Neurokirjon varhainen tuki sivistys- ja sote-palveluissa

Nykyinen tila
Et ole liittynyt vielä
Hinta
Suljettu
Aloita
Tämä kurssi on tällä hetkellä suljettu

Tällä kurssilla kerron sinulle,

 • tarvitsemme neurokirjon varhaisen tuen malli, joka toteutuu sivistyksen ja soten yhteistyönä
 • olemme uudessa tilanteessa, hyvinvointialueet ja kunnat
 • Sote-uudistus edellyttää painopisteen siirtämistä perustason palveluihin ja ennaltaehkäisevään toimintaan.
 • Perustason palveluita tulee tuottaa aiempaa enemmän asiakkaan omassa lähiympäristössä. Niiden tulee edistää moniammatillista ja monialaista yhteistyötä sekä integraatiota erityistason palveluihin.
 • Palveluiden oikea-aikaisuutta ja oikeanlaisuutta tulee lisätä yhteensovittamalla palveluita palvelu- ja hoitoketjuiksi. Näin vähennetään palveluiden pirstaleisuutta ja päällekkäistä työtä.
 • Paljon palveluita tarvitsevien ihmisten hoitoa ja palveluita tulee kehittää. Neurokirjon henkilöt tarvitsevat paljon palveluita.

Tiivistettynä voimme todeta, että sivistys- ja sote-palveluiden ammattilaisilla ei ole riittävästi osaamista neurokirjon oireiden tunnistamiseen ja varhaiseen tukeen. Kuntien ja hyvinvointialueiden yhteinen neurokirjon varhaisen tuen malli puuttuu.

Ratkaisuja

 1. Toimintakykytiedon merkitys
 2. Lasten, nuorten ja perheiden osallisuus
 3. Ammattilaisten ICF-osaamisen vahvistaminen
 4. Suunnitelmallisuus ja jatkuvuus
 5. Tiedonkulku
 6. Vaikuttavuuden seuranta
 7. Kollektiivinen oppiminen
 8. Sisote-yhteistyö
 • mitä on Oppimaa®Taitovalmennus
 • miten Oppimaa®Taitovalmennusta opiskellaan
 • miten lapset, oppilaat ja perheet hyötyvät Oppimaa®Taitovalmennuksesta
 • mitä hyötyä Oppimaa®Taitovalmennus tuo omaan työhösi
 • millaisia vaikutuksia Oppimaa®Taitovalmennuksella voi olla kuntien ja hyvinvointialueiden palveluihin.

Lisätiedot

 • Helena Lehtimäki 040 5629 441
 • helena.lehtimaki at oppimaa.fi
 • Kurssiosoite: taitovalmennus.fi
Vieritä ylös