3. Taitovalmennuksen suunnitelma. Ohjeet

Tavoitteena tuottaa lapsen ja nuoren oma taitovalmennuksen suunnitelma

Tämän moduulin tavoitteena on luoda työyhteisöön pysyvä toimintamalli, jolla tuotetaan lapselle ja nuorelle yksilöllinen taitovalmennuksen suunnitelma. Se perustuu lapsen/nuoren KESY/SYKE-keskusteluihin sekä toimintakyvyn arviointiin ICF-viitekehyksessä.

Tehtävä 3.1. Työkaluihin tutustuminen

 • Ryhmän jäsenet tutustuvat moduulin oppitunteihin itsenäisesti
  • Taitovalmennuksen suunnitteleminen
  • Haasteiden kääntäminen taidoiksi
  • Lapsen taitovalmennuksen suunnitelma
  • Nuoren taitovalmennuksen suunnitelma
 • Lisäksi palautetaan mieliin edellisen moduulin oppitunti
  • Toimintakyky ja ICF-viitekehys
   • Mitkä kaikki toimintakyvyn elementit on otettava huomioon taitovalmennuksen suunnitelmassa?
 • HUOM. Saat hyviä vinkkejä suunnitelmaan, kun tutustut myös
  • seuraavan moduulin oppitunteihin jo nyt
  • etsi harjoituksia myös Taitovalmennuksen työkalut -kurssilta kun tiedät, mitä taitoja pitää harjoitella

Tehtävä 3.2. Taitovalmennuksen suunnitelman laatiminen

 • Lapsen/nuoren toimintakykyyn vaikuttavat taidot ja Taitokirjan laatiminen
  • Opiskelija kääntää lapsen/nuoren sekä huoltajan kanssa haasteet taidoiksi.
  • Sen pohjalta kootaan Taitokirjaan tukikeinoja lapsen/nuoren taitojen harjoitteluun.
   • Miten ympäristö oppii mukautumaan lapsen/nuoren tarpeisiin?
   • Miten kaikkien ammattilaisten asenteet tukevat lapsen/nuoren taitojen harjoittelua?
   • Mitä konkreettisia keinoja ja harjoituksia löytyy Taitovalmennuksen työkalupakista?
   • Millaisella aikarytmillä lapsi/nuori harjoittelee taitoja?
   • Miten lasta/nuorta motivoidaan harjoitteluun?
  • Sen pohjalta he tuottavat Taitokirjan, jossa kerrotaan, mitä taitoja lapsi/nuori harjoittelee ja miten taitojen oppimista seurataan.
  • Tehtävän jälkeen opiskelija vastaa esseekysymyksiin

Tehtävä 3.3. Suunnitelman jakaminen tiedoksi kaikille aikuisille

 • Sopikaa työyhteisössä, mikä on paras ja helpoin tapa kertoa lapsen taitojen harjoittelusta kaikille aikuisille
 • Sopikaa, miten ympäristöä mukautetaan niin, että se tukee taitojen harjoittelua.
 • On tärkeää, että kaikki aikuiset tukevat lasta harjoittelussa samalla tavalla

Tehtävä 3.3. Ryhmäkeskuskustelu

 • Kun ryhmän jäsenet ovat toteuttaneet tehtävän 3.2 vähintään kerran, järjestetään ryhmäkeskustelu ryhmänohjaajan johdolla.
 • Ryhmä keskustelee tehtävän sisällöistä ja kokemuksista.
  • Opiskelija esittelee oman tehtävänsä tulokset. Ryhmä antaa siitä vertaisarvioinnin keskustelemalla.
  • Mitä hyötyjä näemme työkalun käytöstä?
  • Miten voimme ottaa työkalun käyttöön omassa työyhteisössämme?
  • Miten varmistamme, että työkalun käytöstä tulee pysyvä toimintamalli?
 • Keskustelun tulokset
  • Ryhmänohjaaja kirjaa keskustelun päätteeksi ryhmän ehdotukset
  • Ehdotuksiin palataan työskentelyn lopuksi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös