Lainsäädännöstä

Nepsy-palveluverkkoon liittyviä keskeisiä lakeja

Sosiaalihuoltolaki uudisti asiakasprosessin ja 
nosti esiin nepsy-näkökulman

Nepsy-palveluverkon rakentamiseen liittyy useita eri lakeja. Ehkä keskeisin on sosiaalihuoltolaki. Se on eräänlainen liima, joka kokoaa palveluverkon palaset yhteen. 

Seuraavien videoiden tarkoituksena on palauttaa mieliin, miten asiat muuttuivat, kun  2014 uudistettu sosiaalihuoltolaki  tuli voimaan 2015-2016.  Asiantuntijamme on hallitusneuvos Lotta Hämeen-Anttila. Hän työskenteli lain valmistelun parissa STM:ssä ja on kouluttanut ammattilaisia aiheesta eri puolilla Suomea. On hyvä pitää mielessä, että nämä videot ja niihin liittyvät diat ovat vuodelta 2014.

Kirjallinen lähteemme on Sosiaalihuoltolain soveltamisopas, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2017:5. Oppaan voi ladata valtioneuvoston sivuilta

Nostamme videoissa esiin sosiaalihuoltolain pykäliä, jotka ovat ajankohtaisia nepsy-näkökulmasta sekä sote-integraation ja soteuudistuksen kannalta. Näin saamme samalla tukea nepsy-palveluverkon rakentamiseen. 

Sosiaalihuoltolaki on yleislaki

Sosiaalihuoltolaki uudisti asiakasprosessin

  • “yhden luukun” periaate
  • asiakas tietää, milloin sosiaalitoimeen kannattaa olla yhteydessä
  • miten apua saa
  • mistä löytyvät oikeat palvelut
  • sote-integraatio tärkeä
  • yhteiset pelisäännöt 

Vastaa

Vieritä ylös