5. Vaikuttavuuden arviointi. Ohjeet

Tavoitteena tukea lapsen ja nuoren toimintakykyä jatkumona

Tämän moduulin tavoitteena on luoda työyhteisöön pysyvä toimintamalli, jolla varmistetaan lapsen ja nuoren toimintakyvyn tukeminen jatkumona yli nivelvaiheiden. Se edellyttää tukitoimien vaikuttavuuden säännöllistä arviointia.

Tavoitteena rakentaa varhaisen tuen toimintamalli koko organisaatioon

Vaikuttavuuden jatkuvalla arvioinnilla voidaan vaikuttaa myös organisaation toimintamalleihin. Tällöin jokaisen työyhteisön tulisi keskustella ja arvioida, miten rakennamme pysyvän toimintamallin lasten ja nuorten toimintakyvyn tukemiseen.

Tehtävä 5.1. Työkaluihin tutustuminen

 • Ryhmä tutustuu moduulin oppitunteihin itsenäisesti
  • Taitovalmennuksen vaikuttavuuden arvioiminen

Tehtävä 5.2. Taitovalmennuksen vaikuttavuuden arviointi

 • Opiskelija toteuttaa prosessin päätteeksi KESY/SYKE-keskustelun ja ICF-arvioinnin uudelleen ja arvioi yhdessä lapsen/nuoren ja huoltajan kanssa, onko taitovalmennuksesta ollut hyötyä
 • Samalla laaditaan uusi Taitokirja
 • Tehtävän jälkeen opiskelija vastaa esseekysymyksiin

Opiskelijan itsearviointi

 • Opiskelija arvioi omaa oppimistaan vastaamalla lomakkeen kysymyksiin

Tehtävä 5.4. Ryhmäkeskustelu

 • Kun ryhmän jäsenet ovat toteuttaneet tehtävän vähintään kerran, järjestetään ryhmäkeskustelu ryhmänohjaajan johdolla.
 • Ryhmä keskustelee tehtävän sisällöistä ja kokemuksista.
  • Opiskelija esittelee oman tehtävänsä tulokset. Ryhmä antaa siitä vertaisarvioinnin keskustelemalla.
  • Mitä hyötyjä näemme työkalun käytöstä?
  • Miten voimme ottaa työkalun käyttöön omassa työyhteisössämme?
  • Miten varmistamme, että työkalun käytöstä tulee pysyvä toimintamalli?
 • Keskustelun tulokset
  • Ryhmänohjaaja kirjaa keskustelun päätteeksi ryhmän ehdotukset

Prosessin hyvät käytännöt

 • Ryhmä kirjaa hyviä käytäntöjä, joita on oppinut koulutuksen aikana.
  • organisaation näkökulmasta
  • lapsen/nuoren näkökulmasta
 • Ryhmä keskustelee koko prosessista ja kirjaa ehdotuksia toimintamallin kehittämiseksi
 • Ryhmänohjaaja kokoaa ehdotukset ja vie ne organisaation johdolle

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös