4. Taitoharjoittelu. Ohjeet

Tavoitteena lapsen ja nuoren taitojen harjoitteleminen arjessa

Tämän moduulin tavoitteena on luoda työyhteisöön pysyvä toimintamalli, jolla kaikki varhaiskasvatuksen ja koulun ammattilaiset tukevat lasten ja nuoren taitojen harjoittelua arjessa taitovalmennuksen suunnitelman mukaan.

Tehtävä 4.1. Työkaluihin tutustuminen

 • Ryhmä tutustuu moduulin oppitunteihin itsenäisesti
  • Lapsi harjoittelee taitoja
  • Nuori harjoittelee taitoja

Tehtävä 4.2. Taitovalmennuksen toteuttaminen

 • Opiskelija ohjaa lasta tai nuorta taitojen harjoittelussa arjessa
 • Opiskelija tukee lapsen tai nuoren huoltajia taitojen ohjaamisessa
 • Kaikki aikuiset tukevat lasta tai nuorta samalla tavalla

Tehtävä 4.3. Ryhmäkeskustelu

 • Kun ryhmän jäsenet ovat toteuttaneet tehtävän 4.2 vähintään kerran, järjestetään ryhmäkeskustelu ryhmänohjaajan johdolla.
 • Ryhmä keskustelee tehtävän sisällöistä ja kokemuksista.
  • Kurssilaiset esittelevät oman tehtävänsä tulokset.
  • Ryhmä antaa tehtävästä vertaisarvioinnin keskustelemalla.
  • Mitä hyötyjä näemme työkalun käytöstä?
  • Miten voimme ottaa työkalun käyttöön omassa työyhteisössämme?
 • Keskustelun tulokset
  • Ryhmänohjaaja kirjaa keskustelun päätteeksi ryhmän ehdotukset
  • Ehdotuksiin palataan työskentelyn lopuksi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös