3. Tehtävät

3.2. Taitovalmennuksen suunnitelma / Taitokirja

 • Laatikaa lapsen tai nuoren taitovalmennuksen suunnitelma
 • Toteuttakaa suunnitelmasta Taitokirja
  • Taitokirja voi olla fyysinen kirja
  • Se voidaan toteuttaa myös valmiille lomakkeelle
  • Taitokirja voi olla myös sähköinen, esimerkiksi NäytönPaikka-sovelluksessa
 • Sopikaa, miten suunnitelma jaetaan tiedoksi kaikille aikuisille

Tehtävään vastaaminen

 • Vastaa alla oleviin kysymyksiin esseemuodossa
 • Lähetä dokumentti pdf-muodossa ryhmänohjaajan sähköpostiin
 • Ryhmänohjaaja arvioi ja hyväksyy tehtävän
  • Taitovalmentajan pätevyys edellyttää tehtävän suorittamista vähintään kolme kertaa

Taitovalmennuksen suunnitelma

 1. Miten onnistui haasteiden kääntäminen taidoiksi?
 2. Mikä oli lapsen/nuoren päätavoite?
 3. Löytyikö alatavoitteita?
 4. Mitä harjoituksia ja keinoja otitte suunnitelmaan?
 5. Millaisista ympäristön mukautuksista sovittiin?
 6. Miten ammattilaisten asenteet tukevat lapsen/nuoren taitojen harjoittelua?
 7. Miten lasta/nuorta motivoidaan harjoitteluun?
 8. Millainen on aikataulu?
 9. Miten taitojen oppimista seurataan?
 10. Esittele, millaisen Taitokirjan lapsi/nuori halusi tehdä.
 11. Millainen on Taitokirjan rakenne?

Suunnitelman jakaminen tiedoksi kaikille aikuisille

 1. Miten ratkaisitte tiedon levittämisen lapsen/nuoren lähipiirin aikuisille?
 2. Miten varmistetaan, että kaikki toimivat samalla tavalla?
 3. Tuliko aikuisista myös kannustajia?
 4. Liitettiinkö suunnitelman tietoja lapsen/nuoren asiakirjoihin?

Vastaa

Vieritä ylös