Kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä sisote-palveluissa

Tällä oppitunnilla tarkastellaan neurokirjon palvelujärjestelmän kustannuksiin vaikuttavia tekijöitä vielä vähän tarkemmin. Materiaali perustuu KTM, sosionomi YAMK Mia Tikkakosken opinnäytetyöhön.

Lähde: Mia Tikkakoski, Neuropsykiatrisesti oireilevan lapsen ja nuoren palvelupolkuskenaariot ja niiden kustannukset. Opinnäytetyö osana Helsingin kaupungin ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) lasten ja nuorten neuropsykiatrista palvelupolkuprojektia, tradenomi YAMK, SOTE-palvelujen ja -liiketoiminnan johtaminen. Turun ammattikorkeakoulu 2023.

Asiakaspolkuskenaariot 1 -5

Tutustu palvelupolkuskenaarioihin ja pohdi, mitkä tekijät niissä hillitsivät kustannuksia ja mitkä tekijät kasvattivat kustannuksia.

Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 1

Lapsi ei saa palvelupolun alkupuolen tukitoimia eikä palveluita.
TAVOITTEET EIVÄT TOTEUDU.

AIKAJANA

KUSTANNUKSET

Lapsi 0 – 6 v. – sote, varhaiskasvatus

 • Soitto neuvolaan
 • Lääkärikäynti terveyskeskuksessa
 • Lähete erikoissairaanhoitoon (valikoiva puhumattomuus)
 • 68 €
 • 150 €
 • 150 €
 • Yhteensä 368 €

Lapsi 7 – 12 v. – sote, alakoulu

 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • 312 €
 • Yhteensä 312 €

Nuori 13 – 16 v. – sote, yläkoulu

 • Lääkärikäynti terveyskeskuksessa
 • Lähete erikoissairaanhoitoon
 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • Kuntoutussuunnitelma
 • ESH:n psykiatrin tapaaminen
 • ESH:n psykiatrin tapaaminen
 • Lähete takaisin perusterveydenhuoltoon
 • Lääkäritapaaminen terveyskeskuksessa
 • Lähete erikoissairaanhoitoon
 • Lastensuojelun palvelutarpeen arvio
 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • Psykiatrin lausunto sairaalakoulua varten
 • Sairaalakoulu kaksi vuotta
 • Lastensuojelun perhetyö 2 kk, 2krt/vko
 • Päivystys viiltelyn vuoksi
 • Lääkärin lähete nuorisopsykiatrian osastolle
 • Nuorisopsykiatrian osastojakso 6 vk
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • Kuntoutussuunnitelma
 • 150 €
 • 150 €
 • 312 €
 • 178 €
 • 305 €
 • 305 €
 • 150 €
 • 150 €
 • 178 €
 • 312 €
 • 312 €
 • 178 €
 • 111 340 €
 • 2 464 €
 • 490 €
 • 150 €
 • 45 360 €
 • 1 100 €
 • 178 €
 • Yhteensä 163 762 €

Nuori 17 – 23 v – sote, lukio

 • Nuori päättää peruskoulun kiitettävin arvosanoin
 • Ahdistunut ja sulkeutuu kotiin
 • Jatkaa lukio-opintoja etänä
 • Erikoissairaanhoidon asiakkuus päättyy
 • Nuori kirjoittaa ylioppilaaksi
 • Yhteensä 0 €
 • Palvelut ja tuet
 • Kansantulon menetys
 • Julkisen tulon menetys
 • 164 137 €
 • 700 000 €
 • 430 000 €
 • YHTEENSÄ 1 294 137 €

23-vuotiaana nuori tekee itsemurhan.

Kokonaiskustannukset noin 1,3 miljoonaa euroa

Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 2

Lapsi saa tukea ja palveluita, mutta palvelujärjestelmässä tapahtuu osa-optimointia.
TAVOITTEET EIVÄT TOTEUDU.

AIKAJANA

KUSTANNUKSET

Lapsi 0 – 6 v. – sote, varhaiskasvatus

 • Kotipalvelun palvelutarpeen arvio
 • Kotipalvelu 2 kk, 2 krt / vk
 • Vaka – kuvakommunikaation käyttöönotto
 • Yhteydenotto neuvolaan
 • Neuvolalääkärin vastaanotto
 • Neuvolalääkärin lähete puheterapiaan
 • Puheterapia 15 krt
 • Verkostopalaveri, neuvolan lähete esh:hon
 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • Verkostopalaveri
 • Lääkärin lähete sopeutusvamennuskurssille
 • Haetaan kahden paikkaa isossa ryhmässä
 • Palaveri koulumuodon löytämiseksi
 • Koulupaikka erityisluokalle ala-asteella
 • 312 €
 • 1 960 €
 • 200 €
 • 98 €
 • 112 €
 • 150 €
 • 1 380 €
 • 700 €
 • 312 €
 • 1 100 €
 • 673 €
 • 178 €
 • 78 €
 • 455 €
 • 40 800 €
 • Yhteensä 48 508 €

Lapsi 7 – 12 v. – sote, alakoulu

 • Lapsen koulutaksi
 • Yhteys pershesosiaalityöntekijään
 • Perhesosiaalityön alkuarvio
 • Perhetyötä kotiin 5 krt
 • Yhteydenotto koululääkäriin
 • Koululääkärin tapaaminen
 • Lähete erikoissairaanhoitoon
 • Erikoissairaanhoidon alkuarvio
 • Lastenpsykiatrian osasto 6 vk
 • Lapsi osastolla sairaalakoulussa
 • Kolme verkostopalaveria jakson aikana
 • Yhteydenotto sosiaalityöntekijään
 • Sosiaalityöntekijän yhteydenotto kouluun
 • Vanhemmat yhteydessä erikoissairaanhoitoon
 • Laaja verkostopalaveri
 • 15 372 €
 • 154 €
 • 312 €
 • 1 457 €
 • 154 €
 • 154 €
 • 150 €
 • 312 €
 • 46 680 €
 • 9 083 €
 • 2 019 €
 • 100 €
 • 100 €
 • 100 €
 • 900 €
 • Yhteensä 77 047 €

Nuori 13 – 15 v. – sote, yläkoulu

 • Yläasteen erityisluokka
 • Paljon koulupoissaoloja
 • Nuori masentuu, eristäytyy kotiin
 • Syrjäytyy
 • 20 400 €
 • Yhteensä 20 400 €
 • Palvelut ja tuet
 • Kansantulon menetys
 • Julkisen tulon menetys
 • 145 955 €
 • 700 000 €
 • 430 000 €
 • YHTEENSÄ 1 275 955 €

23-vuotiaana nuori on syrjäytynyt yhteiskunnasta eikä pysty osallistumaan työelämään.

Kokonaiskustannukset noin 1,3 miljoonaa euroa

Hiljaisen lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 3

Lapsi/nuori saa oikeat palvelut oikeaan aikaan.
TAVOITTEET TOTEUTUVAT.

AIKAJANA

KUSTANNUKSET

Lapsi 0 – 6 v. – sote, varhaiskasvatus

 • Neuvolan lähete fysioterapiaan
 • Fysioterapia 10 krt
 • Kotipalvelun palvelutarpeen arvio
 • Kotipalvelu 2 kk, 2 krt / vk
 • Ammattilaisten koulutus nepsy-osaajiksi (30)
 • Neuvolalääkärin lähete puheterapiaan
 • Puheterapia 20 krt
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • ESH:n verkostopalaveri
 • Vanhempien ohjaus vertaistukeen
 • Toimintaterapia
 • Perhe aktiivinen vertaisverkostossa
 • Verkostopalaveri lapsen koulumuodosta
 • Siirtopalaveri alakouluun
 • 150 €
 • 920 €
 • 200 €
 • 1 960 €
 • 3 000 €
 • 150 €
 • 1 840 €
 • 1 100 €
 • 950 €
 • 0 €
 • 1 840 €
 • 0 €
 • 500 €
 • 500 €
 • Yhteensä 13 110 €

Lapsi 7 – 12 v. / sote, alakoulu

 • Alueellinen erityisluokka ala-asteen ajaksi
 • Kaksi nepsy-opettajaa 6 vuotta
 • Siirtopalaveri yläasteelle
 • 40 800 €
 • 3 000 €
 • 500 €
 • Yhteensä 44 300 €

Nuori 13 – 15 v. – sote, yläkoulu

 • Nuori integroituu normaaliluokkaan
 • Opiskeluhuoltoryhmän palaveri
 • Nepsy-erityisopettajan tuki 3 vuotta
 • Koulupsykologin tapaaminen 15 krt
 • Nuorten vertaistukiryhmä
 • Siirtopalaveri lukioon
 • 0 €
 • 500 €
 • 1 500 €
 • 1 380 €
 • 0 €
 • 500 €
 • Yhteensä 3 880 €

Nuori 16 – 18 v. – sote, lukio

 • Nepsy-erityisopettajan tuki 3 vuotta
 • Nuori kirjoittaa ylioppilaaksi
 • 1 500 €
 • 0 €
 • Yhteensä 1 500 €
 • Palvelut ja tuet
 • YHTEENSÄ 63 252 €

23-vuotiaana nuori opiskelee yliopistossa ja on aktiivinen toimija

Kokonaiskustannukset noin 63 000 €

Tulistuvan lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 4

Tuen tarpeita ei tunnisteta ajoissa, ongelmat kasautuvat ja nuori syrjäytyy.
TAVOITTEET EIVÄT TOTEUDU.

AIKAJANA

KUSTANNUKSET

Lapsi 0 – 6 v. – sote, varhaiskasvatus

 • Ei tukea eikä palveluja
 • Vanhemmat uupuvat
 • 0 €

Lapsi 7 – 12 v. – sote, alakoulu

 • Koulu tekee lastensuojeluilmoituksen
 • Lastensuojelujen alkuarvio
 • Lastensuojelun perhetyö 2 kk, 2 krt/vk
 • Perheneuvolan alkuarvio
 • Perhetyön tapaamisia 8 krt
 • Vanhemmat tekevät lastensuojeluilmoituksen
 • Lapsi sijoitetaan kolmeksi kuukaudeksi
 • Vanhemmat yhteydessä lastensuojeluun
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • Lapsi sijoitettuna neljään eri yksikköön
 • 200 €
 • 312 €
 • 2 464 €
 • 312 €
 • 2 360 €
 • 100 €
 • 31 494 €
 • 200 €
 • 1 100 €
 • 264 260 €
 • Yhteensä 302 802 €

Nuori 13 – 15 v. – sote, yläkoulu

 • Nuori tuomitaan ehdolliseen vankeuteen
 • 270 €
 • Yhteensä 270 €

Nuori 16 – 23

 • Nuori tuomitaan ehdottomaan vankeuteen 2 v
 • Lastensuojelun jälkihuolto ja asunto 3 v
 • Päihde- ja rikoskierre 3 v
 • 164 250 €
 • 13 500 €
 • 246 375 €
 • Yhteensä 424 125 €
 • Palvelut ja tuet
 • Kansantulon menetys
 • Julkisen tulon menetys
 • 727 197 €
 • 700 000 €
 • 430 000 €
 • YHTEENSÄ 1 857 377 €

23-vuotiaana nuori on ollut vankilassa kolme vuotta. Hän ei työllisty elämänsä aikana ja hän on syrjäytynyt yhteiskunnasta.

Kokonaiskustannukset 1,8 miljoonaa euroa.

Tulistuvan lapsen ja nuoren palvelupolku – Skenaario 5

Varhainen tunnistaminen, oikeanlaiset palvelut ja tuet oikeaan aikaan.
TAVOITTEET TOTEUTUVAT.

AIKAJANA

KUSTANNUKSET

Lapsi 0-6 v – sote, varhaiskasvatus

 • Neuvolan lähete fysioterapiaan
 • Fysioterapia 10 krt
 • Neuvolan ohjaus ensitietoon
 • Neuvolan ja vakan puhelinpalaveri
 • Neuvolalääkärin tapaaminen
 • Verkostopalaveri
 • Ammattilaisten nepsy-koulutus (30)
 • Päiväkodin verkostopalaveri
 • Toimintaterapia 10 krt
 • Neuvolan lähete erikoissairaanhoitoon
 • ESH:n alkuarvio
 • Neuropsykologiset tutkimukset
 • ADHD-lääkitys käynnistyy
 • Siirtopalaveri kouluun
 • 100 €
 • 920 €
 • 0 €
 • 100 €
 • 112 €
 • 700 €
 • 3 000 €
 • 700 €
 • 920 €
 • 150 €
 • 312 €
 • 1 100 €
 • 305 €
 • 700 €
 • Yhteensä 9 119 €

Lapsi 7 – 12 v- sote, alakoulu

 • Koulussa kaksi nepsy-erityisopettajaa
 • Avustaja luokassa 1 vuoden
 • Siirtopalaveri yläasteelle
 • 3 000 €
 • 2 712 €
 • 700 €
 • Yhteensä

Nuori 13 – 15 v – sote, yläkoulu

 • Nepsy-erityisopettajan tuki
 • Moniammatillinen palaveri
 • Ohjaus 3. sektorin palveluihin
 • Matalan kynnyksen keskustelupalvelu
 • 1 500 €
 • 700 €
 • 0 €
 • 95 € / krt
 • YHTEENSÄ 15 245 €

23-vuotiaana nuori on valmistunut ja työllistynyt ammattiin, asuu itsenäisesti.

Kokonaiskustannukset 15 000 €

Miksi 5. skenaarion tulokset onnistuivat?

Mia Tikkakoski

Mitä tarvitsemme neurokirjon palvelujärjestelmän kehittämiseksi?

Mia Tikkakoski

Skenaariotyöskentely

 • Nykytilan kriittinen tarkastelu
 • Skenaarioiden laatiminen ja tutkiminen
 • Vision laatiminen, yhteinen näkemys tavoitetilasta. Keskipitkän aikavälin ja pitkän aikavälin näkökulma?
 • Mikä on missio eli polku tavoitetilaan? Mitä toimia ja päätöksiä tarvitaan sen saavuttamiseksi? Välitavoitteet?
 • Vision ja mission vuoropuhelu
 • Skenaarioiden korjaaminen uuden tiedon pohjalta

Tarkastellaan

 • Mitkä ovat hyvin toimivan neurokirjon palvelujärjestelmän avaintekijöitä sisote-palveluissa?
 • Mitkä tekijät hillitsevät kustannuksia?
 • Mitkä tekijät kasvattavat kustannuksia?
 • Monialaisen ja moniammatillisen yhteistyön merkitys?
 • Miten arvioidaan toimenpiteiden vaikuttavuutta?
 • Mitä tietoja tulisi toimittaa palvelujärjestelmän kehittäjille? Strategiaan?
 • Miten neurokirjon palvelupolkua ja palvelujärjestelmää ylläpidetään ja kehitetään?

Asiakaslähtöinen tavoitetila

Asiakasraadin toiveita sisote-palveluille

 • nepsy-osaaminen
 • varhainen tunnistaminen
 • varhainen tuki
 • oikeanlaiset palvelut
 • oikea-aikaiset palvelut
 • ensitieto
 • moniammatillinen työote
 • koordinaattorit ja yhteyshenkilöt
 • palveluohjaus
 • nivelvaiheet huomioitava
 • tiedon ja hyvien käytänteiden siirto

SIVISTYSPALVELUT

SOSIAALIPALVELUT

TERVEYSPALVELUT

 • kolmiportainen tuki
 • varhaiskasvatus
  • lapsen vasu
 • opetus
  • pedagoginen arvio
  • pedagoginen selvitys
 • sosiaalihuoltolain palvelut
 • muut
  • vammaispalvelut
  • lastensuojelu
  • perhetyö
 • neuvola
 • koulu-/opiskeluterveydenhuolto
 • terveysasemat
 • erikoislääkärin konsultointi
 • erikoissairaanhoito
 • henkilökohtainen tuki
 • tutut ja pysyvät aikuiset
 • joustavat tukiratkaisut
 • yksilölliset oppimisen ja tuen ratkaisut
 • kodin ja koulun yhteistyö
 • moniammatillinen yhteistyö
 • aistiesteettömyys
 • struktuurit
 • tauotukset
 • monikanavainen opetus
 • erityisopetuksen menetelmät
 • aamu- ja iltapäiväkerhot
 • yksi palvelupiste ja yksi puhelinnumero
 • matalan kynnyksen palvelut
 • nopeasti saavutettavat tuet ja avut
 • perheen yksilölliset palvelut
 • kotiin tuotavat palvelut
 • ammatillinen tukihenkilö
 • vapaa-ajan kuljetuspalvelut
 • nuorisotyöntekijät
 • tutkimuksiin pääsy
 • oikea-aikainen diagnosointi
 • tietoa diagnoosista ja palveluista
 • oikea-aikainen kuntoutus
 • kuntoutuksen jalkautuminen
 • sisote-tiedon levittäminen

Vastaa

Vieritä ylös