Ala- ja yläkouluikäisen toimintakyvyn havainnointia

6-12-vuotiaan lapsen kehityksen tarkastelu 
(ICF-CY:n koodiston mukaan)

Koulunkäynnin alkaessa

  • suoritusten ja osaamisen tasoon sisältyy koulussa tarvittavien taitojen osaamista, kuten lukemista, kirjoittamista, laskemista, ongelmanratkaisua ja päätöksentekoa. Lisäksi lapsen kehityksessä huomiota kiinnitetään päivittäisen rutiinin osaamiseen (herääminen aamulla, aikataulujen noudattaminen), stressinsietokykyyn, oman käytöksen hallitsemiseen, turvallisuuden huomioimiseen sekä pesu- ja pukeutumistoimintojen osaamiseen.
  • Ikäkauden mukaisiin kehon/ruumiin toimintoihin kuuluvat mm. perusmielentoiminnot (esim. syyn ja seurauksen ymmärtäminen), huomio- ja keskittymiskyky, psykomotorinen kontrolli, tunteiden säätely, artikulaatio sekä kehon asentojen ja liikkeiden kontrolli ja koordinointi.
  • Ympäristötekijöissä painottuvat edelleen perhe, ystävät ja päivittäiseen elämään liittyvien esineiden ja tekniikan osaaminen, mutta myös asenteet perhettä ja ystäviä kohtaan. 

13-17-vuotiaan nuoren kehityksen tarkastelu 
(ICF-CY:n koodiston mukaan)

Ikävuosina 13-17 tarkastellaan

  • suoritusten ja osallistumisen tasolla koulussa tarvittavien taitojen lisäksi mm. puhelimen, sähköpostin ja kulkuvälineiden käyttöä. Lisäksi osa-alueeseen sisältyy kotitöiden tekeminen ja ruuan laitto, toisten auttaminen sekä ihmissuhteiden luominen ja ylläpitäminen.
  • Ruumiin/kehon toiminnoissa mukaan tulevat aikaisempien ikäkausien sisältöjen lisäksi murrosikään kuuluvat kasvutekijät. Ikäkauteen kuuluvina ympäristötekijöinä mainitaan perheen ja ystävien lisäksi mm. yhteisön muut jäsenet, vertaisryhmät ja naapurit sekä ympäristön sisältämä tekniikka (esim. kommunikaatio- ja kuljetusvälineet).

Lähde:  Ellingsen, K.M. & Simeonsson, R.J. 2011. ICF-CY Developmental Code Sets.

Vastaa

Vieritä ylös