Ehdotukset toimintamallin kehittämiseksi

Ryhmäkeskustelu ja kirjaukset

Vaikka olisit ainoa taitovalmennuksen opiskelija omassa työyhteisössäsi, kannustamme sinua nostamaan esiin hyödyllisiksi kokemiasi asioita työyhteisön keskusteluihin. Keskustelkaa ja pohtikaa, löytyisikö toimintamallista asioita, joita voisi jakaa organisaatiossanne laajemmallekin.

Tämä on vapaaehtoista, eikä ole edellytyksenä taitovalmentajan tutkinnon suorittamisessa.

Prosessin hyvät käytännöt / Neurokirjon varhaisen tuen malli

  1. Miltä koko taitovalmennusprosessi tuntui kokonaisuutena?
  2. Mitä hyviä asioita siitä nousi esiin?
  3. Miten yhteistyö sujui yli sektorirajojen?
  4. Miten haluat kehittää yhteistyötä yli sektorirajojen?
  5. Mitä asioita haluat nostaa mukaan oman organisaation varhaisen tuen toimintamalliin?
    – organisaation näkökulmasta?
    – lapsen/nuoren näkökulmasta?

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös