Lapsen haasteiden ja taitojen tunnistaminen

Näin tunnistat lapsen vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet

 • Hymynaaman alla olevat kortit kertovat lapsen vahvuuksista.
 • Kettu-kortit
  • sydänkettu: kertoo, mistä lapsi pitää erityisesti
 • Tunnekortit
  • kertovat, mikä tekee lapsen iloiseksi tai tyytyväiseksi, mistä hän on innostunut
 • Muut kortit
  • haavekortti: kertoo lapsen haaveista
  • vapaa-aika: nostaa esiin lapselle tärkeät vapaa-ajan harrasteet ja tapahtumat
  • tyhjä kortti: lapsi voi nostaa esiin myönteisen asian

Näin tunnistat lapsen haasteet ja tuen tarpeet

 • Surunaaman alla olevat kortit kertovat lapsen haasteista ja tuen tarpeesta
 • Kettu-kortit
  • huutomerkkikettu: mitä aikuisten pitäisi erityisesti huomioida ja tukea
 • Tunnekortit
  • mitä lapsi pelkää, jännittää tai suree, mikä aiheuttaa kiukkua
 • Muut kortit
  • tavoitekorttiin poimitaan lapsen kanssa surunaaman kohdalle tulleista asioista tavoitteita
  • tyhjään korttiin lapsi on voinut kirjata erityisen huolenaiheen

Tulkitse KESY-keskustelua yhdessä lapsen kanssa

 • Mitä huolia lapsella on surunaaman alla?
 • Mitä lapsi haluaa kertoa huutomerkkiketulla? Mikä on kaikkein suurin haaste lapsen omasta mielestä? Onko hän kirjannut sen myös tyhjään korttiin?
 • Mitä tunnekortteja lapsi käyttänyt haasteiden yhteydessä? Mitä hän pelkää, jännittää tai suree? Mikä aiheuttaa kiukkua?

Listatkaa yhdessä haasteet, jotka lapsi haluaa oppia voittamaan.
Seuraava tehtävä on kääntää haasteet taidoiksi.

Mitä taitoja lapsen tulisi oppia?

 • Pohtikaa taitoja alla olevan kuvan avulla.
 • Mitkä olisivat nyt tärkeimpiä taitoja, joita lapsen tulisi oppia omasta mielestään?
 • Entä sinun mielestäsi?

Kirjatkaa tavoitekorttiin keskustelun päätteeksi 1-3 taitoa

Näitä taitoja lapsi ryhtyy harjoittelemaan

 • Varmista, että teillä on lapsen kanssa yhteinen ymmärrys opeteltavista taidoista.
 • Varmista, että lapsi on motivoitunut käynnistämään taitojen harjoittelun.
 • Kirjatkaa taidot tavoitekorttiin siinä järjestyksessä, kun käynnistätte niiden harjoittelun.
 • Taitoja harjoitellaan yksi kerrallaan.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös