Merkityksellisen tavoitteen määritteleminen

Tämän tehtävän tarkoituksena on etsiä yhdessä lapsen tai nuoren kanssa hänen itsensä kannalta merkityksellinen tavoite, jonka saavutettamiseksi hän on valmis harjoittelemaan uusia taitoja. Palautamme mieliin toimintaterapeutti Johanna Kuisman pyramidin, jonka hän esitteli edellisessä moduulissa. Voit myös katsoa Johannan ensimmäisen videon uudelleen.

©Johanna Kuisma

Toimintakyvyn jäsentäminen pyramidin avulla

Etsi luovan työskentelyn ja keskustelun avulla vastauksia alla listattuihin kysymyksiin yhdessä lapsen tai nuoren kanssa. Pidä mielessä myös KESY/SYKE-keskustelussa esiin nousseita asioita. Tarkoituksena on löytää hänelle merkityksellinen tavoite sekä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.

Lapsi neuvoo aikuista

Tehtävän vaiheet

1. Avunpyyntö. Pyydä apua lapselta, jotta hän opettaisi sinua ja auttaisi sinua opiskelutehtävässä. Kerro, että tehtävän tarkoituksena on esitellä asioita, joissa hän on hyvä.  Toteuta lapsen kanssa luova tuotos – piirros, voimaannuttava valokuva, tarina, rakentamista tms.

2. Sopiminen. Kun hän on suostunut, sopikaa, milloin voitte jutella rauhassa asiasta.

3. Keskustelu. Kun pääsette keskustelemaan, kysele häneltä avoimia kysymyksiä ja kuuntele tarkasti. Kysele, millaisen tuotoksen hän haluaisi tehdä sinun kanssasi. Millainen olisi tarina? Mitä välineitä käytetään? Kun idea on löytynyt, sopikaa, missä ja milloin tuotos tehdään.

4. Työskentely. Pyri luomaan työskentelyn aikana luottamuksellinen, vapaa ja lämmin keskustelu. Keskustelun tarkoituksena on etsiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

Nuori neuvoo aikuista

 1. Avunpyyntö. Pyydä nuorelta apua opiskelutehtävässä. Kerro, että tehtävän tarkoituksena on auttaa aikuisia ymmärtämään paremmin, miten tukea nuorta arjessa. Kerro, että tarkoitus on tehdä jotain sellaista, josta nuori pitää ja jutella siinä samassa.
 2. Sopiminen. Tekeminen voi olla mitä tahansa, mikä kiinnostaa nuorta. Se voi liittyä luovaan tai käytännön työskentelyyn, harrastuksiin. Selvitä, mitä tarvikkeita tarvitaan ja sopikaa, milloin teette tehtävän.
 3. Keskustelu. Tarkoituksena on luoda kiireetön yhteinen hetki, jolloin aikuinen keskittyy kuuntelemaan nuorta. Samalla etsitään vastauksia alla listattuihin kysymyksiin.

Kysymyksiä, joihin etsimme vastauksia

 • TAVOITE
  • Mikä on lapselle/nuorelle tärkein merkityksellinen tavoite?
  • Millaista muutosta hän toivoo?
  • Mikä on päätavoite?
  • Mitä olisivat alatavoitteet?
 • TOIMINTAKYKY
  • Millaisia taitoja ja millaista toimintakykyä tuon tavoitteen saavuttaminen edellyttää?
 • FYYSINEN YMPÄRISTÖ
  • Millainen fyysinen ympäristö tukee lapsen/nuoren toimintakykyä?
 • ASENNEYMPÄRISTÖ
  • Miten muut ihmiset suhtautuvat lapseen/nuoreen?
  • Millainen on hänen kannaltaan hyvä asenneympäristö, joka tukee toimintakykyä?
 • YKSILÖTEKIJÄT
  • Miten yksilötekijät voivat vaikuttaa toimintakykyyn?
  • Onko jotain, jolla voimme tukea häntä?
 • TERVEYDENTILA
  • Vaikuttaako lapsen/nuoren terveydentila toimintakykyyn?
  • Miten voimme tukea häntä?

Saat vastauksia tavoitteen määrittelyyn

 • lapselta/nuorelta itseltään
 • huoltajilta ja perheeltä
 • lapsen/nuoren ympärillä olevilta aikuisilta ja ammattilaisilta

Vie vastaukset Taitokirjaan

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös