Haastava käyttäytyminen

Mitä tarkoittaa haastava käyttäytyminen?

Aggressiolle vaihtoehtoisia käyttäytymismalleja eli taitoja

 • luvan pyytäminen, jakaminen ja vuorottelu
 • empaattinen toisen osaan asettuminen
 • vastuuarvioinnin kehittäminen
 • moraali, vastuuntunto, toisen hyväksi toimiminen
 • itsekontrolli
 • omien oikeuksien puolustaminen
 • itseohjautuvuus, itsensä toteuttaminen
 • stressin hallinta

ADHD perheessä

 • Vauva-ajan merkkejä 
 • vaikeus nukahtaa
 • 6 kk:n iässä nousi pystyyn, 10 kk:n iässä liikkeellä
 • vaikeuksia vuorovaikutuksessa
 • 3 vuoden iässä
 • raivokohtauksia, impulsiivisuutta
 • vaikeus käsitellä tunteita
 • hahmotuksen ja ymmärtämisen vaikeus
 • järjestysleikkejä, kaavamaisuutta
 • vahvuuksia kielellinen lahjakkuus
 • vain aggressiivista – itseä, toista, ympäristöä vahingoittavaa
 • aggressiivista jossa tunnetila
 • toimintaa:puremista, potkimista, lyömistä, huutamista
 • haastavaa, koska lapsi ei pysty ikätasoiseen toimintaan
 • toimii sillä hetkellä parhaalla mahdollisella tavalla
 • ei ole paikalla, jää pois
 • häiritsevä käyttäytyminen, onko sama?
 • haastavaa itselle vai muille?
 • haastaakö käyttäytyminen sinua, häntä vai molempia
 • haastava: vaaraton – vaarallinen, itseen-ympäristöön
 • kts. lista sivulla 25

Haastavan käyttäytymisen ennusmerkit

Haastava lapsi vai haastava tilanne: tilanne aiheuttaa haastavan käyttäytymisen, lapsella ei ole taitoja tai keinoa siinä tilanteessa. Haastava käyttäytyminen on lapsen hätähuuto. Ei tulisi leimata lasta haasteelliseksi. tilanne haastaa.

Ketä ja mitä tilanne haastaa?

Negatiivisuuden kehä

Motivaatiotekijät sivu 70

RATKAISUKESKEINEN PROSESSI sivu 99

Miten asetetaan tavoite kohti muutosta? 103 SMART

Stressin vaikutukset 142

Aistitiedon käsittely s 174 – kuormittuminen -> haastava käyttäytyminen

Aisteihin liittyviä tukikeinoja 182

Aistiesteetön ympäristö 188

erityispedagogisia keinoja 191

eriyttäminen 202

vakavat rikokset

päihteet 216

Vastaa

Vieritä ylös