Ehdotuksia toimintamallin kehittämiseksi

Ryhmäkeskustelu ja kirjaukset

Kannustamme ryhmiä keskustelemaan ja kirjaamaan kehitysehdotuksia organisaation sisällä. Keskustelkaa ja pohtikaa, löytyisikö taitovalmennuksen toimintamallista asioita, joita voisi jakaa organisaatiossanne laajemmallekin. Voisiko keskustelujen myötä organisaatioon syntyä pysyviä hyviä käytäntöjä, jotka voitaisiin kirjata jopa strategiaan?

Silloin teidän työstänne alkaisi rakentua oma kokemukseen pohjautuva neurokirjon varhaisen tuen malli.

Prosessin hyvät käytännöt / Neurokirjon varhaisen tuen malli

  1. Miltä koko taitovalmennusprosessi tuntui kokonaisuutena?
  2. Mitä hyviä asioita siitä nousi esiin?
  3. Miten yhteistyö sujui yli sektorirajojen?
  4. Miten haluat kehittää yhteistyötä yli sektorirajojen?
  5. Mitä asioita haluat nostaa mukaan oman organisaation varhaisen tuen toimintamalliin?
    – organisaation näkökulmasta?
    – lapsen/nuoren näkökulmasta?

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös