2. Toimintakyvyn arviointi. Ohjeet

Tavoitteena lapsen ja nuoren asiakaslähtöinen toimintakyvyn arviointi

Tämän moduulin tavoitteena on luoda työyhteisöön pysyvä toimintamalli, jolla arvioidaan lapsen ja nuoren toimintakykyä kokonaisvaltaisesti ja asiakaslähtöisesti ICF-viitekehyksessä. ICF on työväline, jolla luodaan yhteinen ymmärrysmiten lasta ja nuorta voidaan tukea parhaalla mahdollisella tavalla.

 • Varhaiskasvatuksessa lapsen toimintakyvyn arviointi tapahtuu vasu-prosessin yhteydessä.
 • Koulussa oppilaan toimintakykyä arvioidaan kehityskeskusteluissa.
 • Perhetyössä toimintakykyä arvioidaan perhetyön aloitusvaiheessa.
 • Lastensuojelussa toimintakykyä arvioidaan heti alkutilanteessa ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin

Tehtävä 2.1. Työkaluihin tutustuminen

 • Ryhmän jäsenet tutustuvat moduulin oppitunteihin itsenäisesti
  • Toimintakyky ja ICF-viitekehys
  • Havainnoinnin merkityksestä
  • Toimintakyvyn arviointi varhaiskasvatuksessa
  • Toimintakyvyn arviointi koulussa

Tehtävä 2.2. Toimintakyvyn arviointi

 • Lapsen/nuoren toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä
  • Opiskelija toteuttaa omassa työyhteisössään vähintään kolme toimintakyvyn arviointia
  • Arvioinnin jälkeen opiskelija vastaa esseekysymyksiin

Tehtävä 2.3. Ryhmäkeskuskustelu

 • Kun ryhmän jäsenet ovat toteuttaneet tehtävän 2.2 vähintään kerran, järjestetään ryhmäkeskustelu ryhmänohjaajan johdolla.
 • Ryhmä keskustelee tehtävän sisällöistä ja kokemuksista.
  • Kurssilaiset esittelevät oman tehtävänsä tulokset.
  • Ryhmä antaa tehtävästä vertaisarvioinnin keskustelemalla.
  • Mitä hyötyjä näemme työkalun käytöstä?
  • Miten voimme ottaa työkalun käyttöön omassa työyhteisössämme?
 • Keskustelun tulokset
  • Ryhmänohjaaja kirjaa keskustelun päätteeksi ryhmän ehdotukset
  • Ehdotuksiin palataan työskentelyn lopuksi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös