4. Tehtävä

4.2. Taitojen harjoitteleminen arjessa

 • Toteuta taitovalmennusta suunnitelman mukaan

Tehtävään vastaaminen

 • Vastaa alla oleviin kysymyksiin esseemuodossa
 • Lähetä dokumentti pdf-muodossa ryhmänohjaajan sähköpostiin
 • Ryhmänohjaaja arvioi ja hyväksyy tehtävän
  • Taitovalmentajan pätevyys edellyttää tehtävän suorittamista vähintään kolme kertaa
 1. Kerro, miten harjoittelu sujui?
 2. Miten taitojen oppimista seurattiin?
 3. Miten ympäristö oppi mukautumaan lapsen/nuoren tarpeisiin?
 4. Miten ammattilaisten asenteet tukivat lapsen/nuoren taitojen harjoittelua?
 5. Miten lapsi/nuori sai palautetta?
 6. Miten hyvin muut aikuiset tukivat lasta/nuorta?
 7. Mitä uusia taitoja opit itse ammattilaisena harjoittelun aikana?
 8. Muodostuiko teille hyvä malli, miten siirtyä harjoitelemaan uutta taitoa?
 9. Miten motivoit lasta/nuorta taitojen harjoitteluun?
 10. Millainen oli aikataulu?
 11. Oliko Taitokirjasta hyötyä?
 12. Mitä itse opit taitoharjoittelun aikana?

Vastaa

Vieritä ylös