3. Nuoren taitovalmennuksen suunnitelma kotona

Mitä nuoren SYKE-kortit kertovat?

Jokainen pelipöydän kortti on viesti

Neliökortit

 • hymynaaman alla kortit kertovat asioista, jotka tuovat nuorelle iloa ja voimia
 • perusnaaman alla kortit kertovat että, asiat on ihan ok
 • surunaaman alla kortit kertovat asioista, jotka eivät suju, vievät voimia

Tunnepisarat

 • neliökortin yhteyteen sijoitettuna tunnepisarat kertovat kyseisissä tilanteissa onnistumisista, selviytymiskeinoista, ratkaisuista
 • tunnepisarat voivat kertoa myös kielteisistä tunteista, epäonnistumisista ja pahasta olosta, jotka liittyvät kyseiseen tilanteeseen

Huolipilvet

 • kertovat jo pitempään jatkuneesta pahasta olosta
 • huolipilvi on avunpyyntö

Sanakortit

 • sanakorttien avulla päästään keskustelemaan asioista vielä yksityiskohtaisemmin
 • sanakortit liittyvät nuoren minäkuvaan, sosiaalisiin suhteisiin ja harrastuksiin
 • sanakorttien viestiä voi tarkentaa tunnepisaroiden avulla

Tähtikortit, Sydänkortit

 • Jatkoon!-kortti – mikä on tärkein huoli
 • Tsemppiä!, Huippua! – uskoa tulevaan
 • Sydän luo myötätuntoa

Nuoren elämäntilanteen kartoitus

Nuoren taitovalmennuksen suunnitelmassa tulisi ensin hahmottaa nuoren koko elämäntilannetta. Tarvitaan keskustelua, miten haasteet ilmenevät nuoren arjessa. Mitä taitoja nuoren tulisi ottaa haltuun? Juttele nuoren kanssa ja pyydä häntä kuvailemaan tilanteita vastaamalla kysymyksiin.

Kuvaile toivottua asiantilaa

 • Mitä tulisi tapahtua, tilanne muuttuisi?
 • Mitä tulee tilalle, kun ongelma on poistunut?
 • Tehdään siitä sarjakuva. Mitä siinä tapahtuisi?
 • Jos kuvaisit tämän ongelman videolle, mitä videolla näkyisi ja kuuluisi?
 • Miltä video näyttäisi, kun ongelma on poistunut?

Mitä taitoja toivottu asiantila edellyttäisi?

 • Tunnistatko itse taitoja, joita tarvittaisiin SYKE-keskustelussa esiin nousseisiin haasteisiin?
 • Mitä harjoituksia löytyy työkalupakista taitojen oppimiseen?
 • Mitä kirjaamme taitovalmennuksen suunnitelmaan?

Mistä kannattaa aloittaa?

Ulla Käppi

Työkaluja taitojen harjoitteluun

 • ennakointi tärkeää
 • oman päivän ja viikon ennakointi
 • suunnitelmia muutosten varalle
 • kuormituksen ennakointi ja purkaminen
 • diagnoosin ymmärtäminen, mitä ominaisuuksia se tuo
 • mitä voidaan tehdä?

Rakentakaa onnistumisen portaat jokaiselle taidolle

Asetetaan portaille onnistumisen kriteerit

 • Mistä huomaat muutoksen toisella portaalla?
 • Mistä muut huomaavat muutoksen?
 • Mitä tulee tehdä, että pääset kolmannelle portaalle?
 • Mistä huomaat, että olet oppinut taidon?
 • Mistä muut huomaavat, että olet oppinut taidon?

Mihin kirjaamme taitovalmennuksen suunnitelmat?

Suunnitelma voi olla digitaalinen tai fyysinen

NäytönPaikka on hyvä väline nuoren elämäntilanteen kartoitukseen. Verkkopalvelun työkalut tekevät nuoren elämäntilanteen näkyväksi. Sen jälkeen on helpompi pohtia haasteita ja opeteltavia taitoja.

Miikkael Ringman, NäytönPaikka-palvelu

NäytöPaikka työkalut

 • elämäntilanne
 • aikajana
 • verkostokartta
 • yhteystietopankki
 • päiväkirjat
 • ansioluettelo
 • OON – oma osaaminen näkyväksi
 • linkit
 • omat tiedostot
 • NäytönPaikka soveltuu nepsy-asiakkaan tietojen tallentamiseen ja hyödyntämiseen hoito- ja kuntoutustyössä.
 • Huoltajat voivat ottaa palvelun käyttöön jo lapsen oireilun alkuvaiheessa. Nuori ottaa myöhemmin itse siitä vastuun ja voi hyödyntää sitä elämän eri vaiheissa.
 • Palvelu tarjoaa myös suojatun viestintäkanavan asiakkaan ja työntekijän välille.

NäytönPaikka on Suomen Setlementtiliiton ylläpitämä palvelu, jota rahoittaa STEA.

Lisätiedot: miikkael.ringman at naytonpaikka.fi

naytonpaikka.fi

Täällä lisää NäytönPaikka-videoita

Kirjatkaa suunnitelmaan

 • Opeteltavat taidot harjoittelujärjestyksessä
 • Harjoituksia ja keinoja, jotka löytyvät seuraavista moduuleista
 • Taidoille onnistumisen portaat
 • Määritelkää, mistä tunnistamme, että taito on hallussa
 • Keille kerrotaan? Miten kannustetaan? Miten juhlistetaan?
 • Aikataulu
 • Vastuuhenkilö

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös