1. KESY/SYKE-keskustelut. Ohjeet.

1. KESY/SYKE-keskustelujen tavoitteena on lapsen ja nuoren osallisuuden vahvistaminen sekä vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen

Tämän moduulin tavoitteena on luoda työyhteisöön keskustelujen toimintamalli, joka vahvistaa lapsen ja nuoren kuulemista, kuuntelemista ja osallisuutta ja auttaa samalla tunnistamaan sekä haasteita että vahvuuksia

 • Varhaiskasvatuksessa lapsen kuuleminen tapahtuu vasu-prosessin yhteydessä.
 • Koulussa oppilaan osallisuutta vahvistetaan kehityskeskusteluissa ja tukikeskusteluissa.
 • Perhetyössä lapsia ja nuoria kuullaan perhetyön aloitusvaiheessa.
 • Lastensuojelussa lapsen osallisuuden vahvistaminen tapahtuu heti ensimmäisissä keskusteluissa ja sijoitusvaiheen alussa.

Tehtävä 1.1 Työkaluihin tutustuminen

 • Ryhmän jäsenet tutustuvat moduulin oppitunteihin itsenäisesti
  • Lapsen ja nuoren osallisuus
  • KESY-keskustelu varhaiskasvatuksessa
  • KESY-keskustelu alakoulussa
  • SYKE-keskustelu – yläkoulussa ja toisella asteella

Tehtävä 1.2 . Lasten/nuorten kuuleminen KESY/SYKE-keskusteluissa

 • Opiskelija toteuttaa omassa työyhteisössään 12 kuukauden aikana vähintään kolme KESY/SYKE-keskustelua
 • Keskustelun jälkeen opiskelija vastaa esseekysymyksiin moduulin lopussa

Tehtävä 1.3. Ryhmäkeskustelu

 • Kun kaikki ryhmän jäsenet ovat toteuttaneet tehtävän 1.2 vähintään kerran, järjestetään ryhmäkeskustelu ryhmänohjaajan johdolla?
 • Ryhmä keskustelee tehtävän sisällöistä ja kokemuksista.
  • Kurssilaiset esittelevät oman tehtävänsä ryhmälle.
  • Ryhmä antaa tehtävästä vertaisarvioinnin ryhmäkeskusteluna.
  • Mitä hyötyjä näemme työkalun käytöstä?
  • Miten voimme ottaa työkalun käyttöön omassa työyhteisössämme?
  • Miten varmistamme, että työkalun käytöstä tulee pysyvä toimintamalli?
 • Keskustelun tulokset
  • Ryhmänohjaaja kirjaa keskustelun päätteeksi ryhmän ehdotukset
  • Ehdotuksiin palataan työskentelyn lopuksi

Keskustelu

Vastaa

Vieritä ylös