5. Vaikuttavuuden arviointi

Taitovalmennuksen kierroksen päätteeksi toteutetaan valmennuksen vaikuttavuuden arviointi keskustelulla ja samoilla ICF-lomakkeilla, kuin valmennuksen käynnistyessä.

Alakoulu:

Keskustelu auttaa löytämään juuri hänelle sopivat konkreettiset tavoitteet syksyn kehityskeskustelussa. Niiden toteutumista arvioidaan kevään arviointikeskustelussa. Näihin tavoitteisiin ja yleisiin koulunkäynnin piirteisiin palataan pitkin kouluvuotta, erityisesti vuodenvaihteen arviointikeskustelussa sekä keväällä KESY-taulun valokuvan ja oppilastietojärjestelmään kirjatun tiedon avulla.

Tehostetun ja erityisen tuen palavereihin KESY tuottaa tietoa oppilaan kokemusmaailmasta, haasteista ja vahvuuksista opetus- ja tukitoimien järjestelyiden helpottamiseksi. Opiskelun eriyttämisen tarve tavanomaista itsenäisempään ja laajempaan suuntaan tulee myös näkyviin KESY-keskustelussa ja konkretisoi mahdollisuudet yksilöllisiin järjestelyihin. 

Vastaa

Vieritä ylös