Digiratkaisuja, että tieto ja data kulkee

Tarvitsemme ratkaisuja arkeen

Pirkko Kortekangas, johtava asiantuntija, UNA Oy

Valmiita ratkaisuja

 • UNA-yhteistyö: suuret linjat ja kehitystyö
 • UNA-ratkaisut: sujuvoittavat sote-palveluita
  • Tilannekuva UNA
  • Lomake UNA
  • Suostumus UNA

Hyvinvointialueiden tiedonkulku on ratkaistu

Pirkko Kortekangas, johtava asiantuntija, UNA Oy
 • UNA on ratkaissut hyvinvointialueiden tiedonkulun ongelman
 • nyt soten sisäinen tiedonkulku toimii
 • ammattihenkilö saa tarvittavat tiedot työpöydälleen, kun käytössä on
  • Tilannekuva UNA
  • Suostumus UNA
  • Lomake UNA

Datasta voimaa sote-järjestelmään

Sosiaali- ja terveydenhuolto on yksi niistä alueista, jossa meitä edellytetään toimimaan uudella tavalla. Sote-uudistuksen ensimmäinen vaihe tehtiin ymmärrettävistä syistä hallinto- ja rakenne edellä. Uudistuksen seuraava vaihe tulisi tehdä ihmislähtöisesti, sote-data edellä. Työn tuottavuuden ja parempien palveluiden kannalta tärkeintä on, että sote-data saadaan liikkeelle. Näin toteaa Antti Larsio Sitran julkaisussa Datasta voimaa sote-järjestelmään (Sitra. Työpaperi 8-5-2023).

Seuraavaksi tulee saada data kulkemaan

 • Data tulee tallentaa teknisesti yhteentoimivaan asiakastietovarantoon. Sen kautta data kulkee, vaikka käytössä olisi lukuisa määrä eri tietojärjestelmiä.
 • Vaikuttavuus tulee ammattilaisten päivittäisestä kyvystä toimia yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Ammattilainen käyttää dataa asiakkaan hoidon ja palveluiden järjestämiseen. Puhumme siis asiakastiedon ensisijaisesta käytöstä.

Hyvät sovellukset ovat hyviä vähän aikaa

 • Kun sovellus tulee tiensä päähän, data jää sovellukseen. Hyvä tieto häviää.
 • Siksi datan yhteensopivuuteen on syytä investoida.Toiminnasta tulee helppoa ja halpaa.

Miten tämä saadaan tehdyksi kansallisesti?

Pirkko Kortekangas: Säätämällä hyvinvointialueille lakisääteinen velvollisuus muodostaa asiakastietovarannot.

Pirkko Kortekangas, johtava asiantuntija, UNA Oy

Keskitetty asiakasdata

 • kaikki data käytössä riippumatta tietojärjestelmistä
 • intengraatioita ei tarvita
 • kaikki muut asiat muuttuvat helpomaksi
  • raportointi,seuranta, laatujärjestelmät jne.

Tietoa tulee hyödyntää

 • Asiakastietoavaranto tarjoaa valmiit standardit, mikä mahdollistaa tiedon hyödyntämisen.
 • Tieto tulee saada sellaisessa muodossa, että sitä voidaan hyödyntää asiakkaan ja ammattilaisen parhaaksi mahdollisimman automaattisesti.

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös