
 • arjen sujuvuus

Ratkaisukeskeisiä toiminta-ajatuksia

 • Älä korjaa sitä, mikä ei ole rikki!
 • Tee lisää sitä, mikä toimii!
 • Tee pieni muutos siihen, mikä ei toimi!

Avoimet kysymykset ovat muutoskeskeisiä kysymyksiä

 • Mitä?
 • Milloin?
 • Mikä?
 • Miten?
 • Kuka?

Selvitä ympäristön vaikutus

 • Milloin ongelma ilmenee arjessa?
 • Missä ongelmaa esiintyy arjessa?
 • Kenen kanssa?
 • Mitä tapahtuu juuri sitä ennen ja heti sen jälkeen?

Kuvaile toivottua asiantilaa

 • Mitä tulisi tapahtua, tilanne muuttuisi?
 • Mitä tulee tilalle, kun ongelma on poistunut?
 • Tehdään siitä sarjakuva. Mitä siinä tapahtuisi?
 • Jos kuvaisin tämän ongelman videolle, mitä videolla näkyisi ja kuuluisi?
 • Miltä video näyttäisi, kun ongelma on poistunut?

Asteikkokysymykset

 • Jos arvioit asteikolla 1 – 10, missä olet nyt?
 • Mikä sai sinut antamaan juuri tuon numeron?
 • Mikä on riittävän hyvä taso sinulle?
 • Miten asiat toimivat silloin kun olet siinä?
 • Mistä näkisit, että olet edennyt puoli pykälää?
 • Mikä on ensimmäinen asia, minkä voit tehdä edetäksesi puoli pykälää?

Toivetilaa ja tavoitetilaa tarkentavia kysymyksiä

 • Millaiseksi toivot tilanteen muuttuvan?
 • Mitkä asiat tulevat olemaan eri lailla hyvässä, toimivassa tilanteessa?
 • Millainen on tilanne silloin, kun se toimii hyvin?
 • Mikä auttaisi sinua pääsemään tuohon tilanteeseen?
 • Mistä huomaisit, että asiat toimivat hyvin?
 • Mikä on mielestäsi riittävän hyvä tilanne?
 • Mikä olisi ensimmäinen pieni askel, joka sinun kannattaisi tehdä?

Tavoitteet

 • Mitä halutaan saada aikaan? – Ei mistä halutaan eroon.
 • Minne päin halutaan mennä? – Ei mistä halutaan pois.
 • Minkä alkamista? – Ei minkä loppumista.
 • Mitä tulee ongelman tilalle? – Tavoitteet realistisiksi.
 • kun lapsella on motivaatiota, hän innostuu opittavasta asiasta

Näin ohjaat lapsen harjoittelua

Kun opeteltava taito on löydetty, pohditaan lapsen kanssa, miten taitoa ryhdytään harjoittelemaan. Usein lapsi osaa itse kertoa, mikä auttaa häntä oppimaan uuden taidon. Siihen ehdotukseen kannattaa tarttua.

Myös aikuisella voi olla kokemuksiin perustuvia keinoja taidon harjoitteluun. Aikuinen tuntee lapsen ja osaa ehdottaa sopivia keinoja lapselle. Tuttuja ja toimivia juttuja kannattaa harjoitella tavoitteellisesti, jotta uusi toimintamalli juurtuu lapsen elämään.

Harjoituksien ja keinojen työkalupakki

Tämän sivuston työkalupakki tarjoaa runsaan valikoiman erilaisia harjoituksia ja keinoja taidon harjoitteluun. Täältä taitovalmentaja löytää täsmäkeinoja juuri kyseisen haasteen voittamiseen ja uuden taidon harjoitteluun.

Löydät keinoja ja harjoituksia sisällysluettelosta

 • otsikon perusteella
 • ICF-koodin perusteella

Muksuopin ratkaisukeskeiset askeleet

Ratkaisukeskeinen työtapa on myönteinen ja kannustava harjoittelun malli. Kannattaa hyödyntää Muksuopin askeleita harjoittelussa Ben Furmanin ohjeiden mukaan. Lisätietoa täällä.

Muista keskustella lapsen kanssa, mistä huomataan, että hän on oppinut uuden taidon. Mistä lapsi huomaa? Mistä muut huomaavat? Määritelkää se yhdessä.

Palkitsemisjärjestelmästä

 • kun lapsella on motivaatiota, hän innostuu opittavasta asiasta
 • vaikeidenkin asioiden oppiminen on mahdollista ja helpompaa.
 • yksi kannustin voi olla kunniakirja, jonka pohjan voit tulostaa oppitunnin materiaaleista

Palkkiojärjestelmän käyttöönotto

 • kun taitoa harjoitellaan pitkäjänteisesti, harjoittelua tukee sitä varten suunniteltu palkitsemisjärjestelmä
 • käy se lapsen kanssa selkeästi ja tarvittaessa kuvien kanssa läpi
 • on tärkeää, että syy-seurausyhteys on lapselle varmasti selvä
 • tavoite, välitavoitteet ja palkkiot on hyvä asettaa lapsen kanssa yhdessä
 • itse asetettu palkinto motivoi usein paremmin

Neurokirjon lapsen palkitsemistilanteet

 • varsinkin adhd-lapsen palkitseminen tulee tapahtua välittömästi 
 • välitön palkkio tukee myös autismikirjon lapsen kehitystä syy-seuraussuhteen vuoksi
 • kannattaa ennakoida myös palkitsemistilanteet ja niiden vaikutus stressitasoon
 • esim yllätysretki palkintona voi saada aikaan stressireaktion, koska päiväohjelma muuttui
 • joskus ilman palkkiota jääminen laukaisee stressireaktion
 • palkkioista voi luopua, kun kyseinen taito on opittu riittävän hyvin
 • palkitseminen voidaan ottaa käyttöön jonkin toisen taidon opettelussa

Näin arvioit taitovalmennuksen vaikuttavuutta

1. Helppo vaikuttavuuden arviointi: Uusi KESY-keskustelu

 • järjestä uusi KESY-keskustelu taitoharjoittelun jälkeen
 • tarkkaile, onko lapsen korttien sijoittelussa ja keskustelussa muutoksia

2. Lapsen toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeella (erityisesti ammattilaisille)

2.1. ICF-arviointi ennen taitoharjoittelua

 • lataa lapsen iän mukainen ICF-lomake ensimmäisen KESY-keskustelun jälkeen Materiaalit-osiosta
 • tutustu toimintakyvyn arvioinnin ohjeistukseen täällä
 • avaa alasivu, jossa löytyvät kyseisen ICF-lomakkeen apukysymykset
 • täytä ICF-lomake KESY-keskustelun ja apukysymysten avulla
 • tiedustele, voisiko joku lapsen lähellä oleva toinen aikuinen (ammattilainen tai huoltaja) täyttää oman ICF-lomakkeen
 • ammattilainen yhdistää arvioinnit yhdeksi lomakkeeksi ja laatii sen pohjalta lapsen toimintakykyprofiilin
 • tämä on tärkeää tietoa myös lääkärille, kun pohditaan kuntoutusta

2.2. Seuraava ICF-arviointi taitoharjoittelun jälkeen

 • tehkää KESY-keskustelu uudelleen, kun lapsi on oppinut mielestäsi riittävän monta uutta taitoa
 • täyttäkää ICF-lomakkeet uudelleen KESY-keskustelun ja apukysymysten avulla
 • ammattilainen laatii uuden lapsen toimintakykyprofiilin
 • onko lapsen toimintakykyprofiilissa nähtävissä muutoksia? miten sitä tulkitaan?

Elämä on jatkuvaa oppimista

Me kaikki harjoittelemme ja opimme uusia taitoja läpi elämän. Vain tavat kehittyvät ja muuttuvat iän myötä. Kun lapsi kasvaa, on aika siirtyä kokeilemaan nuoren taitovalmennuksen mallia.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös