2. Tehtävät

Tehtävä 2.2. Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä

 • Toteuta lapsen tai nuoren toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeilla moduulin ohjeiden mukaan.
 • Kokoa ICF-lomakkeen tiedoista yhteenveto eli toimintakykyprofiili
 • Liitä tulokset lapsen tai nuoren asiakirjoihin.
 • Vastaa alla oleviin kysymyksiin.
 • Esittele tulokset tiimipalaverissa, jossa toteutetaan vertaisarviointi keskustelemalla.

Tehtävään vastaaminen

 • Vastaa alla oleviin kysymyksiin esseemuodossa word-dokumentilla
 • Lähetä dokumentti pdf-muodossa ryhmänohjaajan sähköpostiin
 • Ryhmänohjaaja arvioi ja hyväksyy tehtävän.
  • Taitovalmentajan pätevyys edellyttää tehtävän suorittamista vähintään kolme kertaa.

Vastaa kysymyksiin / Toimintakyvyn arviointi ICF-viitekehyksessä

 1. Miten onnistui lapsen/nuoren keskustelu ja toimintakyvyn arviointi ICF-lomakkeen täyttämisen yhteydessä?
 2. Miten hyvin huoltaja sai näkemyksiään esiin keskustelussa toimintakyvyn eri osa-alueista?
 3. Oliko apukysymyksistä apua?
 4. Miten tyytyväisiä olitte lopputulokseen? Tuntuiko, että saitte tarkemman ja kokonaisvaltaisemman kuvan lapsen/nuoren vahvuuksista ja haasteista ICF-viitekehyksen avulla?
 5. Onko ICF-lomakkeen jälkeen helpompi miettiä, mitä taitoja lapsi/nuori lähtisi harjoittelemaan?
 6. Miten itse ammattilaisena onnistuit kuulemaan lasta/nuorta ja hänen perhettään? Miten lapsilähtöisesti onnistuitte yhdessä ratkaisemaan lapsen toimintakyvyn eri osa-alueita?

Vertaisarviointi esim. tiimipalaverissa

– kysymyksiä työtovereille

 1. Millaisen kuvan sait työtoverisi toteuttamasta toimintakyvyn arvioinnista hänen kuvauksensa perusteella?
 2. Millaista keskustelua meidän tulisi käydä, kun tarkastelemme kyseisen ICF-lomakkeen numeraalisia arvoja?
 3. Miten voisitte sujuvoittaa toimintakyvyn arvioinnin toteutusta omassa työyhteisössänne?
 4. Mille tahoille toimintakyvyn arvioinnista on hyötyä? Kenelle meidän tulisi lähettää tietoa?

Tehtävä 2.3. Anonyymin datan kerääminen tiedolla johtamisen tarkoituksiin (sovitaan erikseen)

 • Tehtävän tarkoituksena on koota toimintakyvyn ICF-arvioinnin yhteydessä syntynyttä tietoa neurokirjon haasteista anonyymisti erillisellä lomakkeella sekä kunnan että hyvinvointialueen tasolla.
 • Oppimaa raportoi tulokset hyvinvointialueelle ja kunnalle puolivuosittain.
 • Tehtävä toteutetaan ensin lyhyenä parin kuukauden kokeiluna.

Tehtävän toteutus

 • Toteuta tämä tehtävä, mikäli asiasta on sovittu kunnan ja hyvinvointialueen kanssa. Varmista asia ryhmänohjaajalta.
 • Lähetä toimintakykyprofiilin tiedot anonyymisti eli ilman mitään tunnistetietoja kyseisellä lomakkeella
 • Lomakkeen linkki – tulossa.

Vastaa

Vieritä ylös