1. Tehtävät

Tehtävä 1.2. Lapsen / nuoren toimintakyvyn itsearviointi

 • Toteuta KESY-SYKE-keskustelu lapsen tai nuoren kanssa moduulin ohjeiden mukaan
 • Kirjaa keskeiset tulokset ja liitä valokuva lapsen tai nuoren asiakirjoihin.
 • Vastaa alla oleviin kysymyksiin
 • Esittele tulokset tiimipalaverissa, jossa toteutetaan vertaisarviointi keskustelemalla.
  • Alla muutamia kysymyksiä keskustelun käynnistämiseksi.

Tehtävään vastaaminen

 • Vastaa alla oleviin kysymyksiin esseemuodossa word-dokumentilla
 • Liitä valokuva keskustelun tuloksesta dokumenttiin
 • Tallenna vastauksesi pdf-muotoon ja lähetä se ryhmänohjaajan sähköpostiin.
 • Ryhmänohjaaja arvioi ja hyväksyy tehtävän.
  • Taitovalmentajan pätevyys edellyttää tehtävän suorittamista vähintään kolme kertaa.

KESY/SYKE-keskustelut – opiskelijan kysymykset

 1. Kerro, miten yhteistyö lapsen tai nuoren kanssa käynnistyi ja sujui.
 2. Mitä vahvuuksia ja mitä haasteita löytyi?
 3. Mitä tavoitteita sovitte lapsen kanssa?
 4. Oliko keskustelusta hyötyä lapselle/nuorelle?
 5. Mitä asioita huoltaja nosti esiin, jos hän osallistui keskusteluun?
 6. Miten arvioit omaa suoritustasi?
 7. Onko sinulla kehittämisehdotuksia, miten keskusteluja voitaisiin hyödyntää omassa työyhteisössäsi?
  • Liitä dokumenttiin valokuva keskustelun lopputuloksesta.

Vertaisarviointi esim. tiimipalaverissa

– kysymyksiä työtovereille

 1. Millaisen kuvan sait työtoverisi KESY/SYKE-keskustelusta hänen vastaustensa perusteella?
 2. Auttoivatko vastaukset sinua ymmärtämään paremmin lapsen/nuoren haasteita arjessa?
 3. Saitko uusia ideoita keskustelun toteuttamiseen?
 4. Miten voisitte sujuvoittaa KESY/SYKE-keskustelun toteutusta ja arviointia omassa työyhteisössänne?

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös