Toimintakykymobiili – Digi-ratkaisu toimintakyvyn arviointiin

Digitalisaatio tärkeä osa sote-palveluiden kehittämisestä

Digikehittäminen on tärkeä osa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen strategiaa. Nyt Etelä-Karjalassa linjattu, että ICF otetaan organisaatiossa laajasti käyttöön toimintakyvyn arvioinnissa, palveluprosessien kuvauksissa ja palveluiden suunnittelussa.

Kehittämisasiantuntija Riikka Lehmus kertoo videoissa digitialisaation hyödyntämisestä ja toimintakyvyn arvioinnista ICF-viitekehyksessä Etelä-Karjalassa.

Arjen digiratkaisuja tarvitaan nyt!

Asiakkaan tilannekuva

 • tieto helpolla tavalla kaikkien toimijoiden käyttöön
 • asiakaslähtöisesti
 • Etelä-Karjalassa ollaan pitkällä digitalisaation hyödyntämisessä

Toimintakykymobiili ICF-viitekehyksessä

Toimintakyvyn arviointiin voidaan käyttää perinteisiä pdf-lomakkeita, mutta Etelä-Karjalassa siihen on kehitetty myös digitaalinen ratkaisu – Toimintakykymobiili. Sen käyttö tuo runsaasti hyötyjä sekä asiakkaalle että palvelujärjestelmälle.

Toimintakykytietoa sähköisesti

 • toimintakykytiedon kerääminen ja jakaminen
 • trendit näkyville
 • asiakkaan tiedolla ohjaaminen
 • ICF tärkeässä roolissa
 • tarjoaa yhteisen näkemyksen
 • näyttää muutoksen
 • ICF pitää viedä arkeen

Hyötyjä

 • työtyytyväisyys
 • työaikaa säästyy
 • tietoa toimijoille
 • tiedolla johtaminen
 • hyötyjä lapsille ja nuorille
 • ICF tukee päätöksentekoa

Toimintakykymobiili käyttöön maksutta

Toimintakykymobiilin käyttöönotto

 • vapaa käyttöoikeus
 • paikka tiedon varastoinnille
 • integraatio
 • Lisätiedot: riikka.lehmus at ekhva.fi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös