Lapsen ja nuoren itsearviointi

Onko lapsi oikeasti osallinen, kun keskustelemme hänen toimintakyvystään?

Yhdenvertaisuusasiantuntija Aslak Rantakokko toteaa, että tarvitsemme sosiaalista tulkkia lapsen, nuoren ja perheiden osallisuuden vahvistamiseksi.

Aslak Rantakokko, Vanhempainliitto

Tarvitsemme sosiaalista tulkkia

 • onko lapsi oikeasti osallinen keskusteluissa?
 • tarvitaan työkalu, jolla tuotetaan tarinaa
 • keskustelut tulisi käynnistää jo varhain
 • kokeilemalla voi löytyä innostus työkalun käyttöön

Työkaluja osallisuuden rakentamiseen

Lasten ja nuorten parissa työskentelevien aikuisten keskeinen tehtävä on kuunnella lasta ja oppia tuntemaan hänet yksilönä. On tärkeää, että hän tuntee olevansa hyväksytty ja että häntä ymmärretään.

Suomen Vanhempainliitto ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valteri ovat kehittäneet tähän tarkoitukseen toimivia apuvälineitä.

Lapsen itsearviointi varhaiskasvatuksen vasu-keskustelussa

KESY-keskustelu = keskustelu symbolein

Sari Haapakangas, Vanhempainliitto

Mihin tarkoitukseen keskustelua käydään?

 • Vasu-keskusteluun kortteja vasun tavoitteiden mukaan
 • Toimintakyvyn arviointiin arjen taitojen kortteja.

Lopputuloksena lapsen kokonaisvaltainen tilannekuva

Alakouluikäisen itsearviointi KESY-korteilla

Sari Haapakangas, Vanhempainliitto

Käytännön työkalu

 • lähtökohtana opetussuunnitelma ja koulun tarpeet
 • työkalu oppilaan kehityskeskusteluihin
 • huomioidaan arjen toimintakyky ja ICF-viitekehys

Nuoren itsearviointi yläkoulussa ja toisella asteella

SYKE = syventävä keskustelu

Sari Haapakangas, Vanhempainliitto

Nuorille ja aikuisille

 • lähtökohtana nuoren arki ja elämänpiiri
 • kehitetty opiskeluhuollon näkökulmasta
 • keskustelua voidaan syventää nuoren toiveiden mukaan
 • keskusteluja voi olla useampia
 • myös sensitiivisten asioiden esiin nostaminen helpottuu

Kortit voivat toimia hoksauttajana

Aslak Rantakokko, Vanhempainliitto

Kortit sopivat ammattilaisille ja vanhemmille

 • vanhemmat voivat esitellä kortteja ammattilaisille tai päinvastoin
 • kortteja käyttämällä huomataan, että lapsi kommunikoi
 • kortit ovat yhteinen juttu

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös